Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Планирование и застройка территорий. 20 новых ДБН в 2018. Планы на 2019: 16 новых ДБН! Изменения в градостроительстве с 1.09.2018. Експертиза. СС1, СС2, СС3. Новая разрешительная и проектная документация. Экспертиза. Штрафы. Процедуры и правила 2019

Организатор:
Діловий Клуб
Продолжительность: 16 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 2650 грн
Скидки: за 2-х участников: 5%, за 3-х и более: 10%! Есть возможность оплаты с НДС
-3%
при заказе с сайта
Тренеры:
Івлєва Наталія Петрівна Івлєва Наталія Петрівна
Берендеєва Олена Василівна Берендеєва Олена Василівна
Сергиенко Александр Васильевич Сергиенко Александр Васильевич
Дата и место проведения:
03.10.19 - 04.10.19, начало в 09:30
Киев, Майдан Незалежності, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький»

Целевая аудитория

Детально: http://dku.in.ua/?p=SRD

Программа

Блок 1. Нові зміни з містобудування (з 1 версеня 2018р.). 

Нові ДБН планування і забудови територій.

1. Нові Постанови КМУ щодо положень Закону №1817-VIII та практика їх застосування.
2. Новий Порядок розгляду та погодження відхилень від будівельних норм (будівлі і споруди). Наказ Мінрегіону №97.

3. Результати 2018: зміна 20 ДБН! 
    Плани на 2019: зміна 16 ДБН!

4. ДБН Б.2.2 – 12:2018 «Планування і забудова територій», який має замінити 6 різних НПА:

 • Житлові квартали (проектування нових або реконструкція існуючих) - у 2 рази збільшення розмірів майданчиків для відпочинку та в 10 разів – для спорту за рахунок господарських площ.
 • Новий термін «блакитна лінія» - обмеження висоти забудови.
 • Новий термін «зелена лінія» - обмеження забудови для збереження зелених територій.
 • Межі ландшафтних та рекреаційних територій, на яких заборонено будівництво.
 • Новий термін «жовта лінія» - унеможливлення перекриття шляхів евакуації у разі руйнування будівель.
 • Відсоток забудови земельної ділянки в залежності від поверховості.
 • Встановлення граничної межі максимальної щільності населення мікрорайону.
 • Встановлення максимальної поверховості житлової забудови в залежності від чисельності населення.
 • Кінець багатоповерхової забудови приміських областей!
 • Обов’язкове забезпечення безбар’єрного доступу.
 • Заборона паркування авто в середині житлових кварталів.
 • Проектування виключно підземних парковок у центральній та історичній забудові.
 • Нові вимоги до проїзду пожежних машин та доступу пожежників до приміщень...
 • Обов’язкове будівництво дитячих садків і шкіл у житловій забудові, збільшення майданчиків для відпочинку та спорту.
 • Роз’яснення Мінрегіонбуду.

    Випадки, у яких потрібно або не потрібно коригувати/узгоджувати містобудівну та проектну документацію відповідно до нових норм ДБН.
5. ДБН В.2.2 – 4:201Х «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти».
6. ДБН В.2.2 – 3:201Х «Будинки і споруди. Заклади шкільної освіти».
7. ДБН В.2.3 – 5:20ХХ «Вулиці та дороги населених пунктів».
8. Закон України «Про обов’язкову сертифікацію новобудов на енергоефективність».
9. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. ДАБІ анонсувала запуск відкритої системи розгляду дозвільних документів!

Блок 2. ДП «Укрдержекспертиза». Експертиза в будівництві.

1. Розроблення та експертизи проектної документації на будівництво: законодавче та нормативно-правове підґрунтя.

 • Проекти підготовчих робіт. 
 • Особливості коригування проектів будівництва.
 • Проектна документація повторного використання.

2. Нові нормативні акти і документи з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.

 • Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд. Замість категорії складності об’єктів будівництва, згідно Закону України від 17.01.2017р. №1817-VIII.
 • Визначення класу наслідків (відповідальності) об’єктів.

3.Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго- термомодернізації.

 • ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».
 • ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».

4. ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
5. Обов’язкова експертиза з 18.12.2017р.
згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
6.Експертиза для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків, якщо будівництво почато до 10.06.2017р.

Блок 3. Разрешительная система 2019 - новая модель! Разрешительная документация.
Что изменилось в оформлении? Новые процедуры и правила!

1. Реформы! изменения 2018 + 2019! Подзаконные акты.

 • Закон № 1817-VIII. Порядок оформления и получения разрешительных документов. Изменения в разрешительной системе.

     Новые редакции Постановлений КМУ № 461 и № 466.
     Новые Постановления КМУ 
обеспечивающие исполнение Закона №1817! Практика их применения.

