Нам 8 лет! Скрыть баннер
Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Корпоративные споры, конфликты и их решения

Организатор:
Top Management Consulting
Продолжительность: 8 часов
Документ об окончании: Сертификат
Стоимость: 1650 грн
При оплате наличными 5%
-5%
при заказе с сайта
Дата и место проведения:
22.12.16, начало в 10:00
Киев, отель "Козацкий"

Целевая аудитория

Собственники, акционера, юристы, бухгалтера

Цель мероприятия

Протидія недружньому поглинанню

Программа

Блок І. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТОВ.

1. Засновники товариства. 

 • Кількість засновників. Фіктивні (формальні) засновники.
 • Статут товариства. Вимоги до змісту та форми. Зміни до статуту. Чинність в часі та за колом осіб.
 • Принцип публічної достовірності відомостей державного реєстру.
 • Додаткові корпоративні норми.
 • Співвідношення правових, статутних (корпоративних) норм, рішень органів управління та договорів між учасниками.
 • Договір про створення товариства: завдання та можливості.
 • Рішення про створення товариства.
 • Протокол установчих зборів засновників.

2. Статутний капітал товариства.

 • Мінімальний розмір, вклади, заміна вкладу, оцінка вкладів.
 • Співвідношення понять „вклад” та „частка”. Правова природа частки в статутному капіталі ТОВ.
 • Правовий режим частки як спільної власності подружжя.
 • Відповідальність учасника за прострочення сплати вкладу.
 • Відповідальність учасника за зобов‘язаннями товариства у разі несплати вкладу в повному обсязі.
 • Захист права товариства на одержання вкладу.
 • Недійсність дій, пов‘язаних із внесенням вкладів.
 • Вклади, зроблені чужим майном.
 • Витребування предмету вкладу у товариства.

3. Корпоративні права.

 • Поняття та зміст корпоративних прав та правовідносин.
 • Цивільно-правова та господарсько-правова концепції регулювання корпоративних правовідносин.
 • Майнові та особисті корпоративні права та правовідносини.
 • Момент виникнення майнових та особистих корпоративних прав.

4. Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

Блок ІІ. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ в ТОВ: загальні питання.

5. Система органів управління товариством. 

 • Повноваження вищого та виконавчого органу. Розподіл повноважень.
 • Голова товариства.
 • Можливість створення органів, які не передбачені законом.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

 • Періодичність та підстави скликання зборів. Скликання зборів самими учасниками.
 • Формування порядку денного. Прийняття рішення з питань, не включених до порядку денного.
 • Підготовка до зборів.
 • Обсяг документів, які надаються учасникам.
 • Час та місце проведення зборів.
 • Реєстрація учасників та кворум.
 • Заборона або фактична неможливість проведення зборів.
 • Присутність на зборах осіб, які не є учасниками товариства.
 • Представництво учасників на зборах. Межі повноважень представників.
 • Обрання, функції голови та секретаря зборів.
 • Порядок розгляду питань. Особливості розгляду окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників.
 • Перерви, відкладення та зупинення розгляду питань на зборах.
 • Випадки, коли учасник не голосує на зборах.
 • Фіксація зборів технічними засобами.
 • Протокол загальних зборів та порядок його підписання. Оригінал, копії та витяги з протоколу. Книга протоколів.

7. Ускладення в роботі зборів.

 • Відсутність кворуму, повторні збори, не допуск на збори, порушення порядку проведення зборів, нетотожність рішень, зафіксованих у протоколі, і фактично прийнятих на зборах.

8. Особливості проведення зборів в товариствах з одним учасником.

9. Особливості прийняття рішення зборів шляхом опитування.

10. Підстави та порядок оскарження рішень зборів учасників.

11. Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН. 

Повноваження та функції виконавчого органу товариства.

 • Одноособовий та колегіальний орган.
 • Розподіл повноважень між членами виконавчого органу.
 • Вимоги до членів органу управління.
 • Виконуючі обов‘язки директора.
 • Переобрання, звільнення, усунення, припинення повноважень членів виконавчого органу. Співвідношення трудового та корпоративного права. Процедура звільнення директора з ініціативи товариства. Процедура звільнення директора з власної ініціативи. Передача документів та печатки.
 • Відповідальність членів виконавчого органу за шкоду, завдану товариству та учасникам у зв‘язку із неналежним управлінням.
 • Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

 • Ревізор та ревізійна комісія. Оперативний контроль за діями директора. Право вето. Представники учасників. Контрольні повноваження голови товариства.

