Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua

Характеристика на працівника – поради щодо написання, приклади

Характеристика на працівника – поради щодо написання, приклади

У наш швидкий час важко уявити собі, що були часи, коли характеристика була важливою річчю у житті кожної людини і її зміст міг фатально зміни життя у той, чи інший бік.

У наш технологічний час невпинно зменшується кількість паперів та збільшується різноманітних електронних пристроїв. Алгоритм паперообігу увесь час модернізується, стає менш формалізованим та більш сучасним. І така важлива колись річ, як характеристика з місця роботи, з часом втрачає свою актуальність. Зараз важко уявити собі, що були часи, коли характеристика була важливою річчю у житті кожної людини і її зміст міг фатально зміни життя у той, чи інший бік.  

Сучасні рекрутери та HR-фахівці бізнес-закладів зазвичай віддають перевагу телефонній розмові з попереднім керівником претендента на вакантну посаду.  Але періодично навіть у комерційних структурах вимагається й письмова характеристика. В більшості ж Українських держустанов це важливий в діловодстві документ, що дає можливість заочного уявлення про людину. У будь-якому випадку – позитивний відгук не завадить кому завгодно під час пошуку нової роботи. А наявність позитивних відгуків Також, не слід забувати, що характеристику з місця роботи в Україні завжди вимагають у суді і її зміст відіграє досить важливу роль при винесенні вироку. Наприклад, важливу роль відіграє характеристика з місця роботи при розгляді в суді адміністративних справ, таких, як вирішення долі водійського посвідчення, «позбавлення права керування», штрафів та тощо. Також характеристика подається при висуванні на виборні посади, переобранні, атестації і залежно від призначення може бути виробничою, атестаційною, рекомендаційною, нейтральною та ін.

Тож, в залежності від цілей подальшого використання , характеристики поділяються на:

 • внутрішні - використовуються всередині організації (наприклад: при переведенні працівника з одного відділу в інший; при накладенні на працівника дисциплінарних стягнень чи заохочень і т.д.)
 • зовнішні - складаються на прохання самого працівника або сторонніх організацій і пред'являється за місцем вимоги (наприклад: при призові співробітника військкоматом, для подальшого проходження військової служби; при отриманні кредитів; при прийнятті рішень муніципальними або державними органами, щодо працівника, пов'язаними з видачею дозволів, застосуванням різних заходів покарань або нагороджень і т.п.)

У всіх перерахованих випадках характеристика з місця роботи оформляється виходячи із загальних правил. Окремо лише варто виділити той випадок, коли характеристика необхідна працівнику для надання до суду. Пов'язано це з тим, що у разі притягнення працівника до адміністративної чи кримінальної відповідальності, суд має право запросити у роботодавця відомості, що характеризують особу винного для винесення правильного судового рішення. У цій ситуації проблема полягає в тому, що у більшості подібних запитів не уточнюється, які саме відомості необхідні суду. Тому, для того, щоб не нашкодити співробітнику, який перебуває під слідством, бажано порадитися з адвокатом або самим працівником.

Якщо говорити про те, що являє собою характеристика з місця роботи - то це як правило документ, що характеризує людину позитивно або негативно, описує характер, ділові якості працівника та його професійні навички. Готує її зазвичай керівник структурного підрозділу, а підписує керівник установи, чи керівник установи й структурного підрозділу. Характеристика обов`язково засвідчується гербовою чи круглою (що прирівнюється до гербової) печаткою. Видає характеристику відділ кадрів підприємства або організації.