 • Разрешительные изменения в техническом переоснащении. Проставление КабМина №327 от 25 апреля 2018 г.
 • Новый Порядок проведения обследованияпринятых в эксплуатацию объектов строительства.
 • Изменения в системе нормирования и стандартизации в строительстве.
 • Изменения в Порядок осуществления технического надзора во время строительства объекта архитектуры для CC2 и CC3.
 • Постановление КабМина №327 от 25 апреля 2018 г.
 • Строительное законодательство 2018. Система нормативных актов. Применение строительных норм и стандартов.
 • Увеличение Штрафов!

2.Новый порядокоформления разрешительных документов в строительстве! отменакатегорий сложности (1-5 категория).

 • СС1, СС2, СС3. Новая система разрешительных процедур в строительстве.
 • Оцениваем объект не по категориям сложности, а по классам последствия: СС1 (незначительный), СС2 (средний) и СС3 (значительный)!
 • Процедура определения класса последствий.
 • Класс последствий (ответственности) объекта строительства – каждого здания, строения, сооружения.
 • Что не требует разрешения? Анализ Постановления.
 • Переходной период и его проблемы. Что с разрешительными документами, полученными до 10.06?

    Начали по Декларации, а заканчиваем по Сертификату?
3. Разрешительная документация в двухуровневой системе архитектурно-строительного надзора и контроля. 

 • Декларативные и разрешительные документы в 2х уровневой системе.
 • Особенности регистрации. Отмена деклараций. Принятие в эксплуатацию (какая процедура?).
 • Отмена Декларации. Замена процедуры регистрации декларации на осуществление строительства и принятия в эксплуатацию объектов со средним и значительным классом последствий (ответственности) на основанииразрешения на выполнение строительных работ и сертификата соответственно. А объектов с незначительными классами последствий (ответственности) - на основании уведомления
 • Этапы прохождения разрешительной процедуры. Как изменилось понятие исходных данных, что в них входит?
 • Исчерпывающий перечень условий, предоставляемых в качестве исходных данных для проектирования объектов строительства.

4. Контроль достоверности данных при регистрации декларативных и разрешительных документов.
5. Взаимоотношения субъектов градостроительства с системой архитектурно-строительного Контроля и Надзора.

 • Нюансы подачи документов.
 • Уведомление: когда возникает право на выполнение строительных работ. Как правильно подать Уведомление.
 • Доказательства неправомерных действий в случае спора с инспекцией.
 • Отказ инспекции. "... мы лишены возможности" - что делать? Рекомендации.

6. Подготовительные работы (согласно изменений Постановления КМУ № 466).

 • Что относится? Процедура согласования. 
 • Возможности освобождения от оформления подготовительных работ.
 • Порядок получения разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию.

7. Строительные работы: новые изменения согласно ЗУ №1817.

 • Отмена Декларации.
 • Получение права на начало строительных работ на объекты, которые строятся на основании Строительного Паспорта (СС1) - Уведомление. На объекты СС2 и СС3 - Разрешение. 
 • Изменения порядка получения прав на строительные работы.
 • Получение разрешения на выполнение строительных  работ.
 • Перечень работ, которые осуществляются без получения права на исполнение строительных работ.
 • Последние изменения в формах и порядке заполнения.
 • Уменьшение причин отказа в регистрации и выдаче документов на местном уровне.
 • Изменения порядка получения прав на эксплуатацию объектов.

8. Принятие в эксплуатацию объектов строительства для объектов 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класса последствий.

 • Принятие согласно изменений Постановления КМУ №461.
 • Условия в зависимости от класса последствия. Специфика.
 • Влияние технической инвентаризации на процесс принятия объектов в эксплуатацию.
 • Проблемные моменты.

9. Экспертиза.

 • Новые требования к экспертизе согласно новому Закону Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду».
 • Экспертиза для объектов 2-го (СС2) и 3-го (СС3) класса последствий, если строительство начато до 10.06.2017р.

10. Повышение профессионального уровня исполнителей работ в строительстве и соответственно – качества их работ.
11. Анулирование некоторых квалификационных сертификатов согласно Постановления КМУ от 25 апреля 2018г. №327.
12. Лицензирование строительной деятельности после Закона №1817 – новые изменения!

 • Отказ от лицензий с классами последствий СС1. 
 • Перечень работ, которые не подлежат лицензированию.
 • Полное лицензирование работ классов СС2, СС3.
 • Новые формы документов. Новые формы заявлений, переоформление, анулирование, выдача дубликатов, анесение изменений в перечень работ. Сертификация.
 • Бессрочность лицензий (какие лицензии бессрочные, как переоформить, соответствие перечню видов работ в лицензии);
 • Случаи аннулирования и недействительности лицензий.
 • Генподрядчик в строительстве. Нужна ли ему лицензия?
 • Контроль за выполнением лицензиатами лицензионных условий.

