Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Сучасний стан і тенденції розвитку технічного регулювання в Україні. Провадження метрологічної діяльності в Україні Акредитація та організація діяльності випробувальних та калібрувальних лабораторій

Организатор:
Национальный, бизнес-центр
Продолжительность: 16 часов
Документ об окончании: диплом
Стоимость: 3800 грн
-5%
при заказе с сайта
Дата и место проведения:
14.02.18 - 15.02.18, начало в 09:00
Киев, Готель «Мир», проспект Голосіївський, 70

Программа

Програма:

 

1. Приведення національного законодавства у сфері технічного регулювання, метрології  та стандартизації до вимог законодавства ЄС. Гармонізація законодавства України з міжнародними вимогами в галузі стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

2. Сучасний стан і тенденції розвитку технічного регулювання в Україні. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності. Правові та організаційні засади стандартизації в Україні. Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

3. Міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання. Визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України. Технічне регулювання експорту продукції у країни ЄС: процедури оцінки відповідності продукції виробників – експортерів для реалізації на ринках ЄС на сьогодні. Джерела інформації щодо органів ОВ, які мають право проводити роботи з оцінки відповідності для ЄС. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації.

4.  Провадження метрологічної діяльності в Україні. Одиниці вимірювання. Національні еталони. Вимірювання. Засоби вимірювальної техніки. Структура національної метрологічної служби. Оцінка відповідності та повірка засобів вимірювальної техніки. Метрологічний нагляд та його види. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в інших державах

5. Особливості розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Зміст, форма та структура технічних регламентів. Відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам. Особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів та методичні рекомендації із їх застосування. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами. Особливості розроблення, оприлюднення, обговорення та опублікування проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Перегляд технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та внесення до них змін.

6. Нові Технічні регламенти в галузі метрології, які гармонізовані з відповідними Директивами Європейського Союзу. Суттєві вимоги до законодавчо регульованих ЗВТ.

Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки. . Організація та порядок проведення повірки законодавчо  регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів.  Міжповірочні інтервали ЗВТ. Вартість послуг з повірки ЗВТ. Процедури відповідності ЗВТ згідно з вимогами Технічних регламентів.

7. Процедури оцінки відповідності та підтвердження відповідності продукції та послуг.

Здійснення добровільної оцінки відповідності та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Визнані незалежні організації. Акредитовані випробувальні лабораторії виробників. Декларування відповідності вимогам технічних регламентів. Знак відповідності технічним регламентам. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам. Визначення вартості робіт з оцінки відповідності.

8. Процедура призначення органів з оцінки відповідності, що перевіряють відповідність продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів та надання такому органові відповідних повноважень. Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств до виконання робіт з оцінки відповідності.

Видача або відмова у видачі рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту, розширення сфери призначення. Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії та анулювання рішення про призначення.

9. Організація ринкового нагляду та здійснення контролю за продукцією. Вжиття заходів ринкового нагляду та здійснення контролю продукції. Органи державного ринкового нагляду та сфери їх відповідальності. Види продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд.

10. Акредитація органів з оцінки відповідності. Вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції. Правила застосування національного знака акредитації. Порядок та процедура акредитації ООВ. Схеми оцінки відповідності. Міжлабораторні порівняння результатів випробувань. Використання знаків ILAC MRA та IAF MLA.

11. Загальні вимоги до компетенції випробувальних лабораторій. Акредитація лабораторій у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Перелік документів, що підтверджують відповідність випробувальної лабораторії критеріям акредитації. Проведення внутрішніх аудитів. Аналізування системи управління лабораторії і діяльності щодо випробовування та (або) калібрування.

12. Системи управління якістю. Міжнародні стандарти серії ISO 9000. Нові версії стандартів ДСТУ ISO 9000:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015. Зміни в структурі стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

13. Технічні вимоги до випробувальних та калібрувальних лабораторій. Методи випробовування та калібрування. Оцінювання придатності методів. Оцінювання невизначеностей вимірювання

14. Сучасна міжнародна та європейська система оцінювання і визнання компетентності вимірювальних лабораторій. Вимоги до вимірювальних лабораторій при проведенні їх акредитації відповідно до ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006:

 - метрологічна простежуваність вимірювань в випробувальних лабораторіях;

- загальні підходи до калібрування засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до акредитації лабораторій згідно нової редакції cтандарту ISO/IEC DIS 17025:2016:

15. Порядок проведення верифікації/валідації методик та програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки Вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 щодо валідації методик … Організація та порядок проведення валідації методик випробування та калібрування.

Особливості валідації методик калібрування.

 

Лектори: провідні фахівці ДП «Укрметртестстандарт», технічного комітету Національного агентства з акредитації України, Держспоживстандарту та Академії метрології України.

 

В ході занять учасники семінару отримають коментарі та роз'яснення до всіх поточних змін в законодавстві,  що стосуються акредитації і атестації випробувальних лабораторій, а також впровадження системи менеджменту якості. Будуть надані практичні рекомендації по процедурі оцінки відповідності, добровільного та обов’язкового підтвердження відповідності продукції.

Консультації надають фахівці, які мають необхідні знання, досвід та відповідну кваліфікацію.

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Анна
Телефон:
(044) 237-90-05, (044) 233-46-69 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Делопроизводство, секретариат, call-центры, Маркетинг, реклама, PR, брендинг, Менеджмент, управление компанией
Горячие тренинги
кадровий семінар
тренинг-практикум
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».