Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua

7-8 червня - cемінар Договірні відносини: укладання, розірвання, виконання. Нова судова практика

31.05.2018

Семінар в м. Києві для юристів, керівників, бухгалтерів

Запрошуємо Вас взяти участь в заходах за темою «Договірні відносини в 2018 р. Складання, укладання, розірвання господарських договорів. Нова судова практика», що відбудуться 7 - 8  червня(четвер – п’ятниця) в м. Києві та 24-28 червня (святкові дати напередодні Дня Конституції) в м. Кам'янець-Подільський.

Довірте нам свій час і ми виправдаємо Ваші сподівання.

Обирайте зручний формат та приєднуйтесь – старт вже скоро  >>>


Програма:

1. Актуальні зміни в договірному праві за новими кодексами. Господарські спори за новим ГПК на підставі аналізу першої судової практики.

1.1. Ефективні способи захисту порушеного права. Коментар судді.

1.2. Збільшення суми стягнутого судом боргу в разі невиконання судового рішення (пеня, проценти). Хто має проводити остаточний розрахунок на момент фактичного стягнення?

1.3. Нові можливості щодо стягнення заборгованості за спрощеними процедурами розгляду нескладних справ.

1.4. Позасудові експертизи та їх можливості – новели ГПК.

1.5. Медіація - встановлення процедури досудового врегулювання спорів в самому договорі.

1.6. Доказування в господарських спорах за новим ГПК. Які документи тепер необхідно подавати до суду в процесі доказування. Етапи формування доказової бази. Доказування негативних фактів.

1.7. Новий вид доказів у господарському судочинстві – допит свідків. Що це змінює у договірній практиці? Чи потрібен свідок у господарському процесі.

2. Укладання, зміна умов та розірвання договорів.

2.1. Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору. Тлумачення договору судом. Важливе в оформленні реквізитів договору (оформлення преамбули проблеми датування контракту, банківські реквізити).

2.2. Захист договору від фальсифікацій - технології протидії шахрайським діям контрагентів (необхідні застереження, особливості розміщення тексту, зшивання тощо.

2.3. Нечіткі формулювання умов договору. Новели судової практики. Використання для односторонньої зміни умов. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів

2.4. Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки недотримання. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Чи потрібна нумерація договорів. Укладання договору через: е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання. Використання таких договорів в суді. Усна форма договору- позиція судів, типові помилки. Встановлення договірних відносин при відсутності договору (лиcти, рахунки). Підтвердження вчинення господарської операції.

2.5. Електронні документи. Договірні відносини і листування в електронній формі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа – заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.

2.6. Публікації в соцмережах (FB, тощо). Нова судова практика. Позиція Верховного Суду.

2.7. Укладання, підписання договорів. Набрання чинності. Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Сучасна практика і методика перевірки підписів і повноважень підписантів. Порушення повноважень: наслідки, що робити Договір підписано неуповноваженою особою (нюанси для філій та представництв). Укладання договорів по пошті. Підписання договорів без печатки – можливості для шахрайства(судова практика). Засоби протидії. Відмова визнати підпис, експерти-за. Використання методів кримінального судочинства. Використання "В.О.". Факсимільний підпис – практика використання.

2.8. Укладання договору з перевищенням повноважень. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Докази схвалення правочину та оцінка їх судом. Форми схвалення. Нова судова практика.

2.9. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці.

2.10. Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки. Наслідки.

2.11. Договори від імені філій і представництв. Хто і на підставі чого підписує. До кого позиватись до суду.

2.12. Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.

2.13. Зміна умов договору в т.ч. одностороння. Істотна зміна обставин як підстава для внесення змін. Судова практика.

2.14. Особливості визначення ціни та якості в договорі. Валюта контракту. Звичайна ціна.  Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати.

2.15. Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому поряд-ку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки. Одностороння відмова як оперативно-господарська санкція: судова практика.

2.16. Визнання договорів недійсними: наслідки та способи захисту. Нова судова практика. Нові позиції Верховного Суду. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці, акціонери). Можливості для віндикації. Наслідки визнання недійсним рішення загальних зборів учасників (акціонерів, засновників), що схвалили спірний договір. Чи перебуває схвалення договору в залежності від рішення загальних зборів. Визнання недійсним розірваного договору. Ухвала про накладення арешту на майно як підстава визнання недійсним договору купівлі-продажу. Правочин, що порушує публічний порядок. Зловмисна домовленість. Удаваний правочин. Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.

2.17. Визнання недійсними документів, що не є договорами(акти, накладні, довіреності, накази про призначення директором).

2.18. Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі  штрафні санкції.

2.19. Зміна позицій ВС при розгляді спорів з банками (платіжні картки, банківське обслуговування).

3. Виконання договорів.

3.1. Принципові зміни щодо оформлення виконання договорів – позбавлення актів приймання-передачі доказового значення, нова роль рахунків-фактур. Як тепер оформляти виконання договору ? Позиція Мінфіну і податківців.

3.2. Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.

3.3. Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу.

3.4. Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції  обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій -   нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені,  пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення  суду. Чи можна рахувати пеню «назад». Особливості застосування позовної давності за ст. 785 ГКУ. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції.

3.5. Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені –судова практика. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.

3.6. Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.

3.7. Відшкодування шкоди – нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування.

3.8. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ) та (ст.231, ст. 232 та ст. 343 за ГКУ). Нюанси.

3.9.Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду. Як правильно сформулювати форс-мажор.

4. Арбітражне застереження в договорах про розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем. Нова судова практика МКАС. Нове процесуальне законодавство у сфері арбітражу. Підтримка арбітражу державним судом.

5. Оформлення конкретних видів договорів.


Умови участі в м. Києві 7-8 червня>>>

Умови участі в м. Кам’янець-Подільському 24-28 червня >>>

Додаткова інформація : (044) 451-88-12  (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Компания: Кортекс (все новости компании)
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
См. также
28 февраля пройдет вебинар Сергея Гудкова на тему: "Что изменить на сайте для роста продаж", 21.02.2019, Marketorium
Приглашаю 1 и 2 марта на обучение семейным расстановкам. Базовый курс для себя, для отношения, для дохода, 21.02.2019, Лаборатория уникальных решений, студия
26 марта пройдет вебинар Андрея Чуранова на тему "Измеряется всё. И лояльность клиента тоже!", 21.02.2019, Marketorium
27-28 марта - "Управленческий учет. Финансы. Бюджеты". Поспешите, пока есть места!, 21.02.2019, Технологии роста
19 марта состоится семинар-практикум Александра Буйваленко "Руководитель. Основы управления". Планируйте участие!, 21.02.2019, Технологии роста
Перейти к списку всех новостей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».