Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
вебинар

Все про собівартість товарів, послу, робіт

Организатор:
Школа успешного бизнеса
Продолжительность: 30 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 8950 грн
Тренеры:
Величко Виктория Величко Виктория
Дата и место проведения:
25.10.21 - 10.01.22
Online, Школа успешного бизнеса
25.10.21 - 10.01.22
Харьков, Школа успешного бизнеса

Целевая аудитория

 • бухгалтер, головний бухгалтер;
 • економіст, фінансовий директор;
 • керівник, власник.

Цель мероприятия

підвищення кваліфікації.

Программа

Модуль 1

ВИТРАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 Нормативне забезпечення обліку витрат на підприємстві: основні та галузеві документи. Які нормативні документи можуть бути використані при податкових перевірках та в суді?

Витрати підприємства: види та класифікація, обмеження, правила бухгалтерського обліку

Витрати майбутніх періодів: бухоблік, аналіз типових помилок

Первинні документи: види, вимоги до оформлення та зберігання

Внутрішні первинні документи підприємства

Як облікова політика впливає на формування та облік  витрат підприємства?

Конструктор розділу Наказу про облікову політику «Витрати»

Нюанси внесення змін в Наказ про облікову політику підприємства

 Модуль 2

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ: НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИДИ

 Собівартість продукції (робіт, послуг): нормативне забезпечення , види

Планова, нормативна, фактична собівартість: нюанси складання, необхідність та правила коригування

Формування планової собівартості для прийняття управлінських рішень

Виробнича собівартість: визначення, правила розрахунку, типові помилки

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг): визначення, правила розрахунку, типові помилки

Первинні документи, що забезпечують підтвердження собівартості

Визначення собівартості в обліковій політиці підприємства: обов'язкові елементи

Основні принципи бухгалтерського обліку собівартості продукції (робіт, послуг)

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг): методи та принципи

 Модуль 3

МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

 Класифікація методів обліку витрат та калькулювання

Аналіз кожного методу: перваги та недоліки, можливості використання в різних галузях

Як обрати метод обліку витрат: практичні рекомендації

Калькуляція як документ для розрахунку витрат підприємства

Види калькуляцій

Способи калькулювання одиниці продукцції (робіт, послуг)

Правила складання калькуляції продукції (робіт, послуг): практичні рекомендації

Облік собівартості продукції (робіт, послуг) за окремими бізнес-процесами, видами діяльності та ін.

 Модуль 4

ОЦІНКА, ОБЛІК ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Облік прямих матеріальних витрат (оцінка запасів, документація прийому та відпуску, нормування витрат, контроль за використанням, напівфабрикати власного виробництва та покупні)

Відходи виробництва: зворотні та незворотні, податкові наслідки

Брак: виправний та невиправний, податкові наслідки

Облік технологічних втрат та втрат від простою

Облік прямих витрат на оплату праці (заробітна плата за різними системами, преміювання, натуральні виплати, ЕСВ)

Амортизація необоротних актиів (визначення необоротних активів для цілей бухгалтерського та податкового обліку, первісна та ліквідаційна вартість, визначення терміну корисного використання з урахуванням податкового обліку, особливості визначення ТКВ для нематеріальих активів, зміна ТКВ, обрання ефективного методу нарахування амортизації, ремонти та утримання основних засобів у придатному стані, дооцінка та оцінка основних засобів)

Орендовані основні засоби (витрати на утримання та ремонти)

Облік загальновиробничих витрат (види витрат, методи та база розподілу ЗВВ,  розподіл ЗВВ між об'єктами калькулювання та видами діяльності,

Облік витрат допоміжних виробництв та вплив на собівартість реалізованої продукції

Облік незавершеного виробництва

Зведений облік витрат на виробництво

Резерви (нарахування, коригування, вплив на фінансовий результат)

Інвентаризація: вплив на собівартість та фінансовий результат, податкові наслідки

Збутові витрати: облік та особливості визначення

Адміністративні витрати: облік та особливості визначення

Інші витрати: оюлік, особливості визначення, податкові наслідки

 Модуль 5

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ: АЛГОРИТМИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 Собівартість виробництва продукції

Собівартість виробництва продукції за давальницькою схемою

Собівартість надання послуг

Собівартість виконання робіт

Оренда: собівартість наданих послуг в договорах оренди

Собівартість сільськогосподарської продукції

 Модуль 6

СОБІВАРТІСТЬ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ

 Звичайна та ринкова ціна: визначення та правила розрахунку

Визначення справедливої вартості для різних операцій: чи є вплив собівартості?