Блок ІІІ. ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ТОВАРИСТВІ.

14. Відчуження частки в статутному капіталі.

 • Відмежування відчуження частки від інших способів припинення участі в товаристві. Істотні умови договору. Форма договору. Оцінка корпоративних прав. Умови відчуження корпоративних прав.
 • Обмеження права продажу частки третім особам. Легальні варіанти обходу заборони продажу частки. Згода подружжя.
 • Докази сплати вкладу. Свідоцтво товариства про сплату вкладу до статутного капіталу.
 • Відчуження частки, яка не оплачена повністю.
 • Права товариства у зв’язку із відчуженням корпоративних прав.
 • Переважні права учасників та їх захист.
 • Момент виникнення корпоративних прав за договором.
 • Державна реєстрація змін до статуту у зв‘язку із зміною учасників.
 • Оподаткування операції з продажу корпоративних прав.
 • Захист права на частку в статутному капіталі товариства.
 • Правові наслідки недійсності договору про відчуження корпоративних прав.

15. Спадкування частки в статутному капіталі. 

 • Правові наслідки смерті учасника. Спадкоємці частки.
 • Дії товариства у випадку, якщо спадкоємці не з‘являються. Відсутність спадкоємців.
 • Вступ правонаступника в товариство.
 • Диспозитивність правового регулювання щодо переходу корпоративних прав.
 • Права товариства у разі смерті учасника.
 • Правові наслідки ліквідації учасника-юридичної особи.
 • Правові наслідки реорганізації учасника-юридичної особи.
 • Поділ корпоративних прав між правонаступниками.

16. Вступ до товариства нового учасника. 

 • Вступ до товариства у зв‘язку із придбанням частки.
 • Вступ учасника у зв‘язку із збільшенням статутного капіталу.
 • Врахування інтересів інших учасників у разі вступу в товариство нових учасників.
 • Особливості оцінки вкладів нових учасників.

17. Вихід з товариства.

 • Відмежування виходу від інших підстав припинення корпоративних правовідносин. Вихід – односторонній правочин. Безумовність права на вихід. Порядок реалізації права на вихід. Згода подружжя на вихід з товариства. Попередження про вихід. Момент виходу. Правові наслідки виходу з товариства.
 • Розрахунки при виході. Балансова та ринкова вартість майна товариства. Визначення вартості корпоративних прав у разі виходу. Застосування спеціальних знань. Виділення частки в натуральній формі. Повернення майна, переданого в користування. Зміна статутного капіталу товариства у зв‘язку із виходом. Фіксація виходу.
 • Захист учасника, який виходить. Захист товариства від учасника, який виходить. Вихід кількох учасників одночасно.

18. Виключення учасника з товариства.

 • Виключення з товариства як форма корпоративної відповідальності. Підстави для виключення та їх доказування. Порядок прийняття рішення про виключення. Правові наслідки виключення. Особливості розрахунків з учасником у разі виключення. Імперативність регулювання. Підвідомчість судам спорів про виключення учасника у разі неможливості проведення загальних зборів учасників.

19. Звернення стягнення на частку на вимогу кредиторів учасників. 

 • Підстави звернення стягнення. Порядок звернення стягнення. Захист інтересів товариства. Конфіскація корпоративних прав. Поділ корпоративних прав між подружжям.
 • Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

Блок ІV. СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ.

20. Врегулювання корпоративних спорів. Ефективні способи захисту у суді.

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Елена
Телефон:
(050) 913-27-29 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Менеджмент, управление компанией, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
тренинг
Я-менеджмент (экспресс-тренинг по управлению и лидерству),
Студия тренингов Сергея Стеценко, 800 грн
семинар
семинар
семінар
форум
тренинг
Маркетинговые исследования с SPSS,
Пугачева Елена, ЧП, 6000 грн
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».