Треба відзначити той факт, що Українське Трудове Законодавство чітко не регламентує правил написання характеристики. Її стандартний зразок відсутній, але все ж певної форми дотримуватися потрібно. Якщо відноситися до процесу формально, то складання характеристики потрібно починати із написання точних даних, наприклад дати і місця народження. Безумовно, ці дані потрібні у складанні такого листа-характеристики, але бажано починати з уявлення про те, що ви хочете сказати про людину, про яку пишете. Отже, перше що потрібно знати – чи це будуть добрі слова, чи погані. Потім можливий опис головних рис характеру, професійних здібностей, тощо. По можливості намагайтеся оцінювати співробітника об`єктивно. Від цього в подальшому може залежати не тільки його, а й ваша професійна репутація

Та повернемося до форми написання. Характеристику необхідно писати на білому папері формату А4 від третьої особи с минулому чи теперішньому часі. Доречно починати з так званої «шапки»: згори вказуєте назву організації, адресу, (вулицю, будинок, квартиру, офіс і контактні дані) та реквізити. Далі детально перерахую по пунктах все те, що можливо враховувати при складанні характеристики:

 1. Назва документа.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складається характеристика (у родовому відмінку).
 3. Рік народження.
 4. Посада, науковий ступінь, учене звання (якщо є).
 5. Місце роботи, навчання.
 6. Зміст характеристики.
 7. Підпис керівника установи (другим може бути підпис керівника структурного підрозділу чи інших посадових осіб).
 8. Дата укладання характеристики.
 9. Печатка установи.

Сам по собі текст характеристики носить довільний характер, але, якщо перераховувати вичерпно усе, може містити таку інформацію:

 • короткі анкетні дані про особу, на яку вона складається;
 • відомості про трудову чи навчальну діяльність (де, з якого часу працює, на яких посадах);
 • оцінка ділових і моральних якостей працівника. А саме оцінка особистих , ділових і психологічних якостей , рівень працездатності і професійної компетенції, а також інформація про заохочення, нагороди або стягнення.

Наприклад:

 1. особисті якості працівника можуть бути виражені в його взаєминах з трудовим колективом, у рівні загальної культури тощо;
 2. для оцінки професійної компетенції необхідно брати до уваги досвід роботи співробітника, рівень професійних знань, здатність до самоосвіти, знання нормативних і правових актів, загальну ерудицію і т.д.;
 3. ділові якості працівника оцінюються виходячи з його аналітичних здібностей, уміння підтримувати ділові відносини з колегами, вміння планувати роботу, здійснювати керівні функції і контроль за виконанням поставлених робіт та ін.;
 4. при оцінці працездатності працівника враховується його активність при виконанні поставлених завдань, здатність до організації трудового процесу, якість і терміни виконаної роботи, а також поведінка в нестандартних (складних, стресових) ситуаціях, ефективність прийнятих рішень, здатність брати на себе відповідальність за підсумками роботи.
 • висновки про особу, на яку складається характеристика. Цей пункт вказується тільки в зовнішній характеристиці, тому необхідно вказати мету складання документу ( наприклад: "Дана для пред'явлення за місцем вимоги");

Звичайно ж, не обов`язково вичерпно вказувати усе перераховане вище. Ви можете ігнорувати ті, чи інші пункти в залежності від ступеня поінформованості та ваших побажань. Також, в залежності від призначення характеристики її форма може бути більш, чи менш офіційною. Нижче розглянемо приклад позитивної характеристики:

ТОВ «Бульбашка»

м. Київ, вул. Маленька, буд. 15, оф. 2

Р/р 26 009 003 012 656

Банк ПАТ "Укрсоцбанк"

МФО 300023

ЄДРПОУ   2967352731

тел.: (044) 333-33-33

Характеристика

Голохвастого Федора Петровича,

менеджера з продажу ТОВ «Бульбашка»,

1985 року народження

Голохвастий Федір Петрович працює в ТОВ «Бульбашка» на посаді менеджер з продажу починаючи з 01.01.2010 року. За період перебування на посаді, Федір Петрович зарекомендував себе позитивно, як гарний фахівець, а також творча і креативна людина. Серед особистих якостей окремо треба відзначити постійне прагнення до розвитку та самовдосконалення.

За характером спокійний та врівноважений Федір Петрович швидко вписується в колектив і добре знаходить спільну мову з клієнтами. На протязі усього періоду роботи жодної скарги від клієнтів на нього не надійшло, тільки позитивні відгуки. Можна відзначити те, що поєднання досвіду роботи з комунікативними здібностями цього працівника принесли хороший результат нашій компанії. В колективі користується повагою та авторитетом. У порушенні техніки безпеки помічений не був.

