Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Будівництво - 2018. Новий ДБН Б.2.2 - 12:2018 Планування і забудова територій. Нові будівельні норми(ДБН) та їх застосування у проектуванні та будівництві з 1.09.2018р. Нові зміни у проектуванні, експертизі, експлуатації. Дозвільна документація. Договірні відносини у будівництві

Организатор:
Кортекс
Продолжительность: 14 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 3650 грн
Дата и место проведения:
25.09.18 - 26.09.18, начало в 10:00
Киев, Современный конференц-зал в центре города

Программа

Про що цей семінар - на які питання Ви отримаєте відповіді? 

 • Нові будівельні норми. ДБН Б.2.2 - 12:2018 "Планування і забудова територій" - головний стандарт "будівельної Біблії". Яким чином в Україні буде відбуватись будівництво. 
 • Порівняльний аналіз нового ДБН з планування і забудови територій із старими будівельними нормами.
 • Як добудувати об'єкти, що почали будуватись за старими нормами, а закінчуються за нормами нового ДБН і не відповідають їм.
 • Що робити, якщо проектна документація не відповідає нормам нового ДБН. 
 • Хто і яким чином буде контролювати виконання нових будівельних норм.
 • Проблемні питання щодо погодження відхилень від діючих ДБН та альтернативні можливості їх вирішення. 
 • Підготовка змін до порядку про розроблення та затвердження проектної документації та експертизи проектної документації.
 • Контроль та нагляд у будівництві.  Повноваження інспекцій. Практика перевірок. Інспекційні "ноу-хау". Що робити якщо інспекція "грає" своїми правами.
 • Отримання дозвільних документів у будівництві. Повідомлення на початок будівельних робіт - в які органи звертатись?. Якщо звернулись не туди = самобуд = знесення+штрафи, штрафи, штрафи.
 • Висновок з оцінки впливу на довкілля: порядок отримання, дії після отримання, відсутність Висновку - санкції.
 • Проблемні питання служби замовника. Ліцензовані та сертифіковані виконавці. 
 • Авторський та технічний нагляд. Авторське право у будівництві. Хто є автором проекту (ГІП, ГАП). Проблемні питання пепедачі авторських прав та можливості їх вирішення. Хто може здійснювати авторський нагляд. Як оформити повноваження. 
 • Реконструкція та перепланування: юридичні аспекти.
 • Розрахунок класу наслідків: хто і за що відповідає.

Програма семінару:


Нові будівельні норми планування і забудови. Нові зміни в законодавстві з питань містобудування (з 1 вересня 2018р).

 • Нові будівельні норми. ДБН Б.2.2 - 12:2018 "Планування і забудова територій". 
 • Порівняльний аналіз нового ДБН з планування і забудови територій із старими будівельними нормами. 
 • Хто і яким чином буде контролювати виконання нових будівельних норм.
 • Нові терміни і поняття. Нові лінії обмеження - "блакитні лінії", "зелені лінії", "жовті лінії". Зона регулювання забудови. Пішохідна зона, тощо.
 • Обмеження щільності і поверховості забудови. "Щільність населення" та "щільність забудови" - в чому різниця. Як розрахувати їх відсотки. 
 • Обмеження поверховості нової забудови. Поверховість або висотність: розмежування понять. Встановлення максимальної поверховості забудови в залежності від чисельності населення. 
 • Можливість змішаної забудови у складі ділових, освітніх закладів, житла, торгівлі тощо.
 • Нормування можливості будівництва рекреаційного житла в межах курортних територій. 
 • Навіщо потрібні ДБН, якщо є детальні плани території (ДПТ).
 • Обмеження паркування: нові вимоги до паркувальних майданчиків. Перспективи існуючих гаражів на території житлової забудови. 
 • Особливості застосування ДБН Б.2.2 - 12:2018 "Планування і забудова територій" органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. 
 • Нові будівельні норми щодо безпекового облаштування доріг. 
 • ДБН В.2.2 - 4:201Х "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти";
 • ДБН В.2.2 - 3:201Х "Будинки і споруди. Заклади шкільної освіти";
 • ДБН В.2.3 - 5:20ХХ "Вулиці та дороги населених пунктів". 

Порядок розгляду та погодження відхилень від діючих ДБН (з 1 червня 2018р). 

 • Правовий статус ДБН. Чи є текст ДБН нормативно-правовим актом. 
 • Проблемні питання щодо погодження відхилень та альтернативні можливості їх вирішення. Як обійти Порядок? 


Нові законодавчі зміни та їх застосування.

