Нам 8 лет! Скрыть баннер
Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Строительство 2017. Законодательное и нормативное обеспечение. Разрешительная, проектная документация от А до Я. Новые процедуры и правила. ДАБІ в новых условиях. Градостроительство. Ценообразование. Сметная стоимость. Новые Законы. Адаптация строительной реформы 2016/2017

Организатор:
Деловой клуб
Продолжительность: 16 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 2950 грн
-3%
при заказе с сайта
Тренеры:
Сукманова Елена Валерьевна Сукманова Елена Валерьевна
Павленко Дмитрий Валентинович Павленко Дмитрий Валентинович
Сергиенко Александр Васильевич Сергиенко Александр Васильевич
Дата и место проведения:
16.02.17 - 17.02.17, начало в 09:30
Киев

Цель мероприятия

Детально: http://dku.in.ua/?p=SRD

Программа

Доповідічі та консультанти:

ПАВЛЕНКО Дмитрий Валентинович -
Директор Палаты БТИ, Всеукраинской Третейской Лиги, Аналитического центра «Правовая защита БТИ».

Автор публикаций в специализированных изданиях «Строительная деятельность: Земля. Инвестиции. Учет», «Риэлтор», Все о бухгалтерском учете» и др.

СУКМАНОВА Елена Валериевна -
Управляющий партнёр МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА,
Управляющий партнер Юридической компании «ИКСПОИНТ»,

экс-директор Юридического департамента "Правекс Банка" группы Intesa Sanpaolo.
Адвокат, кандидат юридических наук, МВА, автор научных публикаций.

Керівник - Представник МІНРЕГІОНБУДу.

Керівник - Представник ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ".

Керівник - Представник Управління ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ (ДАБІ).

Керівник - Екс-Начальник Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України.


ДЕНЬ І.

Блок 1. КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ.

1. Практика визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу за ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, розрахунки за обсяги виконаних робіт, у тому числі порядок обчислення маси прибутку, розрахунку коштів, необхідних на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, ризиків учасників будівництва, інших витрат, які враховуються у зведеному кошторисному розрахунку (на зведення розбирання титульних тимчасових будівель та споруд, утримання служби замовника тощо).

2. Перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних  ресурсів у сучасних економічних умовах. Необхідність коригування кошторисної частини проектів будівництва та перезатвердження проектів будівництва..

3. Форми звітних документів у вітзичняному законодавстві та за проформами ФІДІК.

4. Концептуальні засади механізму визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням змін в системі ціноутворення.

5. Особливості визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання  та устаткування.

6. Порядок розробки ресурсних кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, а також на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які відсутні в діючій базі.

7. Об'єкти-аналоги. Правила складання та використання.

Блок 2. ДОКУМЕНТАЦІЯ - НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ.

1. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» - нові вимоги до складу та змісту проектної документації. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.

2. Внесено зміни до Порядку затверджених проектів будівництва і проведення їх експертизи.

3. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ об’єкту  будівництва.
Оптимізація категорії складності.
Практичні  питання, приклади розрахунків. Рекомендації.

 • Хто розраховує категорію складності об’єкта будівництва та хто перевіряє цей розрахунок?
 • Відповідальність щодо категорії складності, класу наслідків (відповідальності). Доказова база.
 • Порядок віднесення об'єктів до IV і V категорій складності.
 • Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва - кожного будинку, будівлі, споруди.
 • Категорія складності об’єкта будівництва - кожного будинку будівлі, споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної споруди окремо або комплексу об’єктів будівництва.
 • Категорія складності об’єкта реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або нового будівництва.
 • Категорія складності об’єкта або частини існуючого об’єкта без повного призупинення його використання за функціональним призначенням.
 • Категорія складності об’єктів поточного ремонту.
 • Розрахунок обсягу можливого економічного збитку.
 • Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку – зміни примітки А2. 
 • Особливості розрахунку класу наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.
 • Роль «об’єктів-аналогів» у визначенні класу наслідків (відповідальності) а також при визначенні вартості проектних робіт.

4. Практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу (ДБН В.1.2-5:2007) у будівництві.
Новий ДСТУ «Нормативи витрат праці для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві».

5. ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (ДСТУ Б Д.1.1−7:2013).
Зміна №1 та Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?

 • Застосування усереднених відсоткових показників для визначення вартості проектуваня до вартості будівельних робіт.
 • Відшкодування витрат генерального проектувальника.
 • Визначення вартості проектування об’єктів невиробничого та виробничого призначення проектних робіт лінійних об’єктів.

Зміна №1 – визначення вартості проектування інших об’єктів.

 • Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації.
 • Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.
 • Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт.
 • Розрахунок коефіцієнта для визначення ціни тендерної пропозиції - відмінили.
 • Використання Збірників часів Радянського Союзу.
 • Вартість експертизи проектної документації (Зміна №2), хто виконує експертизу.
 • Помилки при експертизі кошторисів на вишукувальні роботи.
 • Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт калькуляційним методом. (чи змінилися індекси 7,77 та показник вартості 355 грн. в розрахунку на 1 люд. день?) Зміна №1, Зміна №2.
 • Визначення вартості робіт за формою № 3−П (зміни та уточнення).

6.  Порядок оформлення (завдання на коригування, експертиза, затвердження) скоригованої кошторисної документації.

Блок 3. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У БУДІВНИЦТВІ в 2017р.

 • НОВЫЙ ДСТУ по договорам подряда.
 • Генподряд. Нюансы взаимоотношений «подрядчик-субподрядчик». (существенные условия договора подряда, принцип генподряда, гарантийные сроки и скрытые дефекты, твердая и динамичная цена, контроль за исполнением договора подряда, внутренняя и внешняя служба заказчика, влияние изменений в проектную документацию и нарушение сроков финансирования строительства, анализ типичных ошибок)..
 • Договор на выполнение проектных и проектно-изыскательских работ (анализ порядка исполнения основных обязательств сторона по договору, имущественные и неимущественные авторские права на проект, порядок их передачи и последствия нарушения, порядок согласования проектной документации - на ком лежит ответственность, ошибки проектанта - распределение ответственности, применение государственных штрафных санкций).
 • Договор авторского надзора: существенные условия и ответственность.
 • Управление проектом (правовая суть договора, смешанный характер, анализ возможных правоотношений, содержащихся в договоре, распределение ответственности между заказчиком и исполнителем).
 • Договор совместной деятельности (правовая суть и особенности договора совместной деятельности, его регистрация, распределение обязательств между сторонами, неравноправие участников, ведение общих дел и распределение площади после ввода объекта в эксплуатацию, признание договора совместной деятельности недействительным).
 • Договор купли-продажи и предварительный договор (регистрация прав по договору купли-продажи, договор с отлагательными условиями и отсрочкой платежа, спорные моменты перехода права собственности по договору, сопутствующие расходы и налогообложение, определение экспертной стоимости в новых условиях).
 • Определение экспертной стоимости в новых условиях.
 • Инвестиционный договор (случаи применения, порядок регистрации иностранных инвестиций, передача имущественных прав, оформление права собственности).
 • Договор ипотеки (основные требования финансовых учреждений к правовому статусу объекта недвижимости, практика признания недействительными договоров залога и вывод из ипотеки, реконструкция объекта ипотеки и возможная ответственность  ипотекодателя, практические механизмы применения санкций к ипотекодателю, существенные условия договора ипотеки).
 • Продажа объектов недвижимости по договорам Поручения, Комиссии, Агентским договорам,особенности налогообложения.

Блок 4. ЛІЦЕНЗУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ.

