Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Будівельна галузь. Нові зміни у будівництві в 2021 році

Организатор:
Национальный, бизнес-центр
Продолжительность: 8 часов
Стоимость: 2800 грн
Дата и место проведения:
21.10.21, начало в 09:00
Киев, г. Киев, Гостиница «Мир», проспект Голосеевский, 70

Программа

 Реформування державної політики у сфері технічного регулювання, містобудування, контролю та нагляду. ДАБІ. ДІАМ. Ліцензування. Нові ДБН. Можливості використання Е-системи. Земля. Проектування. Експертиза. Визначення вартості будівництва. 
                             Про що цей семінар по будівництву :
Нові зміни у будівництві в 2021р. Зміни в державному управлінні будівельною галуззю в 2021р.

 •  Будівництво - шляхи реформи: створення ДІАМ та делегування дозвільних та контрольних функцій приватним суб'єктам.
 •  Відновлення архбудконтролю. - Нові ДБН в 2021р.
 •  Старт параметричного методу нормування в 2021р. - Повернення ліцензування.
 •  Дозвільні документи на будівництво в 2021 році, на основі чек-листів. Порядок подачі документів для отримання Дозволів і Сертифікатів. Модель для СС2 та СС3. Процедура отримання дозвільних документів на будівництво. Алгоритм, підстави відмови. Зайвий документ = підстава для відмови.
 •  Термомодернізація – що це?
 •  Енергосертифікація. Енергосертифікат: мінімальні вимоги до енергоефективності для нового будівництва, реконструкції, капремонту.
 •  Земельні ділянки у будівництві. Нові правила отримання прав на земельну ділянку внаслідок відчуження будинків і споруд.
 •  Екологічні аспекти будівництва. ОВД. СЕО. 
 •  Сертифікація відповідальних осіб у будівництві.
 •  Зміни до порядку атестації виконавців робіт (послуг).
 •  Проектна документація: нові вимоги до складу та змісту.
 •  Експертиза проектів будівництва в 2021 р.
 • Процедура забудови з порушенням ДБН. Конфліктність ДБН - що робити?
 •  Професія інженер – консультант.
 •  Технічна інвентаризація. Технічний паспорт. Нормативне регулювання відхилень площі контрольного обміру БТІ від проектних площ. Чи можна перевищити і на скільки.
 • Вихідна документація. Містобудівні умови та обмеження. Містобудівна документація - революційні зміни. Відповіді судів на незручні питання.
 •  Введення в експлуатацію: СС1, СС2, СС3.
 •  Кошторисне нормування та визначення вартості будівництва. Нові зміни. Правове регулювання ціноутворення у будівництві в 2021р.
 •  Будівництво, реконструкція, експлуатація. Юридичні аспекти. Вплив реформ 2020-2021 року на юридичну практику у сфері будівництва і архітектури. 

                         Програма семінару по будівництву: 
Блок 1. Реформування державної політики у сфері технічного регулювання, містобудування, контролю та нагляду. ДАБІ. ДІАМ.
Зміна підходів до технічного регулювання.  Зміни в державному управлінні будівельною галуззю.
Шляхи реформи: створення ДІАМ, делегування дозвільних та контрольних функцій приватним суб'єктам. Альтернативні варіанти реформи. Посилення штрафів та кримінальної відповідальності.
Приватний контроль. Акредитація приватних суб'єктів для здійснення функцій архбудконтролю. Експерт - це контролер? Технічний нагляд - це контроль?
Створення нової законодавчої бази щодо роботи ДІАМ.
Нова концепція здійснення реєстраційних функцій: автоматична реєстрація через електронний реєстр ЄДЕССБ, ОМС (для СС1), нотаріуси.

