12 років Work.ua Скрыть баннер
Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Оренда землі в 2018р. Нові зміни в земельному законодавстві. Договір оренди. Реєстрація права оренди землі, договору оренди. Плата за землю в 2018р: орендна плата і податок на землю

Организатор:
Кортекс
Продолжительность: 7 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 2350 грн
Дата и место проведения:
14.06.18, начало в 10:00
Киев, Современный конференц-зал в центре города

Программа

Програма на сайті >>>


1. Нові зміни в земельному законодавстві україни в 2018 р.

 • Вдосконалення земельних відносин в 2018 р. Нові обмеження нові можливості. "Замораторені" землі - реалії 2018 року та нові законодавчі ініціативи.
 • Децентралізація влади у сфері земельних відносин. Розподіл повноважень щодо розпорядження, встановлення плати та контролю. Наслідки порушення повноважень. Втручання та компетенція прокурора.
 • Державна реєстрація прав на землю. Зміни в системі державної реєстрації майнових прав в 2018р. Антирейдерські новації в сфері реєстрації прав. Децентралізація реєстраційних функцій. Нові суб’єкти, повноваження, проблеми. Оскарження дій державних реєстраторів. 
 • Фермерські господарства: нові вимоги до створення, набуття прав на земельні ділянки, оподаткування тощо.
 • Орендні відносини та договір оренди в 2018 р:  зміни є, були і будуть.Порядок укладення договорів оренди в 2018р. Реєстрація оренди, договора оренди землі.
 • Вдосконалення механізмів щодо с/г користування та власності в 2018 р.
 • Плата за землю в 2018 р. Орендна плата і земельний податок. Зміни розміру орендної плати (мінімальною і максимальною) за землю державної і комунальної власності з урахуванням нової норми Податкового Кодексу в 2018 році.
 • «Відумерла спадщина» - нарешті вирішено!
 • Пайове майно. Реалії в 2018 р.
 • Невитребувані паї. Управління невитребуваними паями в 2018 році. Нові вимоги до держреєстрації.

2. Формування земельної ділянки як об’єкту оренди.

 • Розподіл повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо передачі у власність (користування) земельних ділянок. Зміна розпорядника (сторони в договорі) земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі зміни цільового призначення.
 • Правовий статус земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні в результаті реорганізації юридичної особи.
 • Порядок формування земельної ділянки під об’єктами нерухомості, які перебувають у власності.
 • Землеустрій Диференціація документації із землеустрою. Яку документацію розробляти в різних випадках? Порядок погодження та затвердження.

3. Формування земельних ділянок і їх реєстрація в кадастрі (дзк): новації 2018 р.

 • Розширення шляхів формування земельних ділянок. Присвоєння кадастрового номеру. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та отримання Витягу з Державного земельного кадастру.
 • Правовий статус земельних ділянок державної чи комунальної власності, які перенесені до Державного земельного кадастру без її попередньої реєстрації в реєстрі земель до 2013 року.
 • Реєстрація земельної ділянки в результаті поділу/об’єднання.
 • Виявлення та виправлення помилок в ДЗК.
 • Порядок внесення змін до Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, яка перебуває в користуванні: цільове призначення, опис меж, угіддя, обмеження, оцінка, користувач.


4. Цільове призначення, встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок.

 • Визначення та зміна цільового призначення земельної ділянки. Особливості реєстрації земельних ділянок, цільове призначення, яких змінюється. Порядок та правові наслідки зміни цільового призначення земельних ділянок переданих в оренду.
 • Особливості укладення договорів оренди землі.

5. Оренда (суборенда) землі в 2018 р.: особливості оренди земель різного цільового призначення, в т.ч. державних підприємств. Управління орендованими землями

 • Предмет оренди: правила визначення предмету оренди: технічні та юридичні аспекти (певні проблеми з землями державної та комунальної власності та с/г призначення). Нові законопроекти.
 • Надання земельних ділянок у спільну оренду. 
 • Розірвання договору оренди в т.ч.в односторонньому порядку. 
 • Зміна власника орендованих земельних ділянок земель та вплив цього факту на договір оренди землі та його реєстрацію. Пролонгація (відновлення)  договорів оренди землі.
 • Складні питання оренди: лісосмуги, польові дороги, болота.

     
6. Договір оренди землі. новели 2018р. Вимоги до договорів оренди. Ризики невідповідності та шляхи захисту. Реєстрація договорів оренди.

 • Управління договірними відносинами на підприємстві(різні строки, реєстрація, пролонгація, тощо.)
 • Типовий договір оренди в 2018р.
 • Укладення, пролонгація, зміна умов договорів оренди.
 • Орендна плата за землю. Встановлення і порядок зміни в т.ч. в односторонньому порядку.
 • Надання земельних ділянок в загальну оренду.
 • Відновлення (пролонгація) договорів оренди землі - механізм, форми документів, реєстрація. Реалізація пригнічуючого права.
 • Розірвання договору оренди, в т.ч. в односторонньому порядку. 
 • Зміна власника орендованих земельних ділянок та вплив цього факту на договір оренди землі та його реєстрацію


7. Договір оренди земельної частки (ПАЮ).

 • Порядок укладання договору оренди невитребуваної земельної частки (паю). Формування  об’єкта права. Реєстрація договору оренди земельної частки (паю). 