Продаж нижче собівартості продукції (робіт, послуг): податкові наслідки

Визнання витрат ДПС негосподарськими: правомірність та наслідки

Імпортні витрати: ризики збільшення витрат на 30 %, дивідендне визнання

Ділова мета витрат: доказова база для контрольованих операцій

Використання собівартості в методах трансфертного ціноутворення для складання Документації  ТЦУ

 Модуль 7

ПЕРЕВІРКА СОБІВАРТОСТІ ДЕРЖАВНИМИ ТА КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

 Податковий аудит продукції (робіт, послуг)

Які органи мають право перевірити собівартість продукції (робіт, послуг)?

Як перевіряє собівартість ДПС?

Нормативні документи, на які посилаються превіряючі для перевірки собівартості

Які документи може вимагати ДПС?

Калькуляція – не первинний документ! Чи може її вимагати ДПС, фінансова інспекція та інші?

Документи, які обов'язково необхідно надати перевіряючим для перевірки собівартості

Чи може перевіряючий розрахувати собівартість за іншими методами та процедурами ніж встановлено в обліковій політиці підприємства?

Наслідки порушень та штрафні санкції

 Модуль 8

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ): УТП, BASБухгалтерія, BASКорп

 Налаштування параметрів обліку виробництва 

Прямі витрати: облік виробництва по номенклатурних групах, принцип закриття 231

Загальновиробничі витрати: постійні та змінні, показники при нормальній потужності, методи розподілу загальновиробничих витрат, принцип закриття ЗВВ

Облік готової продукції. Випуск та реалізація готової продукції. Специфікації.

Проведення прямих витрат: передача матеріалів у виробництво, зарплата, амортизація та інших послуги.

Проведення та закриття ЗВВ.

Інвентаризація незавершеного виробництва.

Розрахунок с/с готової продукції. Аналіз 231, 26, 91, 701, 901.

Облік послуг (робіт): облік виробництва послуг з використання планових цін та без використання планових цін, проведення прямих витрат (передача матеріалів у виробництво, зарплата, амортизація та інших послуги, проведення ЗВВ, методи розподілу загальновиробничих витрат, закриття ЗВВ), інвентаризація незавершеного виробництва, аналіз 231, 91, 703, 903.

Включення власних послуг до с/с готової продукції, послуг.

Випуск напівфабрикатів та включення до сс готової продукції випущених напівфабрикатів.
Облік браку

Облік давальницьких операції: облік у переробника, облік у замовника.

Закриття місяця та закриття року

Дополнительная информация

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПIШНОГО БIЗНЕСУ" запрошує на 

АВТОРСЬКУ ПРОГРАМУ ВІКТОРІЇ ВЕЛИЧКО   ОНЛАЙН ШКОЛА : "СОБІВАРТІСТЬ ВІД А ДО Я".

 •  Онлайн-школа від податкового експерта
 • Всього за 8 модулів Ви навчитесь розраховувати та обліковувати собівартість продукції (робіт, послуг) податки без помилок
 • Ви отримаєте навички, які відразу зможете використовувати на практиці

ДЛЯ КОГО КОРИСНИМ БУДЕ КУРС «СОБІВАРТІСТЬ ВІД А ДО Я»:

-бухгалтер, головний бухгалтер;

-економіст, фінансовий директор;

-керівник, власник.

 ПЕРЕВАГИ

 • Авторська програма від податкового експерта
 • Навчання на робочому місті та в зручний для Вас час
 • Практичні заняття
 • Сертифікат на підтвердження отриманих знань
 • Додаткові Бонуси

Автор курсу -  Вікторія Величко

незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку; сертифікований тренер і експерт з питань податкового та фінансового планування.

Онлайн-курс складається з:

 відео-лекцій за кожним модулем

 14практичних занять онлайн

  тестових завдань

  практичних завдань

 Всі учасники курсу, які успішно пройдуть підсумковий контроль, отримають Сертифікат.

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація за телефонами компанії  

або пишіть нам :  info@bbo.com.ua

Наша мета - щоб наші тренінги, навчання, курси допомогли стати нашим слухачам найкращими професіоналами.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ». 

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Зиоменко Ольга Николаевна
Телефон:
(099) 214-67-72, (096) 210-86-20 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Менеджмент, управление компанией, Промышленность, производство
Горячие тренинги
тренинг
Управление денежным потоком компании,
Business Education Solutions, 4200 грн
тренинг
тренинг
Побудуй команду за 4D Systems NASA. Для керівників,
Роджерсан коуч центр, 12000 грн
тренинг
Успешная карьера финансиста,
Business Education Solutions, 3600 грн
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».