 • Архітектурно-будівельний контроль та нагляд в 2021р. Нова модель розподілу повноважень.
 •  ДІАМ: повноваження та функції. Об'єкти СС3 та ті, що становлять державну таємницю.
 •  Приватні суб'єкти: об'єкти СС2, СС3 (крім повноважень ДІАМ).
 •  ОМС(органи місцевого самоврядування): контроль самочинного будівництва.
 •  Створення системи досудового оскарження дій або бездіяльності органів ОМС.
 •  Мінрегіон: карально - наглядова функція. Застосовує механізм адміністративного оскарження та ОМС щодо реєстраційної та декларативної функції на виконання підготовчих та будівельних робіт. Акредитація. Ліцензування. Оскарження. 
 • Нові процедури введення в експлуатацію об’єктів нерухомості із представниками держави. Варіанти в залежності від категорії складності.

Нова система ліцензування. Чи буде відновлено ліцензування у будівництві. Скасування процедури ліцензування: колізії законодавчого поля.
Нові будівельні норми та їх запровадження. Старт параметричного методу нормування у будівництві. Перегляд ДБНів в 2021році. з точки зору параметричного методу. Які ДБН підлягають перегляду. Розширення кола базових організацій, що виконують функції нормування. Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.
Погодження відхилень від ДБН в 2021р - "правильний" протишлях Погодженням відхилень. Правовий статус погодження Мінрегіону відхилень від ДБН. Відхилення від ДБН що носять і не носять інженерний характер: що з цим робити.
Кінець ДСТУ. Що натомість? Правове регулювання визначення вартості у будівництві в 2021р.
Спрощення дорожнього будівництва.
 
Блок 2. Відновлення ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ. Відновлення перевірок. ЧЕК-ЛИСТ здійснення перевірок суб’єкта містобудування: дієвий контроль чи сервіс "все включено"?

 •  Повернення органам місцевого самоврядування повноважень на здійснення контролю. Що це означає для об'єктів СС1, СС2, СС3.
 •  Перевірки Забудовника лише на виконання норм і організації будівництва!!
 •  Перевірки будівництва на відповідність вимогам містобудівної документації, МУО, наявності документів на землю – виключно як порушення проектувальника ! Дозвільні документи – перевірка не передбачена ?!
 •  Нова підсистема управління ризиками для визначення типу процедури проведення планових перевірок.
 •  Які питання мають перевіряти при планових перевірках СС1, СС2, СС3.
 •  Позапланові перевірки: радикальні зміни. Аналіз підстав, порядку призначення та наслідків на прикладі «12 поверхів замість 4-х». 

Блок 3. Правове регулювання містобудівної діяльності в 2021р.

 • Як в законодавстві співвідносяться об'єкт містобудування, об’єкт архітектури, об’єкт будівництва.
 • Правовий статус ДБН. ДБН Б.2.2.-12.2019 «Планування та забудова територій». Чинність  ДБН 360-92. Як обґрунтувати. Конфліктніть ДБН: що робити.
 • Хто такий Замовник і як делегувати його функції. Що змінилось із прийняттям Закона «Про концесію».
 • Енергоефективність в 2021р. Енергосертифікат. Різниця у видах робіт (капремонт, реконструкція) та їх вплив на паспорт енергоефективності. Мінімальні вимоги до енергоефективності для нового будівництва, реконструкції, капремонту.
 • Персоніфікована професійна сертифікація спеціалістів містобудування (сертифікат виконробів, інженерів-консультантів, архітектора...).
 •  Сертифікація відповідальних виконавців.
 •  Сертифікація виконробів відповідно до норм ЗУ «Про архітектурну діяльність». Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
 •  Розширення професійної сертифікації відповідальних осіб в галузі містобудування (виконробів, інженерів-консультантів, осіб по наданню адмінпослуг, державних інспекторів контролю та нагляду.)
 • Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна) Замовника, уповноважених органів містобудування та архітектури, постачальники послуг, проектні організації, головний конструктор, сертифіковані та атестовані особи, органи державного містобудівного контролю.
 • Окремі аспекти кримінальної відповідальності у містобудуванні. Чи врятує запровадження кримінальної відповідальності інспекторів від корупції.
 • Введення поняття «огляд об'єкту».
 •  Для з’ясування питань щодо відповідності, достовірності відомостей у поданих документах.
 • Для з’ясування наявності виконавчої документації у обсязі, передбаченому ДБНами та матеріалів технічної інвентаризації.
 •  Фото- та відеофіксація.
 • Процедура забудови з порушенням діючих ДБН. 