 • Реєстр об'єктів нерухомості. 
 • Підготовка змін до порядку розроблення та затвердження проектної документації та експертизи проектної документації.
 • Постанова КМУ № 327 від 25.04.2018р. Етапи проходження дозвільних процедур.
 • Вимоги до прийняття об’єктів в експлуатацію – застосування Постанови КМУ № 461.
 • Авторський та технічний нагляд в нових умовах. Технічний нагляд і сертифікація – тепер тільки для СС2 та СС3. Нові кваліфікаційні вимоги до відповідальних виконавців 
 • Необхідність коригування проектної документації згідно з новими вимогами з охорони праці. Нові вимоги щодо призначення керівників будівництва та відповідальних за охорону праці на всіх стадіях будівельного процесу.
 • Дозвільна документація у дворівневій системі архбудконтролю та нагляду. Особливості реєстрації. "Розпилення" повноважень між органами місцевого самоврядування та центральними органами влади в сфері Держархбудконтролю. Хто здійснює контроль та реєстрацію. В яких випадках? Інспекційні «ноу-хау». Як оскаржити рішення посадових осіб.
 • Практика прийняття в експлуатацію об'єктів СС2 та СС3. Вплив технічної інвентаризації на процес прийняття об'єктів в експлуатацію.

Порядок отримання висновку з оцінки впливу на довкілля».


ліцензування у будівництві. нові форми документів.

Безстроковість ліцензій - які ліцензії є безстроковими, як переоформити, чи необхідно приводити у відповідність перелік робіт у ліцензії, тощо.

 • Випадки анулювання ліцензій та втрати чинності.
 • Контроль за дотриманням ліцензійних умов.

Розрахунок класу наслідків об'єкту будівництва. хто і за що відповідає.

 • Клас наслідків об'єкта будівництва - кожного будинку будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно−транспортної споруди окремо або комплексу об'єктів будівництва.
 • Клас наслідків об'єкта реконструкції, технічного переоснащення або нового будівництва.
 • Клас наслідків об'єкта або частини існуючого об'єкта без повного призупинення його використання за призначенням.
 • Клас наслідків об'єктів поточного ремонту.
 • Види діяльності та об'єкти підвищеної екологічної небезпеки.
 • Клас наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.


Земельні питання у будівництві. правові аспекти наявності документів на землю.
залучення ліцензованих та сертифікованих виконавців. система інженерів-консультантів. проблемні питання служби замовника. нові зміни.

 • Розширення спектру застосування сертифікатів до фізичних осіб. Інженери-консультанти у будівництві.
 • Проблемні питання участі ліцензованих та сертифікованих виконавців в будівельних роботах. Безстрокові сертифікати, ліцензії. Ризики Замовника при залученні ліцензованих та сертифікованих виконавців. Скасування=анулювання=втрата чинності? В чому різниця? Наслідки та як їх уникнути.
 • Вибір проектувальника. Договірні відносини між замовником та проектантом. Сертифікація послуг по проектуванню.
 • Розробка проектної документації та її повнота. Новий порядок відхилення в проектуванні від ДБН. Назва проекту. Процедура затвердження проектної документації замовником(якими документами). Внесення змін в проектну документацію. Рекомендації. Відповідальність
 • Порядок здійснення авторського та технічного нагляду. Хто є автором проекту? Хто є генеральним проектувальником? Зміна автора проекту. Як призначається особа авторського нагляду. Оформлення повноважень для здійснення авторського нагляду. Чи може ГІП бути автором та здійснювати авторський нагляд. Проблеми передачі авторських прав.
 • Експертиза у будівництві: нові зміни та практика їх застосування. Обов'язкова та добровільна. Особливості проведення відповідних експертиз (експертизи за напрямками, кошторисної частини). Оформлення результатів.
 • Залучення підрядників (субпідрядників). Ліцензування окремих видів робіт. Хто такий замовник? Чи відрізняється він від забудовника і чи можна передати його функції? Розподіл штрафних санкцій між учасниками будівництва.

Контроль та нагляд у будівництві.  порядок отримання дозвільних документів для кожної групи об'єктів. практика проведення перевірок.

