Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Новий закон "Про відновлення кредитування бізнесу". Кредитний реєстр НБУ. Кредитна історія позичальника. Відповідальність поручителя. Зміна процентної ставки. Позасудове стягнення. Спадкування боргів. Новели

Организатор:
Діловий Клуб
Продолжительность: 6 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 2400 грн
Скидки: за 2-х участников: 5%, за 3-х и более: 10%! Есть возможность оплаты с НДС
-3%
при заказе с сайта
Тренеры:
Кравець Ростислав Юрійович Кравець Ростислав Юрійович
Дата и место проведения:
26.03.19, начало в 09:30
Киев, Майдан Незалежності, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький»

Целевая аудитория

Детально: www.dku.in.ua/?p=Credit

Программа

Блок 1. Кредитний реєстр нбу.
кредитна історія позичальника.
Нові умови накопичення, доступу та використання інформації про боржників банків.

1. Що таке Кредитний реєстр?
2. З якою ціллю створюється Кредитний реєстр?
3. Яким чином створення Кредитного реєстру сприятиме зміцненню банківської системи України?
4. Чи призведе створення Кредитного реєстру до відновлення кредитування?
5. Що таке кредитна історія? Яке значення для банку має кредитна історія позичальника?
6. Яким чином накопичується та використовується інформація про кредитні історії позичальників у країнах ЄС та США?
7. Хто здійснює роботу із створення та формування Кредитного реєстру?
8. Яку саме інформацію про своїх боржників банки зобов’язані подавати до Кредитного реєстру?

 •    Чи вносяться до Кредитного реєстру відомості про дрібних боржників?
 •   При якій сумі заборгованості боржник потрапляє до Кредитного реєстру?

9. Хто подає інформацію про боржників неплатоспроможних банків до Кредитного реєстру?
10. Які саме відомості про боржників передаються до Кредитного реєстру?

 •    Чи вносяться до Кредитного реєстру відомості про пов’язаних із боржником осіб?
 •    Які особливості надання інформації про боржників-юридичних осіб?

11. Протягом якого строку банк має подати інформацію про боржника до Кредитного реєстру?
12. Як часто має відбуватися оновлення інформації у Кредитному реєстрі?
13. Чи зобов’язаний банк отримувати згоду фізичної особи на передачу інформації щодо неї до Кредитного реєстру?

 •    Які наслідки відмови потенційного позичальника-фізичної особи від надання згоди на внесення інформації до Кредитного реєстру?

14. У якому випадку банк може не отримувати згоду боржника на включення інформації про нього до Кредитного реєстру?
15. За яких умов банк може передати до Кредитного реєстру інформацію про юридичну особу?
16. Чи має право боржник отримати інформацію, яка міститься про нього у Кредитному реєстрі?
17. Який порядок отримання боржником інформації з Кредитного реєстру?

 •    Протягом якого строку боржник може отримати інформацію про себе із Кредитного реєстру?

18. Чи може боржник дізнатися, які банки зверталися із запитами для отримання інформації щодо нього із Кредитного реєстру?
19.Яким чином діяти боржнику у разі виявлення недостовірної інформацій про нього у Кредитному реєстрі?

 •    Чи може боржник домогтися виправлення такої інформації або її вилучення із Кредитного реєстру?

20. Яким чином відбувається розгляд заяви боржника про виправлення або видалення інформацій про нього із Кредитного реєстру?
21. Чи може НБУ вилучити недостовірну інформацію про особу з Кредитного реєстру?

 •   •За яких підстав та у якому порядку відбувається таке вилучення?

22. Що робити, якщо НБУ відмовляється вилучати недостовірну інформацію про особу із Кредитного реєстру?
23. Чи може особа зробити публічний коментар про недостовірність інформації про неї у Кредитному реєстрі?

 •    Які вимоги до обсягу такого коментаря та яким чином відбувається його оприлюднення?

24. Яким чином та за яких умов НБУ надає банкам інформацію із Кредитного реєстру?
25. Чи може банк отримати із Кредитного реєстру інформацію про боржника іншого банку?
26. Які саме відомості про потенційного позичальника може отримати банк із Кредитного реєстру?
27. Чи належить інформація із Кредитного реєстру до банківської таємниці?
28. Чи має банк право передавати інформацію про боржника із Кредитного реєстру третім особам?
29. Які заходи захисту персональних даних боржника у Кредитному реєстрі передбачені законом?
30. Яким чином діяти у разі неправомірного використання або розголошення банком інформації з Кредитного реєстру?

 •    Яка відповідальність передбачена для банку, який неправомірно використав інформацію про боржника із Кредитного реєстру?

31. Протягом якого строку зберігається інформація про особу у Кредитному реєстрі?
32. За яких умов та у якому порядку можливе видалення інформації про особу з Кредитного реєстру?
33. У які строки відбувається введення у дію Закону про Кредитний реєстр?
34. З якого часу банки розпочали наповнювати Кредитний реєстр інформацією про своїх боржників? 

 •   Яким чином і протягом якого строку банки повинні повідомити боржників про перше подання інформації про них до Кредитного реєстру?

35. Коли у банків з’явиться реальна можливість отримувати із Кредитного реєстру інформацію про позичальників, їх кредитну історію?

Блок 2. Новели закону "про відновлення кредитування"! 
Збільшення відповідальності поручителя. Зміна % ставки.
Позасудове стягнення на предмет іпотеки. Спадкування боргів.