Блок 4. Дозвільні документи. ЧЕК-ЛИСТИ як основа діяльності Е-кабінету. Як зібрати документи. Отримання Дозволу на будівництво з використанням Е-системи. Алгоритм, підстави відмови.

 •   Чек-листи як основа діяльності Е-кабінету.
 • Подача документів через Е-кабінет.
 • Процедура отримання Дозволу на виконання будівельних робіт: як працюють «чек – листи». Детальний алгоритм. Видача Дозволів: підстави відмови. Рекомендації.
 • Чек-листи для ЦНАП.
 •  Чек-листи для ДАБІ. Чек - лист ДАБІ підсумкової перевірки виконавчої документації. Як встановити - повний чи не повний обсяг виконавчої документації. Де береться вичерпний перелік журналів які ведуться на об'єктах будівництва. Чек - лист ДАБІ перевірки забеспечення об'єкта необхідними елементами.
 •  Створення виключних переліків для здійснення дозвільних процедур в режимі декларування. Отримання Дозволу на будівництво декларативним методом.
 •  Видача Дозволів. Перелік документів, що необхідні для видачі Дозволів.
 •  Пдстави для відмови у видачі Дозволу. Як оскаржити рішення про видачу Дозволу.
 •  Строки реєстрації Дозволів. Як розрахувати процесуальні строки розгляду дозвільних документів.
 •  Введення об’єкта в експлуатацію. Отримання Сертифікату готовності. Зміни в нормах права щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: «чек-листи» та «огляд об’єкту». Проблеми, ризики, рішення. Детальний алгоритм. Підстави відмови.
 •  Чек - лист відповідності об'єкта. Енергетичний сертифікат. 

Блок 5. Можливості використання електронної системи у будівництві (ЄДЕССБ). Ведення Реєстру будівельної діяльності. Порядок подачі документів для отримання Дозволів, Сертифікатів. Чому не спрацьовує електронне подання документів.

 • Портал "ДІЯ". Проблема делегування повноважень. Чи підтримує ДІЯ режим довірених осіб. Як подавати документи на отримання прав будувати чи експлуатувати.
 •  Можливості подання документів та отримання дозвільної документації з використанням електронної системи. Електронний кабінет.
 •  Робота нового Реєстру будівельної діяльності: проблемні питання.
 •  Створення та введення всіх документів в електронній формі у систему (містобудівні умови, будівельний паспорт.)

Блок 6. Земельні питання і вихідна документація у будівництві. Революційні зміни.

 •  Ключове питання для юриста: чи можна будувати на земельній ділянці. Проблеми придатності земельної ділянки для забудови: титул, цільове призначення/вид використання, функціональне призначення. Що таке "Вид Цільового Призначення"?
 • Які титули прав на ділянку є придатними для забудови. Власність - Оренда - Користування - Суперфіцій - Сервітут. Емфітевзис?
 • Скасування інституту права постійного користування земельними ділянками.
 • нові правила отримання прав на земельну ділянку внаслідок відчуження будинків і споруд (Зміни до ст. 122 Земельного кодексу та ст. 377 Цивільного кодексу).
 • Нові правила зміни цільового призначення для забудови за Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» 17 червня 2020 року № 711-IX. Нова судова практика ВС щодо зміни виду використання або цільового призначення для забудови. Чи можна провести реконструкцію без отримання прав на землю? Без Генплану / ДПТ  тепер можна відвести землю для... Все одно не можна для...

Блок 7. Проектування в 2021 році. Проектна документація.

 •  Нові вимоги до складу та змісту проектної документації. «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів – проектувальників.
 • Проектна документація. Зміни до Наказу Мінрегіону № 45 щодо Порядку розроблення та затвердження проектної документації.
 •  Можливість затвердження проектів будівництва виконкомами сільських, селищних та міських рад щодо об’єктів до 120 млн. грн.
 •  Розрахунок класу наслідків об'єкту будівництва. Особливості визначення класу наслідків інженерних систем при розробці проектів.
 •  Вимоги до розробленої проектної документації на момент передачі Замовнику.