Отримав такі нагороди та відзнаки ____________________ за сумлінну працю.

Характеристика видана для пред'явлення: ____________________________

Директор  (підпис)/розшифрування підпису

Керівник відділу/ розшифрування підпису

Дата, печатка

У цілому, можна констатувати те, що чим більш щирим і невимушеним буде Ваш контекст, тим більше у пригоді характеристика стане своєму власнику. Взагалі, з прикладу нашої агенції можу сказати, що людина з позитивними характеристиками з декількох місць роботи визиває більшу довіру, як у рекрутерів, так і у представників майбутніх роботодавців. Тож не нехтуйте своїми можливостями і намагайтеся брати позитивну характеристику у свого керівника при звільненні з роботи. Це у любому випадку не завадить J

Сподіваюся, що набагато рідше, але інколи доводиться писати й негативні відгуки про своїх колег. Таку інформацію теж потрібно вміти подати. Як і в попередньому випадку оформлення залишається таке ж, але замість позитиву - трохи негативу. У цьому випадку характеристика буде виглядати приблизно таким чином:

ТОВ «Бульбашка»

м. Київ, вул. Маленька, буд. 15, оф. 2

Р/р      26 009 003 012 656

Банк ПАТ "Укрсоцбанк"

МФО 300023

ЄДРПОУ        2967352731

тел.: (044) 333-33-33

Характеристика

Голохвастого Федора Петровича,

менеджера з продажу ТОВ «Бульбашка»,

1985 року народження

Голохвастий Федір Петрович працює в ТОВ «Бульбашка» на посаді менеджер з продажу починаючи з 01.01.2010 року. За час роботи проявив себе у цілому терпимо, але запам`яталося більше негативних вчинків. Зокрема протягом усього періоду роботи Федір Петрович порушував корпоративні правила компанії постійні запізнюючись на роботу на півгодини, на годину, тощо.  При цьому жодного разу ці запізнення не були обґрунтованими і їм не була надана поважна причина.  

Хочу відзначити той факт, що За 5-ть років роботи Федора Петровича у нашій компанії йому двічі було винесено догану за порушення трудової дисципліни. Одного разу ним, навіть, була вчинена бійка на робочому місці. Ми вже декілька разів думали про те, щоб звільнити цього співробітника, але на жаль, не були в змозі знайти йому гідну заміну. Бо попри усі погані якості, Федір Петрович непоганий фахівець і майже завжди виконував намічені фінансові нормативи.

Характеристика видана для пред'явлення: ____________________________

Директор  (підпис)/розшифрування підпису

Керівник відділу/ розшифрування підпису

Дата, печатка 

Сподіваюсь, що Ви отримали уявлення як же правильно написати характеристику на працівника і при нагоді самостійно зможете зробити це без зайвого клопоту. Тож наприкінці додам декілька словосполучень, які стати в нагоді написання доброї характеристики для співробітника:

 1. Фахівець своєї справи;
 2. Прагнення до самовдосконалення;
 3. Співробітника має чималі організаторські здібності;
 4. Легко виконує будь-яке завдання;
 5. Доброзичливий та комунікабельний;
 6. Користується повагою в колективі;
 7. Знайде вихід із будь-якої ситуації;
 8. Проявляє ініціативу;
 9. Не зупиняється перед труднощами, наполегливо вирішує посталі питання;
 10. Кваліфікований менеджер.
Автор: Наталия Макеева
Компания: Golden Staff Training, центр бизнес-обучения (все статьи компании)
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
См. также
Как выучить французский самостоятельно?, Национальный, бизнес-центр
Что такое активные продажи и как использовать их в торговле, Национальный, бизнес-центр
Методологія CRISP-DM – класика, яка не застаріває, Development Training & Consulting
Что такое Cisco DevOps / DevNet Associate: Среда разработчика DevNet, Cisco, сетевая академия
Путь эмоционального выгорания, ACTION, бюро технологий роста
Перейти к списку всех статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».