 • Порядок проведення перевірок ліцензіатів, нові ліцензійні умови, оновлений список робіт, електронна система ліцензування.
 • Нові форми заяв на отримання, переоформлення, анулювання, видачу дублікату ліцензії, внесення змін в перелік робіт.
 • Дозвільна документація у будівництві. Етапи змін.
 • Експертиза у будівництві. Особливості проведення комплексної експертизи, експертизи з напрямками. Оформлення результатів. Порядок усунення зауважень експерта.
 • Посилення відповідальності юридичних та фізичних осіб у сфері містобудівної діяльності. Види відповідальності та з якого моменту вона виникає. Факти, що свідчать про наявність підстав щодо притягнення до відповідальності.
 • Децентралізація архітектурно-будівельного контролю: які повноваження передаються; як відбувається передача повноважень на місця; ким і як здійснюється архітектурно-будівельний контроль, архітектурно-будівельний нагляд (що це?); штрафні санкції для посадових осіб інспекції за порушення містобудівного законодавства, здійснення дозвільних процедур після децентралізації.
 • Мораторій на перевірки. Чи може ДАБІ здійснювати контрольні функції? Чи розповсюджується він на об’єкти будівництва.

Блок 5. РЕФОРМИ І НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ щодо внесення змін в містобудівне законодавство.

1. Скасування розподілу на категорії складності об’єктів будівництва.

2. Нова система дозвільних процедур у будівництві.

3. Скасування декларації про початок виконання будівельних робіт.

Дополнительная информация

ДЕНЬ ІІ.

Блок 1. РЕФОРМЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ в сфере градостроительной деятельности!

Что изменилось в ОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ?
Адаптация строительной реформы 2017. Переходной период. Изменения в системе регистрации имущественных прав.
1. Последние изменения в законодательство. Проблемы переходного периода

 • Общий свод законодательства в строительстве 2016 / 2017. Система нормативных актов. Особенности применения строительных норм и стандартов.
 • Новые положения и тенденции в регулировании строительной деятельности в Украине.
 • Разрешительная процедура в строительстве (этапы прохождения). Как изменилось понятие исходных данных, что в них входит?

2. Терминология и порядок применения в договорах. Правовой статус объектов в зависимости от его названия.
3. Регулирование строительной деятельности в Украине. Новые положения и тенденции.
Основные вопросы деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Государственный архитектурно-строительный надзор. Децентрализация.
4. Деятельность реформированного ГАСК в переходной период и как ее реализуют структурные подразделения. Мораторий на проверки. Распространяется ли на объекты строительства. Может ли ГАСК осуществлять контрольные функции.
5. Ликвидация Государственной регистрационной службы.
6. Новый статус БТИ.
Техническая инвентаризация построенных объектов строительства. Разбираем изменения в порядок осуществления технической инвентаризации.
7. Техническое обследование и паспортизация объектов принятых в эксплуатацию (как планируется осуществлять и контролировать).
8. Лицензирование строительной деятельности: планируемые изменения. Новые формы заявлений, переоформление, анулирование, выдача дубликатов, анесение изменений в перечень работ. Сертификация.
9. Анализ последних инициатив Минрегионстроя.
10. Последние изменения в Законах о Градостроительной и архитектурной деятельности, планировании и застройке территорий.
Какие изменения ожидаются в ближайшее время?

11. Градостроительная документация. Отдельные виды градостроительной документации.

 • Генеральный план населенного пункта, как главный вид градостроительной документации.и информация из генерального плана для застройщиков.
 • Планирование территорий. Уровни планирования территорий.
 • План зонирования. Детальный план территории. Как разрабатываются. Что такое функциональные зоны. Какие виды функциональных зон существуют. Проблемные моменты.
 • Соотношение зонирования (зонинга) и целевого назначения земли. Проблемные моменты.
 • Градостроительный мониторинг и кадастр – особенности проведения и функционирования.
 • Общественные слушания.

12. Исходные данные

 • Градостроительные условия и ограничения для строительства, понятие, порядок получения. Разъяснение проблемных моментов.
 • Градостроительноеобоснование и технические условия.
 • Порядок получения градостроительных условий и ограничений для строительства.
 • Технические условия: порядок получения, основные проблемы.
 • Задание на проектирование. Особенности и порядок получения.

Блок 2. НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПРАВИЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2017.

Разрешительная процедура. Передача функций на местную власть. Государственный контроль. Новые и Планируемые изменения 2017!
1. Архитектурно-строительный надзор.
Органы и их полномочия органов местной власти.

