Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua

Інноваційне ІТ-рішення для середнього та малого бізнесу BAS Комплексне управління підприємством

Продукт “BAS Комплексне управління підприємством” є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств.

Продукт “BAS Комплексне управління підприємством” є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

 • Управління фінансами:Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
 •  Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні карти).
 •  Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 •  Маршрути погодження заявок.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 •  Аналітична звітність з руху грошових коштів.

Бюджетування:Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.

 •  Моделювання сценаріїв.
 •  Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Економічний прогноз.
 •  Аналіз досягнення планових показників.
 •  Розширений фінансовий аналіз. Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 •  Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння. 
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 •  Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 •  Різноманіття графічних форм аналітичних звітівРегламентований облік:Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 •  Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
 •  Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 •  Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:Робота з персональними даними співробітників.

 •  Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
 •  Організація роботи зі штатним розкладом.
 •  Робота з договорами підряду.
 •  Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
 •  Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
 •  Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
 •  Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.
 •  Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках.
 •  Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
 • Отримання уніфікованих звітних форм.
 •  Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
 •  Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Управління виробництвом:Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.

 •  Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
 •  Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
 •  Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.
 • Управління витратами і розрахунок собівартості:Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.
 •  Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
 •  Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 •  Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
 •  Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
 •  Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.
 •  Надання даних про структуру собівартості випуску

Управління продажами:Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.

 •  Воронка продажів.
 •  Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами.
 •  Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.
 •  Самообслуговування клієнтів.
 •  Управління торговими представниками.
 •  Моніторинг стану процесів продажів.
 •  Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).
 •  Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 •  Інвентаризація взаєморозрахунків.
 •  Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків

Управління купівлями:Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.

 •  Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.
 • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію.
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
 •  Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.
 •  Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.
 •  Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).
 •  Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.
 •  Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них.
 •  Складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління складом і запасами:Складна ієрархічна структура складів.

 • Управління адресним складом.
 •  Забезпечення та резервування потреб замовлень.
 •  Визначення та забезпечення страхових запасів.
 • Облік багатооборотної тари.
 •  Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 •  Розрахунок прогнозованого попиту.
 •  Товари на складах за строками придатності.
 •  Управління доставкою.
 •  Товарний календар.

Безкоштовна презентація BAS Комплексне управління підприємством 

http://ab-centr.com.ua/bas-kompleksnoe-upravlenie-predpriyatiem/

Компания: АБ-Центр (все статьи компании)
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
См. также
Бізнес-стійкість: інструменти для підготовки до відкриття бізнесу, CIMA Україна
СOVID-19: как справиться со стрессом, ACTION, бюро технологий роста
Как продавцу в розничном магазине приобретать постоянных клиентов, Agababov.pro
Что делать когда у клиентов "нет потребности"?, Agababov.pro
Из чего состоит имидж судьбы?, Ertsgamma, центр интегрального развития человека.
Перейти к списку всех статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».