Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Повернення боргів. Виконавче провадження. Реформа. Робота приватних виконавців. Примусове виконання судових рішень ДВС та приватними виконавцями. Стягнення боргів. Проблеми практики. Як зробити виконавче провадження ефективним

Организатор:
Діловий Клуб
Продолжительность: 6 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 2150 грн
Скидки: за 2-х участников: 5%, за 3-х и более: 10%! Есть возможность оплаты с НДС
-5%
при заказе с сайта
Тренеры:
Кузь Александр Радионович Кузь Александр Радионович
Дата и место проведения:
25.10.19, начало в 09:30
Киев

Цель мероприятия

Детально: www.dku.in.ua/?p=VP .

Программа

Чергові новели Виконавчого провадження!
В Україні судові рішення будуть виконувати також приватні виконавці!

Закон України «Про виконавче провадження», який викладено у новій редакції, та Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Основна мета цих законів – запровадження в Україні інституту приватних виконавців, які будуть здійснювати примусове виконання судових рішень.

Головні зміни у виконавчому провадженні:

 1. Примусове виконання рішень покладається на державних і приватних виконавців.
 2. Запровадження Єдиного реєстру боржників.
 3. За прийняття виконавчого документа до примусового виконання стягувач зобов’язаний заплатити авансовий внесок.
 4. При відкритті виконавчого провадження строк для самостійного (добровільного) виконання рішення боржнику не надається.
 5. Виконавець при відкритті виконавчого провадження зобов’язаний одразу накласти арешт на майно (кошти) боржника.
 6. Після відкриття виконавчого провадження виконавець зобов’язує боржника подати декларацію про доходи та майно.
 7. Визначення вартості майна боржника має здійснюватися за взаємною згодою стягувача та боржника, якщо такої згоди не досягнуто – для оцінки майна залучається суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання.
 8. Реалізація майна боржника здійснюється на електронних торгах.
 9. Змінено строки вчинення вагомих виконавчих дій.
 10. Із Закону «Про виконавче провадження» виключено положення щодо контролю за законністю виконавчого провадження з боку керівних органів ДВС, також відсутній дієвий та оперативний контроль за діями приватного виконавця.

Новели виконавчого провадження: 
примусове виконання рішень приватними та державними виконавцями.

 1. Державні виконавці та приватні виконавці – особи, на яких покладено функції примусового виконання рішень в Україні (далі – виконавці). Їхні права та обов’язки. Оплата праці приватного виконавця: основна та додаткова винагорода.
 2. Рішення, що на підставі виконавчих документів, підлягають примусовому виконанню. Вимоги до виконавчих документів.
 3. Категорія рішень, виконання яких може здійснюватися приватними виконавцями.
 4. Строки у виконавчому провадженні.Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання, поновлення пропущеного строку.Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій.
 5. Пред’явлення виконавчого документа в органи ДВС або приватному виконавцю за місцем виконання.Виконавчий округ приватного виконавця.Місце вчинення виконавчих дій державного виконавця, приватного виконавця.Час проведення виконавчих дій.
 6. Порядок пред’явлення виконавчого документа до виконання. Сплата авансового внеску.
 7. Повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання. 
 8. Відкриття виконавчого провадження. Особливості початку примусового виконання.
 9. Конфлікт виконання між державним та приватним виконавцем.
 10. Порядок надсилання документів виконавчого провадження.
 11. Роз’яснення рішень. Відкладення провадження виконавчих дій.Відстрочка, розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання.Зупинення вчинення виконавчих дій.
 12. Розшук боржника та його майна.
 13. Повернення виконавчого документа стягувачу або до суду, що його видав. Повернення невикористаної суми авансового внеску.
 14. Закінчення виконавчого провадження.
 15. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу.
 16. Відновлення виконавчого провадження.
 17. Особливості фінансування виконавчого провадження: виконавчий збір, авансовий внесок, додаткове авансування витрат виконавчого провадження.
 18. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Стягнення коштів в іноземній валюті.
 19. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна боржника – фізичної особи.
 20. Звернення стягнення на заставлене майно.
 21. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.
 22. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фізичної особи – підприємця.
 23. Заходи примусового виконання: арешт і вилучення майна (коштів) боржника.
 24. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.
 25. Зберігання майна, на яке накладено арешт.
 26. Зняття арешту з майна.
 27. Реалізація арештованого майна. Уцінка нереалізованого майна. Передача нереалізованого майна стягувачу.
 28. Виконання рішень немайнового характеру.
 29. Звернення стягнення на доходи боржника – фізичної особи.
 30. Розподіл стягнутих з боржника сум.Черговість задоволення вимог стягувачів. Порядок виплати стягнутих коштів.
 31. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів ДВС.
 32. Відповідальність у виконавчому провадженні.