2. Архитектурно-строительный контроль. Полномочия государства и функции контроля. ГАСК на уровне государственных функций.

3. Подготовительные работы: что к ним относится, какова процедура согласования? Возможности освобождения от оформления подготовительных работ.
Порядок получения разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ и ввода объектов строительства в эксплуатацию.

4. Конец уведомительным обязанностям застройщика перед местным советом, пожарниками, инспекцией.

5. Упрощенная процедура строительства (жилых, садовых, дачных домов). Строительный паспорт (порядок получения, варианты  использования).

6. Строительные работы.

 • Декларации, получение разрешения на выполнение строительных  работ.
 • Изменения порядка получения прав на строительные работы.
 • Последние изменения в формах и порядке заполнения.
 • Уменьшение причин отказа в регистрации и выдаче документов на местном уровне.
 • Изменения порядка получения прав на эксплуатацию объектов.

7. Проектная документация на строительство. Стадии проектирования.

 • Последние изменения в порядке разработки проектной документации.
 • Разбираем ДБН А.2.2-3-2014 «Состав и содержание проектной документации на строительство».

8. Определение категории сложности объекта строительства. Процедура и особенности в свете последних изменений.
9. Принятие построенного объекта в эксплуатацию.

 • Проблемные моменты. Условия в зависимости от категории сложности.
 • Порядок заполнения документов согласно постановлению КМУ.

10. Плата в фонд Паевого участия и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

 • Соотношение паевого взноса с обязательствами по уплате средств в целевой фонд и передаче жилья.
 • Действительность этих обязательств в новых условиях, судебная практика.
 • Правила на каждом местном уровне. Индивидуальные условия.
 • Вопросы передачи сетей построенных за границей земельных участков.

11. Подключение к сетям построенных объектов. Новации в регулировании подключения сетей

12. Объект незавершенного строительства. Статус и возможные пути приобретения объекта незавершенного строительства.

13. Временные сооружения для осуществления предпринимательской деятельности (МАФ).

 • Процедура размещения, порядок установки и демонтажа.
 • Новый порядок в соответствии с приказом Минрегионстроя и ЖКХ.

14. Упрощенная процедура строительства (МАФ, частные дома). Строительный паспорт (варианты использования и порядок получения).

15. Порядок перевода садовых (дачных) домов в жилые. Постановление КМУ №321.

16. Порядок проведения технической инвентаризации.

 • Состояние инвентарных дел. 
 • Передача инвентарных дел органам местного самоуправления.
 • Контроль  за обмером субъектов  технической инвентаризации.
 • Риски собственника.

17. Экспертиза в строительстве: когда проведение обязательно, какие предприятия могут ее выполнять (критерии отбора).

18. Строительная амнистия по новому порядку сдачи в эксплуатацию приказа Минстроя №79.
В чем смысл приказа, проблемы и риски собственника самостроя.

19. Ввод в эксплуатацию в судебном порядке: возможности, последствия. Разбираем судебную практику: что можно, а что нельзя оформить в судебном порядке.
20. Возможные меры ответственности участников строительной деятельности.
Порядок наложения финансовых и административных санкций, их обжалование, анализ судебной практики.

21. Новые правила регистрации прав на недвижимое имущество!

Блок 3. ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ на объекты недвижимости.

Новые реформы. Новые субъекты регистрации. Риски и защита прав собственности.
1. Измененные органы регистрации, их полномочия и сфера деятельности. Банки, нотариусы, регистраторы Минюста, регистраторы местной власти.

2. Упрощение регистрационных процедур. Пакет документов, что подаются на регистрацию.

3. Особенности регулирования земельных отношений для оформления прав собственности. 

4. Новые возможности получения информации из реестра в 2016 г.

5. Регистрация прав собственности на вновь построенные и реконструированные объекты недвижимого имущества - новые изменения в 2016г.

Блок 4. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ.

1. Выбор проектировщика. Договорное права во взаимоотношениях между заказчиком и проектантом. Сертификация услуг по проектированию.