Блок 8. Експертиза проектів будівництва в 2021 р.

 • ДСТУ 8907:2020 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво. (на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012).
 •  Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».

Блок 9. Служба замовника. Електронний кабінет. Авторський та інженерно - технічний нагляд.

 •  Електронний кабінет Замовника. Рекомендації щодо його застосування.
 • Авторський нагляд. Проблеми передачі авторських прав - хто є автором проекту? Хто є генеральним проектувальником?  Що робити, якщо в процесі будівництва змінились суб'єкти. ГІП, ГАП - хто має право підписувати кошторисну частину. Внесення змін та доповнень - це авторський нагляд? Виправлення помилок? Хто може залучатись до авторського нагляду. Чи потрібно бути сертифікованим виконавцем для авторського нагляду. Коли не потрібен авторський нагляд. Як призначається особа авторського нагляду.

Блок 10. КОНТРОЛЬ та НАГЛЯД. Відновлення перевірок в 2021 р. Порядок отримання дозвільних документів по кожній групі об'єктів.

 •  Відновлення контролю. Постанова КМУ № 553. Чи відновлює Постанова 553 в повній мірі Держархбудконтроль. Повернення функцій контролю органам місцевого самоврядування.
 •  Порядок атестації виконавців робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (Проект).
 •  Планового контролю немає. Позаплановий контроль - до кого і коли можуть прийти. Як правильно "прийняти" контролерів. Чим скористатись, щоб виграти час. Право інспекції робити повторну експертизу.
 •  Практика взаємовідносин суб'єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Блок 11. Технічний паспорт - Важлива складова введення в експлуатацію. Технічна інвентаризація. Нормативне регулювання відхилень площі контрольного обміру БТІ від проектних площ. Відхилення площі контрольного обміру від проектних площ. Чи можна перевищити і на скільки. 
Блок 12. Інженер – консультант. Схема участі Інженера – консультанта на всіх стадіях реалізації інвестиційно – будівельного процесу. Повноваження, функції, відповідальність. Оплата послуг.

 • Зміна в ст. № 11 Закону "Про архітектурну діяльність" щодо інженера - консультанта та інженера технічного нагляду.

Блок 13. Кошторисне нормування у будівництві. Актуальні питання ціноутворення у будівництві у 2021р.

 •  Кінець ДСТУ: що натомість. Правове регулювання визначення вартості у будівництва в 2021р.
 •  Участь у публічних закупівлях. Обґрунтування аномально низької ціни при проведенні публічних закупівель.
 • Утримання служби Замовника, інженер - консультант, технагляд.

Блок 14. Будівництво, реконструкція, перепланування: юридичні аспекти. Будівельне право в рішеннях Верховного Суду.

 •  Право на об’єкт будівництва: чому важливо достеменно визначити хто є замовником.
 • Об'єкт будівництва. Види будівництва (будівельних робіт) та їх відмінності: нове будівництво, реконструкція, капремонт (будівельні роботи), капремонт (устаткування), поточний ремонт.
 •  Відмінність реконструкції від ремонту. Нова судова практика.
 •  Перепланований об'єкт: чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію.
 • Чи є перепланований об’єкт самочинним будівництвом. 
 •  Вартість участі в залі Київ:
 • 3,200.00 грн. - за одного учасника
 • Вартість перегляду онлайн трансляції:
 • 2,600.00 грн. - за одного учасника. 
 • Більше інформації на нашому сайті  https://nbc.ua/
Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Анна
Телефон:
(044) 237-90-05, (044) 233-46-69 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Гостинично-ресторанный бизнес, HoReCa, Логистика, таможня, ВЭД, Недвижимость
Партнеры сайта
3 тренинга, 8 тренеров, 105 новостей, 67 статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».