Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Земельні відносини в Україні. Нові законодавчі зміни та практика їх застосування. Децентралізація у сфері земельних відносин та державної реєстрації майнових прав на землю. Оренда землі в 2016 р. Плата за землю

Организатор:
Украинская экономическая студия
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 2700 грн
-5%
при заказе с сайта

Целевая аудитория

Руководители и специалисты юридических служб.

Цель мероприятия

Повышение квалификации.

Программа

НОВІ ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ в 2016р.

 • Впровадження адміністративної реформи по децентралізації влади у сфері земельних відносин. Передача повноважень органам місцевого самоуправління. Нові правила щодо розпоря-дження землями с/г призначення державної власності територі-альними органами  Держгеокадастру.
 • Децентралізація у сфері державної реєстрації майнових прав в 2016р. Децентралізація реєстраційних функцій як засіб уникнення корупції. Локальна практика. Нові можливості органів місцевого самоврядування щодо реєстрації прав та наповнення місцевих бюджетів. Принцип екстериторіальності. Повноваження Мінюсту щодо контролю реєстраційних процедур з 1 травня 2016 р. Акредитовані суб’єкти – «нові люди» в системі держреєстрації.
 • Договори про створення індустріальних парків - абсолютна новела в 2016 р. Перспективи та можливості її використання.
 • Фермерські господарства: нові вимоги до створення, набуття прав на земельні ділянки, оподаткування тощо.
 • Типовий договір оренди в 2016 р:  зміни є, були і будуть.
 • Вдосконалення механізмів щодо с/г користування та власності
 • Плата за землю. Адміністрування обов’язкових (земельних) платежів.
 • Найпоширеніші помилки при розширенні земельного банку.

ОРЕНДА (СУБОРЕНДА) ЗЕМЛІ: особливості оренди земель різного цільового призначення, в т.ч. державних підприємств.

 • Хто і що може передавати в оренду в 2016 р. і як це оформити. Визначення предмету оренди: технічні та юридичні аспекти (певні проблеми з землями державної/комунальної власності та с/г призначення).
 • Перехід права оренди при переході права власності при будівництві. Яким чином це реалізується на практиці.
 • Право продажу оренди земель с/г призначення і його реалізація на практиці. Обмеження. Моделі, які можна використовувати.
 • Оренда зем. ділянок держпідприємств. Проблемні питання.
 • Узгодження меж земельних ділянок.
 • Оренда паїв та невитребуваних паїв в 2016 р. Процедура передачі або хто може розпоряджатися такими землями.
 • Подвійна реєстрація права оренди: що робити до та після.
 • Складні питання оренди: лісосмуги, польові дороги..

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ в 2016р. Вимоги до договорів оренди, ризики невідповідності та шляхи захисту.  Нові правила оформлення договорів оренди землі: вимоги та спрощення. Істотні умови та невід’ємні додатки. Обов’язкові додатки виклю-чені, але…Типовий договір оренди в 2016 р. Встановлення та порядок зміни орендної плати за землю в т.ч. в односторон-ньому порядку. Надання земельних ділянок у спільну оренду. Поновлення  договорів оренди землі – механізм, форми докуме-нтів, реєстрація. Ефективний захист права оренди. Розірвання договору оренди, в т.ч. в односторонньому порядку. Зміна вла-сника орендованих земельних ділянок (смерть орендодавця) та вплив цього факту на договір оренди землі та його реєстрацію

 

ДОГОВІРНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ, в т.ч. в залежності  від галузевих особливостей. Локальна практика. Типовий договір сервітуту (локальна практика): чому потрібно використовувати два Кодекси, маневри та можливості сервітуту. Суперфіцій: як не втратити суперфіцій, доказова база. Договір емфітевзису: його можливості для структурування угод з «агрогравцями». Інвестиційні договори. Договір спільної діяльності. Договір спільної обробки. Попередні договори оренди землі, при необхідності отримати зем. ділянку через аукціон. Договір компенсації за користування зем. ділянкою - коли їм користуватись, можливості уникнути відповідальності: варіанти договірних конструкцій. Змішані договори.

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР: функціонування, порядок ведення, реєстрація ділянок в ДЗК.

 • Нові зміни стосовно надання відомостей з ДЗК.
 • Правовий статус земельних ділянок державної та комунальної власності, які перенесені до Державного земельного кадастру без її попередньої реєстрації в реєстрі земель до 2013 року.
 • Реєстрація земельної ділянки в результаті поділу/об’єднання.
 • Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці під житловим будинком, земельній ділянці право на яку посвідчено державним актом без кадастрового номеру.
 • Реєстрація земельної ділянки при зміні цільового призначення.
 • Проблемні питання при скасуванні державної реєстрації земельної ділянки.
 • Реєстрація обмежень на використання земельної ділянки, на частину земельної ділянки.
 • Підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації.
 • Оскарження дій або бездіяльності кадастрового реєстратора.
 • Виправлення помилок в ДЗК  та внесення змін до нього.
 • Проблеми підтвердження факту держреєстрації.
 • Реєстрація об’єктів на проблемних територіях.
 • Як правильно оформити повний пакет  документів для проведення реєстрації.
 • Нові вимоги до держреєстрації невитребуваних паїв.
 • Особливості реєстрації прав на земельну ділянку державної та комунальної власності.
 • Реєстрація права оренди в 2016 р. Проблемні питання.
 • Реєстрація нового договору оренди землі; внесення відомостей про існуючий договір оренди землі; як діяти, коли договори оре-нди земельних ділянок були оформлені у минулі періоди; нюа-нси реєстрації доповнень та змін до договорів оренди, договорів суборенди; договорів оренди без кадастрових номерів; внесення відомостей до Держреєстру прав про продовження (поновлення) договору оренди землі.
 • Реєстрація договорів суперфіцію та емфітевзису.
 • Реєстрація прав на земельну ділянку в порядку спадкування.
 • Реєстрація прав у разі поділу, виділу, об’єднання.
 • Припинення речових прав.
 • Оскарження дій державних реєстраторів.

ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ): нові правила. Підготовка, визначення ціни. Які землі можна отримати без аукціону. Право оренди, емфітевзису, суперфіцію як предмет торгів, тощо.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ в 2016 р. Особливості по деяких категоріях земель.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ. ОПЕРАЦІЇ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ПАЯМИ.  Ризики дозволених операцій в 2016 р.

 • Фермерські господарства – нюанси правового статусу. Набір землі на фермера: порядок, строки, кількість земельних ділянок (скільки можна, обмеження в т.ч. в межах району, області, України). Особливості оформлення та переоформлення земель-них ділянок, наданих для ведення фермерського господарства.
 • Розпаювання земель КСП. Алгоритм та процедура оформлення пайового майна. Як набути право власності на землю під будівлями та дворами колишнього КСП.
 • Операції з земельними паями. Невитребувані, нерозподілені, неоформлені. Трансформація земельної частки (паю) в земельну ділянку. Особливості використання земельних паїв на меліорованих землях та багаторічних насадженнях.
 • Проблемні питання від умерлої спадщини. Управління землями померлих. Нові законодавчі ініціативи.
 • Сівозміни. Як знизити вартість проекту.
 • Добровільна відмова від права власності.
 • Використання с/г земель для інших цілей.

ЗЕМЛІ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ на землі транспорту, зв'язку, енергетики, промисловості.

 • Використання земель спецпризначення в 2016 р.
 • Проблемні питання реєстрації прав на землі спецпризначення в 2016 р.
 • Встановлення сервітуту, право постійного користування.
 • Особливості будівництва на землях промисловості.
 • Відведення нових земельних ділянок, в т.ч. для промислових цілей. Відшкодування збитків власникам та землекористувачам та втрат с/г та л/г-виробництва.
 • Розміщення промислових об’єктів на землях с/г призначення.
 • Інвентаризація земель промислових підприємств.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗЕМЕЛЬНІ ПЛАТЕЖІ. Можливості оптимізації обов’язкових орендних платежів. Нормативно грошова оцінка як база оподаткування податком на землю. Чи можлива експертна оцінка. Як знизити завищену нормативно-грошову оцінку: можливі варіанти. Як використати помилки на користь підприємства.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ в 2016р.

 • Компетенція сільських, селищних, міських рад щодо запровадження плати за землю.
 • Нові особливості у застосуванні ставок земельного податку.
 • Порядок затвердження ставок податку місцевими радами.
 • Нормативно-грошова оцінка як база оподаткування. Правильність застосування нормативної грошової оцінки при розрахунку розміру земельного податку.
 • Компетенція місцевих рад щодо запровадження нормативної грошової оцінки землі.
 • Земельний податок: хто є платником. Застосування даних земельного кадастру при розрахунку податку.
 • Оподаткування с\г угідь та інших земель с\г призначення.
 • Оподаткування земель спецпризначення (транспорту, зв’язку, оборони, земель історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення), земель громадського призначення, житлового фонду, кооперативів)
 • Земельний податок за земельні ділянки під орендованими приміщеннями.
 • Обчислення земельного податку за земельні ділянки під придбаними у власність об’єктами нерухомого майна, під будівлями, що перебувають у спільній власності.
 • Оподаткування земельних ділянок у разі переходу права власності на них.
 • Сплата земельного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування.
 • Орендна плата за землю: розрахунок, декларування та сплата.
 • Пільги із земельного податку.

НОВА СУДОВА ПРАКТИКА вирішення земельних спорів.  Ефективні способи захисту порушеного права в земельних спорах. Коментар судді.

Дополнительная информация

 1. Вы получите Эксклюзивный альбом материалов. Содержание альбома составлено докладчиками семинара. 
 2. Вы получите комплект деловых аксессуаров.
 3. По Вашему желанию мы бронируем гостиницу «Президент-отель»**** со скидкой 35%.
 4. Обеды в ресторане.
 5. Приглашаем Вас посетить театр по программе «Лучший спектакль дня».

 

МЫ УМЕЕМ ЗАБОТИТЬСЯ О НАШИХ КЛИЕНТАХ!

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Никитин Владимир
Телефон:
(044) 451-84-17, (050) 303-47-47 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категории: Право, юриспруденция
Горячие тренинги
семинар
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».