 • Разработка проектной документации в строительстве согласно ДСТНУ по определению класса последствий и категории сложности объекта).
 • ДБН А.2.2-3-2014. Порядок применения.
 • Авторский надзор. Проблемы передачи, основные законодательные коллизии и нормы. Договорное право.

2. Экспертиза в строительстве. Обязательное применение. Критерии отбора. Оформление результатов экспертизы.

3. Подрядчик (субподрядчик). Лицензирование отдельных видов работ. Кто такой заказчик, отличается ли он от застройщика, и можно ли передать его функции? Законодательство. Распределение штрафных санкций между участниками строительства.

4. Договора на выполнение услуг по проектированию, подряду. Основные нюансы и условия.

Блок 5. ЗЕМЛЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА.

1. Правовой статус земельних участков. Процедуры получения, перехода прав, наличие кадастрового номера и их регистрация в реестрах.

2. Новый порядок продажи прав на государственные и коммунальные земли.
3. Право собственности и пользования
землей под объектами недвижимости (момент возникновения и перехода, проблема границ, споры между субъектами).

4. Сервитут, супрефиций и эмфитевзис: проблему принудительного установления, возможности установления на землях государственной и коммунальной собственности, нарушения прав нового собственника, проблемы регистрации.

5. Последние веяния трактования целевого назначения (ЦН), категории, основного целевого назначения и функционального назначения земельного участка.
6. Основные риски договоров аренды на землю: типичные ошибки, влияющие на недействительность договора, регистрация договора и права аренды земли, основные споры по начислению и уплате арендной платы, порядок принудительного изменения и расторжения договоров аренды, судебная практика, последствия пользования земельным участком после истечения срока действия договора аренды, совместная аренда.

7. Функции и компетенция местных органов власти при предоставлении прав на землю.

Особенности регулирования земельных отношений при осуществлении градостроительной деятельности. Что изменилось?

Блок 6. ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОНС): признание права собственности, оборот, залог.

1. Документы, подтверждающие статус объекта незавершенного строительства.
2. Заказчик и собственник объекта незавершенного строительства: возможные различия.
3. Договор купли продажи ОНС.
4. Особенности приобретения ОНС на аукционе.
5. Передача функций заказчика и прав на основании инвестиционного договора.

Блок 7. ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРЕД ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕМ.

1. Источники информации, правила анализа.
2. Судебные решения как правоустанавливающий документ на недвижимость.

Блок 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИМОСТИ.

1. Экономическая и правовая суть управления имуществом, отличия от управления проектом.
2. Форма и существенные условия договора управления объектом недвижимости.
3. Возможные формулы распределения прибыли между собственником и управителем.
4. Управление объектом недвижимости, который является предметом договора залога.
5. Ограниченные возможности обращения взыскания на имущество, переданное в залог.
6. Ответственность управителя и порядок прекращения договора.

Блок 9. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ САМОВОЛЬНО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (судебный и внесудебный порядки). 

Практика и особенности легализации перепланировок.

Блок 10. ВАСУ (Пленумы 2016 года).

Обобщена судебная практика по спорам в сфере градостроения и архитектурной деятельности.


Детально: http://dku.in.ua/?p=SRD

Вартість участі:
1950 грн.
вартість 1 дня семінару;
2950 грн. повна вартість за 2 дні семінару.
Можлива оплата з ПДВ.

Знижки:
Знижки
за 2-го учасника - 7%; за 3-го та більше - 15%!
Знижки постійним клієнтам.

До вартості входить:

 • навчання та консультації;
 • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
 • ексклюзивні матеріали;
 • обід в ресторані;
 • кава-брейки;
 • набір ділових аксесуарів;
 • сертифікат.

Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044)
332.10.10 (багатоканальний),   537.70.10
Київстар (067) 506 80 61
МТС  (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (044) 235-78-05 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Недвижимость, Право, юриспруденция, Промышленность, производство
Горячие тренинги
семинар
семинар
семинар
Партнеры сайта
13 тренингов, 1 тренер, 16 новостей, 3 статьи
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».