Стягнення заборгованості. Висвітлення останніх тенденцій, аналіз практики та рекомендації.
ЗУ «про виконавче провадження»: застосування на практиці!

1. Примусове виконання судових рішень через органи Державної виконавчої служби (ДВС) та Приватних виконавців. 
Особливості та проблеми практики стягнення заборгованості в ході виконавчого провадження (ВП).

2. Планування роботи з ВП. Розробка алгоритму дій. Передбачення розвитку подій щодо можливості стягнення ще на стадії укладення договору. Чи буде що стягувати? Забезпечення виконання на стадії розгляду справи в суді.
Підстави для затягування. Як їх використовувати та як їм протидіяти.

3. Законодавче врегулювання.

4. Взаємовідносини кре­дитора з держвиконавцем. «Супровід» процесу  ВП. Способи ефективного впливу на виконавчу службу.

5. Категорії виконавчих Документів, які підлягають примусовому виконанню. Вимоги до виконавчого документу. Наслідки відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документу, складеного з порушенням.

6. Пред’явлення виконавчого документу до виконання: умови та порядок. Помилки при пред’явленні.
Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання?

7. Місце відкриття виконавчого провадження. Місце виконання рішень. Відкриття за місцезнаходженням боржника або його майна. Право вибору - як правильно скористатися? Підвідомче провадження. Проблеми, їх вирішення.

8. Відмова у відкритті ВП. Практичні особливості відмови. 

9. Строк початку виконавчого провадження: з якого моменту розпочинається?

10. Самостійне виконання рішення суду боржником. Застереження! Поновлення строку на самостійне виконання. Помилки.  

11. Заходи примусового виконання рішення. Процедура. Практика стягнення. 

 • Звернення стягнення на кошти та майно боржника. 
 • Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб (або належить боржнику від інших осіб).
 • Нюанси звернення стягнення на заставлене майноіпотеку
 • Виконання рішень немайнового характеру.

12. Розшук боржника. 

13. Розшук майна. Методи виявлення грошових коштів та іншого майна боржника.
Легалізація інформації, отриманої стягувачем про майно та грошові кошти боржника.

14. Опис та арешт (майна, коштів) боржника. Особливості. Прийняття / не прийняття майна в рахунок заборгованості. Арешт майна боржника, заборона його відчуження. Процедурні помилки та їх вплив на  результати ВП. Небезпеки!
Як уникнути помилок? Техніка забезпечення збереження арештованого майна. Нюанси передачі майна на збереження.

15. Звільнення майна з-під арешту. Звернення з позовом про виключення майна з акту опису й арешту. Рекомендації. Аналіз практики. Небезпека зняття арешту з майна (активів) у ВП. Що робити, коли боржник недобросовісний?

16. Оцінка майна/активів боржника. Продаж майна/активів. Передача нереалізованого майна боржника стягувачу.

 • Повернення боржнику арештованого майна. Порядок оформлення майна. Проблеми. 
 • Оформлення прав власності на майно, прийняте в погашення заборгованості.

17. Зміна способу та порядку виконання рішення. Формулювання. Звернення стягнення на інше майно.

18. Порядок виплати коштів стягувачам. Розрахунки з кредиторами.

19. Відкладення здійснення виконавчих дій, відстрочка, розстрочка виконання.

20. Зупинення виконавчого провадження (ВП).

21. Особливості виконавчого провадження (ВП) при стягненні боргу з фізичних осіб.

22. Відповідальність за порушення виконавчого провадження (ВП).

 • Нюанси оскарження (в т.ч. судового) дій / бездіяльності виконавця. 
 • Збитки завдані виконавцем.
 • Можливість майнової відповідальності за дії/бездіяльність та неефективність провадження.

Дополнительная информация

Вартість участі:
2150 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Знижки:
За другого учасника знижка – 5%, за третього та кожного наступного – 10%.
Знижки для постійних клієнтів!

До вартості входить:

 • навчання на семинарі,
 • консультації кваліфікованих фахівців,
 • відповіді на питання, що Вас цікавлять,
 • добірка нормативних документів до семінару з новітньою інформацією (CD-диск),
 • можливість спілкування з колегами,
 • обід в ресторані, кава-брейки,
 • набір ділових аксесуарів,
 • сертифікат.

Детально: www.dku.in.ua/?p=VP

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (067) 506-80-61, (095) 271-45-90 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
семинар
РРО и кассовые операции,
Киевский центр поддержки и развития бизнеса, 2300 грн
семинар
Партнеры сайта
123 тренинга, 10 тренеров, 96 новостей, 49 статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».