1. Які основні завдання ставили перед собою розробники Закону про відновлення кредитування?
2. На захист чиїх інтересів у першу чергу спрямовані норми Закону про відновлення кредитування?
3. Які основні зміни пропонує Закон про відновлення кредитування?
4. Чи відповідають солідарні боржники у разі ліквідації або смерті основного боржника відповідно до Закону про відновлення кредитування?
5. Чи збільшує Законобсяг та межі відповідальності поручителя?

 •    Як це узгоджується з існуючою судовою практикою?

6. Чи запроваджується солідарний обов’язок декількох поручителів, які за декількома окремими договорами поручилися за виконання боржником одного зобов’язання?
7. Чи припиняється порука у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя?

 •   Який обсяг відповідальності поручителя у такому разі відповідно до Закону про відновлення кредитування?

8. Чи збільшується граничний строк пред’явлення позову до поручителя?

 •    Які зміни щодо припинення поруки пропонує Закон про відновлення кредитування?
 •    Чи відповідають ці зміни інтересам поручителя?

9. Чи можливе збереження поруки у разі ліквідації боржника-юридичної особи?

 •    За яких умов можливе таке збереження поруки?

10. Які умови застосування змінюваної процентної ставки за кредитним договором пропонує Закон про відновлення кредитування?

 •    Чи забезпечують ці умови баланс інтересів кредитодавця та позичальника?

11. З якою періодичністю кредитор має право змінювати змінювану процентну ставку за кредитним договором?

 •   Протягом якого строку кредитодавець повинен повідомити про зміну процентної ставки?

12. Що залишається робити позичальнику, який не погоджується із збільшенням процентної ставки за кредитом?
13. Чи надає Закон про відновлення кредитування позичальнику рівні можливості для відстоювання своїх інтересів
у разі застосування змінюваної процентної ставки?
14. Чи скасовує Закон вимогу про нотаріальне посвідчення договору застави, предметом якого є транспортний засіб?
15.Чи можлива перереєстрація транспортного засобу, щодо якого встановлено обтяження, без згоди обтяжувача?
16. Чи розповсюджується іпотека на нерухоме майно після його:

 •   реконструкції;
 •   проведення щодо нього самочинного будівництва?

17. Яким чином відповідно до Закону сторони іпотечного договору можуть вирішити питання щодо належного способу обміну повідомленнями?
18. Які зміни щодо позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки передбачає Закон про відновлення кредитування?
19. За яких умов вимоги іпотекодержателя про виконання основного зобов’язання зберігають свою дійсність після завершення позасудового врегулювання?
20. Чи зможе іпотекодержатель після позасудового звернення стягнення за рахунок одного предмету іпотеки, звернути стягнення на інші наявні предмети іпотеки?
21. Чи передбачає Закон про відновлення кредитування можливість державної реєстрації права власності банку на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя чи відповідного застереження в іпотечному договорі?
22. Чи перешкоджає наявність будь-яких обтяжень нерухомого майна, що виникли після його передачі в іпотеку, зверненню стягнення для задоволення вимог банку?

 •   Чи зберігають свою чинність обтяження щодо предмету іпотеки після реєстрації права власності на нього банком?

23. Чи можлива відмова у державній реєстрації права власності за банком у разі наявності зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень щодо предмету іпотеки?
24. На якому етапі та яким чином визначається ціна предмету іпотеки у разі реалізації його з прилюдних торгів?

 •    Чи має бути зазначена у такому випадку ціна предмету іпотеки у рішенні суду?

25. За яких умов та протягом якого строку банк повинен зняти із нерухомого майна усі обтяження, пов’язані з іпотекою?
26. Яким чином змінився строк пред’явлення кредитором вимог до спадкоємців боржника?

 •   Які правила обчислення цього строку передбачає Закон про відновлення кредитування?

27. Чи будуть мати банки та небанківські фінансові установи доступ до:

 •    Державного реєстру актів цивільного стану;
 •    Державного реєстру речових прав на нерухоме майно%
 •    Єдиного реєстру довіреностей?

28. Чи забезпечить Закон зменшення кредитних ризиків та полегшення доступу бізнесу до кредитних ресурсів?
29. Які умови введення у дію Закону про відновлення кредитування?
30. Чи поширюється Закон про відновлення кредитування на відносини, що виникли до введення його у дію,
та як це узгоджується із нормами Конституції України?

Дополнительная информация

Вартість участі 2400 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ).

Знижки:
За двох учасників знижка – 5%, за трьох та більше – 10%.
Знижки для постійних клієнтів!

До вартості входить:

 • навчання, консультації на семинарі,
 • відповіді на питання (в т.ч. індивідуальні),
 •  Матеріали, презентації з новітньою інформацією,
 • обмін досвідом, можливість спілкування з колегами,
 • обід в ресторані,
 •  кава-брейки (вранішня кава + в перервах),
 • набір ділових аксесуарів.

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за телефонами компанії.
www.dku.in.ua або km@dk.ua

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (067) 506-80-61, (095) 271-45-90 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Менеджмент, управление компанией, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
семинар
семинар
тренинг
Start up руководителя. Технологии управления и лидерства,
Студия тренингов Сергея Стеценко, 3000 грн
тренинг
Менеджмент - фокус на систему,
Системный подход, центр менеджмента, 3250 грн
Тренинг
вебинар
тренинг
тренинг-практикум
Ценности. Культура. Эволюция,
sPIN. Culture. Self. Business, 8900 грн
Партнеры сайта
51 тренинг, 7 тренеров, 154 новости, 1 статья
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».