Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
тренінг

Лідерський рівень розвитку управлінських компетенцій

Организатор:
EQ Impact (Икью Импакт)
Продолжительность: 8 часов
Тренеры:
Зайченко Ольга Зайченко Ольга

Целевая аудитория

Прогресивна частина керівників бізнесів від малого до великого від лінійного до топ-рівня.

Цель мероприятия

Сприяти трансформації наповнення чотирьох управлінських компетенцій - орієнтація на результат, аналітичне мислення, розстановка пріоритетів, емоційний інтелект - від домінантного на лідерське, відповідне викликам часу

Программа

Компетентнісний підхід до управління

Поняття та сутність компетенцій. Традиційні переліки управлінських компетенцій та баланс «менеджмент/лідерство». Влив ключових компетенцій лідера-менеджера на конкурентоздатність компанії та власну.

Орієнтація на результат як управлінська компетенція

Ключові маркери компетенції: вміння налагоджувати ефективну взаємодію персоналу з метою реалізації стратегій та планів, заохочувати працівників для отримання найвищих результатів, давати кваліфіковані консультації щодо методів та прпктик, які повинні забезпечити виконання поставлених завдань, здатність вчасно інформувати вище керівництво про стан справ у функціональній сфері, здатність максимально використовувати власні можливості, постійно критично аналізувати кінцеву ефективність, стиль та методи власної організаційно-управлінської діяльності і знаходити шляхи її подальшого вдосконалення.

Тренінгові рішення: Усвідомлення природи своєї орієнтації на найкращий результат (підводна частина "айсберга " - мотиви, потреби, очікування, установки), аналіз сильних і слабких сторін свого лідерського потенціалу, індивідуальний план розвитку лідерських якостей з т.з. орієнтації на результат. Співставлення зі стилем управління за Блейком та Моутоном.

Аналітичне мислення як управлінська компетенція

Ключові маркери компетенції: вміння визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення, управляти в кризових ситуаціях, систематизувати і узагальнювати інформацію, конструктивно ухвалювати рішення на основі аналізу і синтезу, готувати пропозиції щодо вдосконалення організації праці, запобігати виникненню деструктивних конфліктів.

Тренінгові рішення: Усвідомлення природи задачі та проблеми. Принцип пошуку системної помилки. Типові діючі сили та їх "баланс". Типові стратегії реагування на той/інший "баланс" сил. Методи аналізу ситуації та проблеми: бенчмаркінг, 5М, 7S, аналіз причин, риб'ячий скелет, 5ЧОМУ. Перехід до вибору альтернативи рішення - «матриця аналізу варіантів».

Розстановка пріоритетів як управлінська компетенція

Ключові маркери компетенції: вміння ефективно розміщувати та використовувати ресурси, планувати роботу та рух інформації, розподіляти завдання.

Тренінгові рішення: Основне співвідношення часу між видами діяльності – 60х20х20. Відповідність дій цілям як перевірка обраних пріоритетів, посилення цілеспрямованості та ефективності діяльності. Планування справ на тиждень та день. Поняття фіксованих та плинних завдань. Правило «п’яти». Вікна Ейзенхауера та TSI-метод для планування роботи в умовах великого інформаційного потоку. «Приборкання» ключових поглиначів часу – відволікань та зволікань.

Емоційний інтелект як управлінська компетенція

Ключові маркери компетенції: вміння чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору, здатність своєчасно виявляти джерела можливих конфліктних ситуацій, не допускати соціальних, трудових та інших конфліктів, вміння вести переговори, обґрунтовувати свої позиції, знаходити компромісні рішення, проводити обговорення, збалансовуючи різні позиції, погляди, точки зору, проводити наради, безперервно підвищувати рівень власної професійної компетентності, підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей компанії, сприяння та формування її позитивного іміджу, забезпечення дотримання принципів справедливості та прозорості, здатність запобігати виникненню застарілих проблем з багатьма нашаруваннями наслідків та максимально використовувати власні можливості, відповідальність.

Тренінгові рішення: Модель емоційного інтелекту. Вимоги та виклики рівню розвитку емоційного інтелекту лідера-менеджера.  Вплив стресу на якість роботи. Сила та рівні накопичення стресу. Роль емоційного інтелекту в управлінні рівнем стресу та реакцією на нього. Вплив типу активації та швидкість та якість виконання завдань на фоні потреби у відпочинку та рівні стресу. Гальмівні та рушійні емоції. Матриця активації. Визнання необхідності трансформувати власний негативізм у позитивізм, залишати негативні переживання за «полем», щоб не було проблем з пріоритетами та своєчасністю, а також надмірного зносу працездатності, через відсутність позитивної активації. Як виникає та розповсюджується позитивний імідж – мистецтво спілкування та соціальні стилі людей. Драми спілкування – джерела викривлень інформації та виконання рішень – та застосування емоційного інтелекту задля їх подолання.

Дополнительная информация

У підсумку тренінгу учасник:

  • розуміє сильні і слабкі сторони свого лідерського потенціалу,
  • здатний ефективніше використовувати час та інші ресурси на рух до бажаного результату,
  • усвідомлює практичні вигоди від мислення вищими логічними рівнями при організації процесу та людей,
  • розробив індивідуальний план саморозвитку.
Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Елена Ткачук, клиент-менеджер
Телефон:
(067) 323-34-20 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Лидерство, командообразование, коучинг, Личностное развитие, управление временем, Менеджмент, управление компанией
Горячие тренинги
тренинг-практикум
Перерождение Феникса. Прорыв,
Центр развития личности Владимира Харламова, 8100 грн
мастер-клас
тренинг
Влияние,
CBSD/Thunderbird, 4500 грн
тренинг
Лидерство в стиле коучинг,
CBSD/Thunderbird, 4500 грн
интенсив
Оратор за 2 дня,
Резонанс, коммуникативный центр, 2500 грн
тренинг
Аудит (МСА) и Финансовый менеджмент (Финансы),
Элькон, образовательный центр, 4100 грн
мастер-класс
тренинг
Результативная управленческая коммуникация и технология убеждающего воздействия,
Школа административного управления Зиминой, консалтинговый центр, 4580 грн
тренинг
тренинг
Правильный рекрутинг,
Консалтинговая компания Анастасии Сохиной, 3500 грн
тренинговый курс
тренинг
Менеджмент для руководителей подразделений,
ТОТ, центр бизнес-технологий, 4260 грн
тренинг
тренинг
Бизнес-тренер (с сертификацией),
Target, Школа продаж, 12000 грн
тренинг
Продажи по телефону. "Холодные" звонки,
Target, Школа продаж, 4200 грн
семинар
курс
тренинг
Партнеры сайта
5 тренингов, 12 тренеров, 10 новостей, 57 статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».