 • Практика взаємовідносин суб'єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Особливості порядку звернення. Що треба з'ясовувати кожен раз по дозвільним документам коли потрібно здійснити дозвільні дії.
 • ​Особливості порядку звернення. Нюанси подачі документів. Якщо ви знаходитесь поза межами населених пунктів, або віднесені до класу СС3, або знаходитесь в місті до 50 000 - куди звертатись з приводу цих об'єктів. Повідомлення на початок робіт -в які органи звертатись? Якщо звернулись не туди = самобуд = знесення+штрафи, штрафи, штрафи... Що робити якщо інспекція "грає" своїми правами. Відмова - що робити? Як довести що Повідомлення відправлено. Рекомендації щодо доказів у випадку спору з інспекцією.
 • Практика проведення перевірок у будівництві. Повноваження інспекції. Право інспектора на вилучення конструктивних елементів: ризики учасників будівництва, можливості їх мінімізації. Хто має право заходити на перевірку крім інспекторів. Як ідентифікувати тих, хто приходить з інспекцією("залучені особи"). Як обмежити довільний доступ "контролерів" на об'єкт будівництва. Як оскаржувати протиправні рішення та дії посадових осіб інспекції в т.ч. в прокуратурі.
 • Процесуальні терміни при здійсненні дозвільних процедур у будівництві. Проблеми розрахунку процесуальних строків. "Ваше питання вирішено позитивно, Вам відмовлено...". Як мінімізувати ризики щодо недотримання процесуальних строків. 
 • Підготовчі роботи згідно нових змін. Процедура узгодження.
 • Будівельна діяльність. Види будівництва та їх відмінності: нове будівництво, реконструкція, капремонт (будівельні роботи), капремонт (устаткування), технічне переоснащення, поточний ремонт. Визначення терміну "технічне переоснащення".
 • Будівельні роботи. Нові зміни.
 • Прийняття збудованого об'єкта в експлуатацію для об'єктів 2-го(СС2) та 3-го(СС3) класу наслідків. Умови в залежності від класу наслідків. Проблемні моменти.
 • Розмір пайового внеску та його розрахунок. Звільнення від сплати пайового внеску.
 • Об'єкт незавершеного будівництва. Аналіз можливих шляхів придбання об'єкта незавершеного будівництва.

Технічний паспорт - важлива складова прийняття в експлуатацію. Проведення технічної інвентаризації - нові законодавчі ініціативи. 


Реєстрація прав на нерухомість.


Самовільне будівництво. будівельна амністія. остання судова практика щодо прийняття в експлуатацію.

 • Порядок отримання дозвільної документації по будівельній амністії для об'єктів с/г призначення 1-го класу наслідків та житлових, дачних, садових будинків до 300м2.

Визначення вартості будівництва - нові зміни.

 • Інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, розрахунки за обсяги виконаних робіт, у т.ч. порядок обчислення маси прибутку, розрахунку коштів, необхідних на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, ризиків учасників будівництва, інших витрат, які враховуються у зведеному кошторисному розрахунку.
 • Порядок визначення кошторисної заробітної плати в будівництві. Що включається. Межі для розрахунків. Приклади.
 • Нові зміни щодо визначення розміру кошторисного прибутку.
 • Визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання та устаткування.
 • Практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу (ДБН В.1.2-5:2007) у будівництві. ДСТУ "Нормативи витрат праці для визначення вартості науково-дослідних робіт в будівництві.
 • Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації. Зміна №1 та Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?

Реконструкція та перепланування у будівництві.

 • Ремонт, реконструкція та перепланування – в чому відмінність.
 • Капремонт фасадів і реконструкція.
 • Оцінка впливу на довкілля. Повернення громадських слухань Чи стосується це реконструкції.
 • Перебудова пам’яток та об’єктів культурної спадщини: які варіанти дозволені чинним законодавством?
 • Система дозвільної документації в контексті реконструкції і перепланування.
 • Чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію об’єкт реконструкції?
 • В чому відмінність перепланування жилих і нежилих приміщень?
 • Чи є перепланований об’єкт самочинним будівництвом?
 • Проблема делегування функцій замовника та моделей управління проектом.

Договірні відносини у будівництві.

 • Система договірних відносин у будівництві. Проблеми та особливості застосування проформ FIDIC.
 • Регулювання договірних відносин щодо створення об'єктів архітектури. Новели статусу генпідрядника. Кому належить об'єкт будівництва і чому це важливо.
 • ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015. Договір підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. Істотні умови договору підряду. Варіантність ціни в підрядних договорах. Гарантійні строки, приховані дефекти, позовна давність. Контроль за виконанням договору підряду. Відповідальність за договором будівельного підряду (в т.ч. майнова). Штрафні санкції. Порядок розірвання в т.ч. в односторонньому порядку. Вплив змін в проектну документацію. Нюанси взаємовідносин "підрядник-субпідрядник".
 • Договір авторського нагляду.
 • Управління проектом. Проблема делегування функцій замовника та моделей управління проектом.
 • Винесення мереж: договірний і дозвільний аспект.
 • Регулювання відносин щодо інвестування будівництва. Нова концепція "права очікування" інвестора. Баланс ризиків.
 • Договірні відносини з технаглядом та їх особливості.
Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Роман
Телефон:
(044) 451-88-12, (050) 312-34-73 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Менеджмент, управление компанией, Недвижимость, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
открытая встреча
Презентація програм МВА в МІБ,
Бизнес-школа "Международный институт бизнеса", бесплатно
Партнеры сайта
6 тренингов, 2 тренера, 4 новости, 5 статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».