Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
конференция

Судова практика 2018! Господарські, цивільні, адміністративні спори. Новели ГПК, ЦПК, КАС. Нові інституційні та процесуальні механізми. Доказування. Оскарження. Юрисдикція. Представництво. Документи. Строки. Форми проваджень. Електронний суд. Зловживання правами. Захист. Оскарження. Верховний суд

Организатор:
Діловий Клуб
Продолжительность: 16 часов
Документ об окончании: сертифікат
Стоимость: 3350 грн
Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
-3%
при заказе с сайта
Тренеры:
Боровик Ігор Васильович Боровик Ігор Васильович
Грек Борис Николаевич Грек Борис Николаевич
Зуєвич Леся Леонідівна Зуєвич Леся Леонідівна
Муравйов Олексій Валентинович Муравйов Олексій Валентинович
Дата и место проведения:
20.12.18 - 21.12.18, начало в 09:30
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.м. «Майдан Незалежності»)

Целевая аудитория

Круглий стіл акредитовано НААУ (12 балів адвокатам).

Детально: www.dku.in.ua/?p=Codex

Цель мероприятия

Новели господарського процесу.
Новели цивільного процесу.
Новели адміністративного процесу.

Программа

Блок І. Новели процесуального законодавства 2018! ГПК. ЦПК. КАС України.

Блок ІІ. Новели господарського процесу! 
Концепція + порівняльний аналіз процесуальної реформи.

1. Ключові новації.
2. Представництво в судовому процесі.

 • Імплементація змін до Конституції України щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом.
 • Участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу. 
 • Адвокати. Монополія адвокатів? Адвокат - як найманий працівник.

Документи, що посвідчують повноваження адвоката. Нові вимоги.
Витрати на оплату послуг адвокатів. Визначення розміру. Співрозмірність.
Можливі санкції до адвокатів.

 • Представництво у провадженнях, розпочатих до процесуальних змін.
 • Документи, що підтверджують повноваження представників.
 • Наслідки неправдивого повідомлення про повноваження.
 • Порядок та наслідки відкликання представника.
 • Нові аспекти представництва в контексті нового Закону про ТОВ та ТДВ (набуває чинності 17.06.2018)!
 • Припинення представництва.

3. Розширення способів судового захисту.

 • Право на ефективний захист в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Рішення Конституційного суду.
 • Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на українські суди.

4. Юрисдикційні питання.

 • Юрисдикція господарських судів, в тому числі щодо кількох пов'язаних між собою вимог.
 • Перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.
 • Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог.
 • Інститут похідних вимог.

5. Процесуальні документи, в яким учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.

 • Види. Позивач. Відповідач. Третя особа. Всі учасники справи.
 • Строки їх подання. Наслідки пропуску.

6. Вимоги до позову. Позовна заява.

 • Визначення у позові способу захисту.
 • Побудова позовної заяви за новими правилами.
 • Загальні вимоги до форми та змісту позову, відзиву, клопотання, заперечення.

7. Розгляд справи без повідомлення учасників.
8. ДОКАЗУВАННЯ! Розширення способів доказування.

 • Класифікація.
 • Які документи необхідно подавати в суд в процесі доказування?
 • Подання доказів. Наслідки неподання витребуваних доказів.
 • Строки подання.
 • Витребування доказів судом. Випадки та порядок. Наслідки неподання витребуваних доказів.
 • Порядок оцінки доказів судом.
 • Електронні докази. Порядок надання та дослідження.
 • Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
 • Висновок експерта у галузі права.
 • Показання свідків як субсидіарне джерело доказів в господарському судочинстві.
 • Порядок допиту свідків. Допит учасників судового процесу.
 • Механізми забезпечення доказів та позову. Забезпечення доказів.
 • Випадки звільнення від доказування.

9. Забезпечення позову. Новели способів забезпечення позову.

 • Підстави та порядок застосування.
 • Зустрічне забезпечення.
 • Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.

10. Нові процесуальні строки.

 • Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом.
 • Процесуальна економія.
 • Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ.
 • Розгляд справ без виклику сторін.
 • Строки, встановлені для суду.
 • Строки, встановлені для учасників судового  процесу.
 • Наслідки пропуску строків.

11. Нові форми проваджень.Наказне. Спрощене. Загальне позовне.

 • Основні характеристики та відмінності. 
 • Спрощені процесуальні провадження. Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.
 • Випадки заборони стягнення в порядку наказного провадження.
 • Наслідки помилкового визначення форми провадження. 

12. Врегулювання спору за участю судді.

 • Порядок, строки та наслідки.
 • Мирова угода.
 • Примирення на різних стадіях.

13. Апеляційне та Касаційне оскарження. Нововведення.

 • Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
 • Інститут приєднання до апеляційної / касаційної скарги.
 • Можливість визнання судового рішення нечинним.
 • Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в:
 1. апеляційному порядку,
 2. касаційного оскарження судових рішень,
 3. направлення справи на новий розгляд.

14. Розгляд типових та зразкових справ в адміністративному судочинстві.
15. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.

 • Запобігання умисному затягуванню справ, "позовам – клонам" та іншим маніпуляціям з підсудністю, завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами.
 • Практичні негативні наслідки зловживанню процесуальними правами.

16. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.

 • Окремі ухвали, штрафи.
 • Порядок їх скасування.

17. Судові витрати.

 • Види. Ставки. Новели компенсація судових витрат.
 • Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл.
 • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
 • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
 • Порядок вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
 • Витрати на правничу допомогу. Доведення розміру.
 • Нові ставки судового збору.
 • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо.
 • Відстрочка / розстрочка сплати судового збору.
 • Зменшення / звільнення сплати судового збору

18. «Електронний суд».

 • Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
 • Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення.
 • Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах.
 • Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.

19. Правила розгляду справ Верховним Судом.

Блок ІІІ. Новели адміністративного процесу!

1. Ключові новації.
2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.

 • Загальне правило щодо відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської.
 • «Публічно-правовий спір». «Адміністративний договір». Доповнено перелік категорій спорів, які вважаються публічно-правовими.
 • Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.    
 • Пов’язані вимоги

3. Права та обов'язки учасників справи.

 • Склад учасників справи. Помічник судді. Експерт з питань права.
 • Права і обов’язки сторін.
 • Свідки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
 • Порядок допиту свідків.
 • Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.

4. Докази та доказування.

 • Належність. Допустимість. Достатність.
 • Новели доказування. Консультації та роз'яснення спеціаліста.
 • Докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення.
 • Обов’язок доказування.
 • Свідки. Показання свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Порядок допиту свідків.
 • Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, у т.ч. на веб-сайті, в іншому місці збереження даних в мережі Інтернет (стаття 81),

а також порядок огляду речових доказів, що швидко псуються (стаття 82).
5. Суть основних принципів адміністративного судочинства: офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.
6. Форми адміністративного судочинства.

 • Позовне провадження. Загальне. Спрощене. Критерії визначення форми.
 • Поділ позовного провадження на провадження за загальними правилами та скорочене провадження.
 • Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості.

7. Строки розгляду.
8. Зразкове та типове провадження в адміністративному судочинстві.

 • Розгляд типових та зразкових справ.
 • Особливості провадження.

9. Предмет та підстави позову. Правила зміни.
10. Зустрічний позов.

 • Пред’явлення. Строк. Форма та зміст.

11. Розширено перелік обставин, які є обов’язковою підставою для скасування судового рішення.
12. Запобігання зловживанню процесуальними правами.

 • Перелік дій учасників та їх представників, що за обставин конкретної справи можуть бути визнані як зловживання процесуальними правами.
 • Засоби реагування суду на такі дії.

13. Особливості провадження в окремих категоріях справ.
14. Врегулювання спору за участю судді
15. Участь прокурора в адміністративному судочинстві.
16. Переваги та недоліки медіації.

 • Врегулювання спору за участю судді.
 • Підстави та порядок проведення.
 • Примирення сторін.
 • Відмова від позову та визнання позову.
 • Виконання умов примирення.

17. Порядок розгляду касаційних скарг.

 • Універсалізація + Оптимізація + Єдність Практики!
 • Доступ до касаційної інстанції. Справи незначної складності. Очевидність правильності застосування норми права.
 • Зразкова справа в касаційному провадженні.
 • Підстави та порядок для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.
 • Принцип зміни Правового висновку.

Блок ІV. Новели цивільного процесу! 
Практичні аспекти застосування нового ЦПК України.

 1. Вплив ЦПК на ділові стосунки. Який цивільний процес є ідеальним?
 2. Цивільна юрисдикція. Предметна і суб'єктна юрисдикція. Спірна і неоднозначна  підсудність.
 3. Склад суду. Відвід судді. Хто є учасниками цивільного процесу, а хто - ні? Суд присяжних. Присяжні – хто вони?
 4. «Гласність» цивільного процесу – як не нашкодити репутації клієнта?
 5. Докази. Доказ в сейфі – це не доказ! Процесуальні аспекти збирання, подання, дослідження доказів.
 6. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення. Як не прогавити процес?
 7. Судові витрати. Заходи процесуального примусу. Забезпечення позову.
 8. Письмові заяви учасників справи. Відкриття провадження у справі.
 9. Підготовче провадження – як «зелений коридор» процесу. Час для рішучих дій.
 10. Врегулювання спору за участю судді – «процесуальний лаунж» чи «хід конем»? Підстави проведення врегулювання спору за участю судді - Cui prodest? Чим починається і чим закінчується судова медіація. Приклади сучасної судової практики.
 11. Розгляд справи по суті.  Що було — бачили, а що буде — побачимо! Завдання та терміни розгляду справи по суті.  Процесуальний «люфт».
 12. Фіксування судового процесу. Не довіряй! - Перевіряй! Зупинка і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду.
 13. Види судових рішень (ухвали, рішення, постанови, судові накази)
 14. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. (Нова практика!)
 15. Заочний розгляд справи (Новий порядок!) Умови проведення заочного розгляду справи.
 16. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів і їх витребування (Нове!)
 17. Окреме провадження. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
 18. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
 19. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 20. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
 21. Розгляд судом справ про видачу та продовження обмежувального припису.
 22. Новий порядок! Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.
 23. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.
 24. Новий порядок! Визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу.
 25. Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.

Дополнительная информация

Вартість участі:
3350 грн.
(без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ!

Знижки:
Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки постійним клієнтам.

До вартості входить:

 • 2 повних дні круглого столу;
 • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
 • обіди в ресторані;
 • кава-брейки (вранішня кава + в перервах);
 • набір ділових аксесуарів;
 • сертифікат.

Місце проведення:
Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.м. «Майдан Незалежності»)

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за телефоном 
www.dku.in.ua або km@dk.ua

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (067) 506-80-61, (095) 271-45-90 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Менеджмент, управление компанией, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
вебинар
семинар
тренинг
Лекарство от факапов,
Клуб профессиональных переговорщиков, 3500 грн
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».