13. Авторский и Инженерно-технический надзор.

 • Техническое обследование и паспортизация объектов принятых в эксплуатацию (как осуществлять и контролировать).
 • Новый статус БТИ. Техническая инвентаризация построенных объектов строительства.
 • Разбираем изменения в порядок осуществления технической инвентаризации.
 • Изменения в Порядке осуществления технического надзора во время строительства объекта архитектуры.

Постановление КМУ от 25 апреля 2018г. №327.
14. Инженерная подготовка производства как основной элемент избежания конфликтов с ДАБИ. Рекомендации.
15. Терминология и порядок применения в договорах. Правовой статус объектов в зависимости от его названия.
16. Градостроительная документация. Отдельные виды градостроительной документации.

 •    Генеральный план населенного пункта, как главный вид градостроительной документации. Информация из ген.плана для застройщиков.
 •    Планирование территорий. Уровни планирования территорий.
 •    План зонирования. Детальный план территории. Как разрабатываются. Функциональные зоны. Их виды. Проблемные моменты.
 •    Соотношение зонирования (зонинга) и целевого назначения земли. Проблемные моменты.
 •    Градостроительный мониторинг и кадастр – особенности проведения и функционирования.
 •    Общественные слушания.

17. Исходные данные. 

 •    Градостроительные условия и ограничения для строительства, понятие, порядок получения. Разъяснение проблемных моментов.
 •   Градостроительное обоснование и технические условия.
 •   Порядок получения градостроительных условий и ограничений для строительства.
 •   Технические условия: порядок получения, основные проблемы.
 •    Задание на проектирование. Особенности и порядок получения.

18. Плата в фонд Паевого участия и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

 •   КабМін погодив законопроект про відміну пайового внеску для забудовників. Перспективи?
 •    Соотношение паевого взноса с обязательствами по уплате средств в целевой фонд и передаче жилья.
 • Действительность этих обязательств в новых условиях, судебная практика.
 •    Правила на каждом местном уровне. Индивидуальные условия.
 •    Вопросы передачи сетей построенных за границей земельных участков.

19. Подключение к сетям построенных объектов. Новации в регулировании подключения сетей.

20. Принятие построенного объекта в эксплуатацию.

 •    Проблемные моменты. Условия в зависимости от категории сложности.
 •    Порядок заполнения документов согласно постановлению КМУ.

21. Ввод в эксплуатацию в судебном порядке: возможности, последствия. Судебная практика: что можно, что нельзя оформить в суд.порядке.
22. Временные сооружения для осуществления предпринимательской деятельности (МАФ).

 •    Процедура размещения, порядок установки и демонтажа.
 •    Новый порядок в соответствии с приказом Минрегионстроя и ЖКХ.

23. Упрощенная процедура строительства (МАФ, частные дома). Строительный паспорт (варианты использования и порядок получения).

24. Порядок перевода садовых (дачных) домов в жилые. Постановление КМУ №321.

25. Объект незавершенного строительства. Статус и возможные пути приобретения объекта незавершенного строительства.
26. Анализ последних инициатив МинРегионСтроя.

Дополнительная информация

Блок 4. Проектна документація - нові вимоги до Складу та змісту.

1. Зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.
2. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» - нові вимоги до складу та змісту!

 • Проектна документація. Її склад та зміст.
 • Новий порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.
 • Особливості розроблення проектної документації для об’єктів, на яких виконуються роботи, які не потребують документів,

що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
3. Нові нормативні підходи до Визначення класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва.

 •  Оптимізація категорії складності / класу наслідків. Практичні  питання, приклади розрахунків. Рекомендації.
 •  Особливості визначення класу наслідків (відповідальності) об’єктів різного функціонального призначення.
 •  Хто розраховує категорію складності, клас наслідків об’єкта будівництва та хто перевіряє цей розрахунок?
 •  Відповідальність щодо категорії складності, класу наслідків (відповідальності). Доказова база.
 •  Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва - кожного будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної споруди окремо або комплексу об’єктів будівництва.
 •  Клас наслідків (категорія складності) об’єкта реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або нового будівництва.
 •  Клас наслідків об’єкта / частини існуючого об’єкта без повного призупинення його використання за функціональним призначенням.
 •  Клас наслідків об’єктів поточного ремонту.
 •  Розрахунок обсягу можливого економічного збитку.
 •  Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку – зміни Примітки А2.
 •  Особливості розрахунку класу наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.
 •  Роль «об’єктів-аналогів» у визначенні класу наслідків (відповідальності) а також при визначенні вартості проектних робіт.

4. Практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу (ДБН В.1.2-5:2007) у будівництві.

 •   Новий ДСТУ «Нормативи витрат праці для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві».

5. Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (ДСТУ Б Д.1.1−7:2013).
Зміна №1, Зміна №2 та Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?

 •   Застосування усереднених відсоткових показників для визначення вартості проектуваня до вартості будівельних робіт.
 •  Відшкодування витрат генерального проектувальника.
 •  Визначення вартості проектування об’єктів невиробничого та виробничого призначення проектних робіт лінійних об’єктів.

Зміна №1 – визначення вартості проектування інших об’єктів.

 •   Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації.
 •  Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.
 •  Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт.
 •  Розрахунок коефіцієнта для визначення ціни тендерної пропозиції - відмінили.
 •  Використання Збірників часів Радянського Союзу.
 •  Вартість експертизи проектної документації (Зміна №2), хто виконує експертизу.
 • Помилки при експертизі кошторисів на вишукувальні роботи.
 •  Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт калькуляційним методом (чи змінилися індекси 7,77 та показник вартості 355 грн. в розрахунку на 1 люд. день?) Зміна №1, Зміна №2.
 •  Визначення вартості робіт за формою № 3−П (зміни та уточнення).

6. Європейські коди: паралельна система проектування.

 •  Особливості відносин з МБУО, експертизою, набуттям права на виконання будівельних робіт та експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
 •  Специфіка підходу до страхової системи: оцінка ризиків, визначення класу наслідків та категорії складності об'єкту будівництва.

7. Порядок оформлення (завдання на коригування, експертиза, затвердження) скоригованої кошторисної документації.
8. Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна
плата проектувальника.
9. Вартість експертизи проектної документації (Зміна №3).
10. Зміна орієнтованого розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення проектної документації.

Блок 5. Контроль! Надзор! Реформирование системы ГАСК.
Децентрализация. Передача функций на местную власть.

1. Архитектурно-строительный Надзор. 
Органы и их полномочия. Государство и органы местной власти. Сфера ответственности. Действия. Полномочия.

2. Архитектурно-строительный Контроль. 
Кем и как осуществляется?

 •   Полномочия государства. ГАСК на уровне государственных функций.
 •    Инспекции на местах, как административные сотрудники от местной власти.

3. Регулирование строительной деятельности.

 •   Деятельность реформированного ГАСК в переходной период и как ее реализуют структурные подразделения.
 •   Основные вопросы деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
 •    Дополнительные функции и полномочия ГАСК!

4. Децентрализация архитектурно-строительного контроля:

 •   Какие полномочия передаются. Как происходит передача полномочий на места.
 •   Штрафные санкции для должностных лиц инспекции за нарушения градостроительного законодательства, осуществление разрешительных процедур после децентрализации.

5. Конец уведомительным обязанностям застройщика перед местным советом, пожарниками, инспекцией.

6. Мораторий на проверки. Распространяется ли на объекты строительства. Может ли ГАСК осуществлять контрольные функции.

7. Усиление ответственности юр. и физ. лиц в сфере градосторительной деятельности.

 •    Виды ответственности. С какого момента возникает. Факты, что свидетельствуют о наличии оснований привлечения к ответственности.
 •    Порядок наложения финансовых и административных санкций, их обжалование, анализ судебной практики.

Блок 8. Договірні відносини в будівництві.

1. Договір підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт.

 • ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015.
 • Істотні умови договору підряду.
 • Гарантійні строки, приховані дефекти, позовна давність.

2. Контроль за виконанням договору підряду.

 • Перевірки Держпраці: особливості відображення вимог трудового законодавства в договорах підряду.

3. Штрафні санкції.
4. Порядок розірвання, в т.ч. в односторонньому порядку.

Блок 9. Форми звітності документів.

1. Форми звітності документів у вітчизняному законодавстві.
2. Форми звітності за проформами FIDIC.
3. Кореспонденція форм КБ-2в, КБ-3 з формами звітності в контактах FIDIC.

Блок 10. Професія "Інженер-консультант" в Україні.

Детально: http://dku.in.ua/?p=SRD

Вартість участі:
2650 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Знижки:
за 2-го учасника - 5%; за 3-го та більше - 10%!
Знижки постійним клієнтам.

До вартості входить:

 • навчання та консультації;
 • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
 • ексклюзивні матеріали;
 • обід в ресторані;
 • кава-брейки;
 • набір ділових аксесуарів;
 • сертифікат.

Більш детальна інформація та реєстрація за телефони компанії.
www.dku.in.ua або km@dk.ua

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (067) 506-80-61, (095) 271-45-90 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Недвижимость, Право, юриспруденция, Промышленность, производство
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».