Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua

22-23 травня Семінар "Діловодство та архівна справа на підприємстві. Сучасні технології та нові методи організації роботи. Електронний документообіг. Архів підприємства"

15.05.2018
22-23 травня Семінар "Діловодство та архівна справа на підприємстві. Сучасні технології та нові методи організації роботи. Електронний документообіг. Архів підприємства"

Для спеціалістів з ведення діловодства, архівних підрозділів.

Програма:

Організація діловодства та архівної справи на підприємстві за новими Правилами організації діловодства та архівного зберігання.

 • Профільні міжнародні та національні стандарти.
 • Положення про службу діловодства, його зміст, порядок розробки та затвердження, структура служби. Посадові інструкції працівників, призначення, порядок розробки та затвердження.
 • Кадрове забезпечення діяльності служби, кваліфікаційні вимоги до працівників, розрахунок їх чисельності, нормування праці.
 • Взаємодія служби діловодства з іншими структурними підрозділами.
 • Інструкція з діловодства підприємства, установи, організації: її зміст, порядок підготовки, погодження та затвердження.
 • Відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства у сфері архівної справи і діловодства.

Організація роботи служби діловодства на підприємстві.

 • Порядок розробки та затвердження організаційних документів що регламентують роботу служби діловодства
 • Визначення чисельності працівників служби.
 • Підготовка локальних нормативних актів підприємства, що регулюють організацію роботи з документами (інструкція з діловодства, стандарт організації тощо).

Підготовка і оформлення службових документів.

 • Нормативні вимоги щодо складання та оформлення документів. Бланки документів. Склад реквізитів документів, вимоги до їх змісту та розташуванню.
 • Погодження, затвердження, підписання управлінських документів, загальні вимоги до їх тексту Організаційно-розпорядчі документи, їх види, порядок підготовки та оформлення
 • Організаційна документація та її оформлення (правила, положення або статут, інструкції, регламенти, штатні розписи тощо)
 • Підготовка та оформлення розпорядчої документації (постанови, рішення, накази, розпорядження).
 • Оформлення інформаційно-аналітичних документів  (акти, довідки, доповідні записки, протоколи, службові листи тощо)
 • Особливості оформлення засідань колегіальних органів. Особливості ведення протоколів, рішень тощо.

Організація ефективного документообігу. Моделювання маршрутів проходження та обробки інформації.

 • Основні принципи організації документообігу, визначення його обсягу.
 • Приймання та первинне опрацювання документів, їх попередній розгляд.
 • Реєстрація документів, види і форми реєстрації. Структура реєстраційного індексу.
 • Організація роботи із зверненнями громадян.
 • Строки проходження документів.

 Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю.

 • Нормативно-правова база по службовій інформації.
 • Організація роботи комісії з питань роботи зі службовою інформацією. Надання грифу ДСК.
 • Оформлення зобов’язань нерозголошення службової інформації.
 • Облік та реєстрація документів, що містять службову інформацію. Облік електронних носіїв інформації.
 • Оформлення та тиражування документів що містять службову інформацію. Вимоги щодо формування таких документів в справи.
 • Організація користуванням документами.
 • Перегляд документів з грифом ДСК з метою підтвердження наявності чи відсутності в них відомостей що є службовою інформацією.
 • Організація роботи з конфіденційними документами. Порядок роботи виконавців з конфіденційними документами.
 • Запобігання втрати та витоку документованої та конфіденційної інформації.

Організація та технологія контролю виконання документів. Мета контролю, його види, строки виконання документів (типові, індивідуальні). Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження строків виконання документів, зняття документів з контролю).

Номенклатура справ. Порядок розроблення, затвердження та введення в дію. Підготовка номенклатури справ структурного підрозділу та зведеної номенклатури справ установи. Вимоги до складання, оформлення та погодження номенклатур. Застосування переліків документів зі строками зберігання.

Формування документів у справи та їх оперативне зберігання в структурних підрозділах. Правила формування справ. Тимчасове зберігання справ у структурних підрозділах та забезпечення їх збереженості. Вимоги щодо оформлення справ.

Підготовка і передавання справ для архівного зберігання. Експертиза цінності документів, її принципи і критерії. Організація роботи експертної комісії, її функції та завдання. Порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів. Вимоги щодо оформлення справ. Складання описів справ структурних підрозділів, зведених описів справ установи, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Порядок погодження описів справ та актів з державними архівами. Порядок передання справ до архівного підрозділу (архіву) установи

Порядок знищення справ, строк зберігання яких закінчився. Оформлення актів про знищення.

Архів підприємства (установи). Організація роботи архівного підрозділу (архіву). Зберігання документів в архіві (архівному підрозділі).

 • Порядок розроблення та затвердження положення про архів (архівний підрозділ). Визначення чисельності працівників архіву. Граничні строки тимчасового зберігання справ в архіві.
 • Вимоги до формування архівного фонду підприємства (установи) та обліку документів в архіві. Облік документів архіву. Основні реєстраційні форми, допоміжні реєстраційні форми архіву. Довідковий апарат до документів архіву (описи, каталоги, картотеки, бази даних тощо). Режим доступу та організація користування документами архіву.
 • Забезпечення збереженості архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та  його обладнання. Дотримання основних режимів зберігання: температурно - вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного тощо.
 • Організація приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, реорганізації або ліквідації установи. Обов’язки ліквідаційної комісії щодо передавання справ.

Впровадження електронного документообігу на підприємстві. Електронний архів підприємств.

 • Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця.
 • Нормативно правова база для створення системи електронного документообігу.
 • Система автоматизації діловодства (САД). Організація роботи з електронними документами у діловодстві та   їх підготовка до передавання на архівне зберігання.
 • Система електронного документообігу (СЕД).
 • Надання юридичної сили електронному документу. Особливості організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису. Особливості підписання електронного документу.
 • Взаємодія електронного та паперового документообігу.
 • Документарний аудит. Рекомендації щодо оптимізації фінансових бюджетів на впровадження електрон-ного документообігу. Які операції можна та необхідно автоматизувати власними силами та в першу чергу, що може почекати, без чого можна обійтись.
 • Рекомендації щодо вибору існуючих систем електронного документообігу.

Компания: Кортекс (все новости компании)
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
См. также
Принимаем заявки на проведение корпоративного тренинга "Управление лояльностью клиента в сложных и конфликтных ситуациях", 18.02.2019, ACTION, бюро технологий роста
Системный отдел продаж, старт 21 февраля, Одесса, 18.02.2019, BST Consulting, консалтинговый центр
Воронка продаж для менеджера. Как повысить личные продажи в 5 раз, узнай на тренинге 28 февраля, 18.02.2019, BST Consulting, консалтинговый центр
Приглашаю 1 и 2 марта на базовый курс обучения семейным расстановкам, 18.02.2019, Лаборатория уникальных решений, студия
Приглашение на семинар в Киеве - Инвестиции в недвижимость в Турции, старт 10 апреля, 18.02.2019, CTM-Group
Перейти к списку всех новостей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».