8. Плата за землю в 2018 р.: від нарахування до сплати. Податок на землю та орендна плата за землю: зміни в пку. Декларація по оренді землі. Можливості оптимізації обов’язкових орендних платежів в 2018р.

 

 • Земельний податок та орендна плата за землю в 2018р. Розрахунок плати за землю. Терміни та порядок сплати.
 • Компетенція сільських, селищних, міських рад щодо запровадження плати за землю. Нові особливості у застосуванні ставок земельного податку. Порядок затвердження ставок податку місцевими радами. Які ставки застосовувати в 2018р.
 • Нормативно-грошова оцінка як база оподаткування. Правильність застосування нормативно-грошової оцінки при розрахунку розміру земельного податку. Чи можлива експертна оцінка. Як знизити завищену нормативно-грошову оцінку: можливі варіанти. Як використати помилки на користь підприємства.
 • Компетенція місцевих рад щодо запровадження нормативної грошової оцінки землі.
 • Розрахунок плати за землю. Плата за землю в залежності від умов договору (договір оренди, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису)
 • Земельний податок: хто є платником. Застосування даних земельного кадастру при розрахунку податку.
 • Оподаткування с/г угідь та інших земель с/г призначення.
 • Оподаткування земель спецпризначення (транспорту, зв’язку, оборони, земель історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення), земель громадського призначення, житлового фонду, кооперативів.
 • Земельний податок за земельні ділянки під орендованими приміщеннями. Зокрема в багатоповерховій споруді.
 • Обчислення земельного податку за земельні ділянки під придбаними у власність об’єктами нерухомого майна, під будівлями, що перебувають у спільній власності.
 • Оподаткування земельних ділянок у разі переходу права власності на них.
 • Земельний податок суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування.
 • Податкова звітність. Нова Декларація про оренду землі. Заповнення, рекомендації.

 

9. Реалізація права оренди землі та інших прав на земельні ділянки.

 • Як діяти, коли договори оренди земельних ділянок були оформлені у минулі періоди;  
 • Нюанси реєстрації доповнень та змін до договорів оренди, договорів суборенди.
 • Відчуження права оренди землі. Перехід прав на землю при відчуженні нерухомості. Істотні умови угоди при відчуженні нерухомості. 
 • Продаж права оренди на земельних торгах.


10. Земельний сервітут, емфітевзис. Суперфіцій. Проблеми правового регулювання земельного сервітуту. Договірні альтернативи оренди землі.

 • Сервітут. Договор сервітуту(локальна практика). Ознаки, характерні земельним сервітутам. Суб’єктний склад земельних сервітутних правовідносин. Права що виникають в особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут. Що необхідно розуміти під публічним сервітутом? Припинення земельного сервітуту. 
 • Емфітевзис – право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Договір емфітевзису. Права та обов’язки сторін договору емфітевзису. Істотні умови договору емфітевзису. 
 • Суперфіцій – право користування чужою земельною ділянкою для забудови. Права та обов’язки сторін договору суперфіцію. Істотні умови договору суперфіцію. Правові наслідки припинення дії суперфіцію відносно подальшої долі зведених споруд.
 • Інвестиційні договори.
 • Договір спільної діяльності.
 • Договір спільної обробки.
 • Договір компенсації за користування земельною ділянкою - коли їм користуватись. Варіанти договірних конструкцій.

11. Реєстрація прав на землю в 2018р. Реєстрація права оренди, договору оренди землі в 2018р, суперфіцію, емфітевзису.

 • Децентралізація реєстраційних функцій.
 • Проблеми підтвердження факту державної реєстрації прав.
 • Які документи неоюхідні (повний пакет  документів) для проведення державної реєстрації прав на землю в 2018р.
 • Державна реєстрація невитребуваних паїв: нові вимоги. 
 • Реєстрація прав на землю державної та комунальної власності в 2018: особливості та проблемні моменти.
 • Реєстрація права оренди , договору оренди в 2018р. Проблемні питання. 
  • Подвійна реєстрація права оренди(договорів оренди): що робити, як уникнути подвійних реєстрацій.
  • Реєстрація нового договору оренди землі.
  • внесення відомостей про існуючий договір оренди землі; 
  • як діяти, коли договори оре-нди земельних ділянок були оформлені у минулі періоди; 
  • нюанси реєстрації доповнень та змін до договорів оренди, договорів суборенди; 
  • договорів оренди без кадастрових номерів; 
  • внесення відомостей до Держреєстру прав про продовження (поновлення) договору оренди землі.
 • Реєстрація договорів суперфіцію та емфітевзису.
 • Реєстрація прав на земельну ділянку в порядку спадкування.
 • Реєстрація прав у разі поділу, виділу, об’єднання.
 • Реєстрація обмежень та обтяжень на земельну ділянку.
 • Проблеми реєстрації. Відсутність даних про ділянку, помилки.
 • Оскарження дій державних реєстраторів. Нові повноваження Мінюсту щодо контролю.
Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Артем
Телефон:
(044) 451-88-12, (050) 312-34-73 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Недвижимость, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
семинар
семинар
тренинг
Финансы для нефинансовых менеджеров,
Элькон, образовательный центр, 5250 грн
мастер-класс
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».