Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
тренинг

Трансформація фінансової звітності З П (С) БО В МСФЗ

Организатор:
Школа успешного бизнеса
Продолжительность: 16 часов
Документ об окончании: сертифікат
Стоимость: 6900 грн
Дата и место проведения:
22.01.22 - 23.01.22
Харьков, Школа успешного бзнеса

Целевая аудитория

бухгалтери, фінансисти, аудитори.

Цель мероприятия

підвищення кваліфікації.

Программа

Трансформація фінансової звітності З П (С) БО В МСФЗ

Розглядають стандарти:

 • МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
 •  МСФО16.
 •  Оренда МСБУ16.
 •  Основні засоби МСБО 23 
 • Витрати на позики МСБУ36.
 •  знецінення активів МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Загальна інформація МСФЗ для новачків:

 • дата переходу. 
 • «Зачистка» облікової політики: усунення «національних» особливостей,які  протирічать МСФЗ, включення відсутніх положень в облікову політику.
 •  Формування облікової політики в нестандартизоване статей.
 •  За якою формою складати МСФЗ - звітність?
 •  План рахунків: рекомендації по розробці.

1. Особливості першого застосування МСФЗ. Основні відмінності між П (С) БО і МСФЗ Перехід від ПСБО до МСФЗ. Основи трансформації вступного балансу. Пояснення переходу на МСФЗ (звірка капіталу).

 Рекласи і поправки за статтями на дату переходу: Основні засоби. Інвестиційна нерухомість.Необоротні активи, утримувані для продажу НМА. Запаси Дебіторська заборгованість. Кредиторська заборгованість Резерви. Грошові кошти та їх еквіваленти Інвестиції. Кредити і позики отримані Приклад, що відображає основні коригування на дату переходу

 2. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»: нові правила обліку оренди в проводках. Сфери застосування і основні визначення. Виділення в договорі оренди сервісного компонента Облік оренди в орендаря:

 • Єдина модель обліку оренди. Визначення терміну договір і орендних платежів. винятки Питання визнання і оценкі при першочрговому визнанні. Новий актив баланса-  «право користування арендованим активом» Наступна оцінка. Фінансова звітність. Розкриття інформації орендарем.
 • Облік оренди в орендодавця. Классіфікація договору аренди. Питання Фінансова звітність.Облік компенсації коммунальних послуг, трансформаційні коригування.

3. МСФО (IAS) 16 «Основні засоби» - аспекти обліку ОЗ. Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 16 «ОЗ» Розробка облікової  політіки  ОЗ. Облік ОЗ, Амортізація. Ліквідаційна вартість: украінскій і международний підхід. Перегляд термінів нарахування амортизації.

Відмінності при нарахуванні амортизації ОЗ по ПСБО і МСФЗ. Консервація об'ектів ОЗ. 

4. МСФО (IAS) 23-облік капіталізації витрат на позики Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 23 приклади Розкриття інформації

Ваші запитання

5. МСФО (IАS) 36-Тестування активів на знецінення при складанні фінансової звітності: практичні аспекти. Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 36 Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу Визначення суми очікуваного відшкодування активу. Визнання збитку від знецінення ЕГДС

Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до ФО трансформаційні коригування

6. МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

7. Практика застосування МСФЗ (IFRS)

8. «Фінансові інструменти»: Новий підхід до класифікації фінансових активів: два критерії. Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами. Характеристика грошових потоків по інструменту. бізнес-моделі: практичні нюанси. Там, де необхідно враховувати фінансові інструменти за справедливою вартістю? Коли відносити зміни справедливої ​​вартості на ОПУ, а коли - на інший сукупний дохід (ПКД)? Облік фінансових інструментів на практичних прикладах: Поамортізірованной вартості За справедливою вартістю через інший сукупний дохід За справедливою вартістю через прибуток або збиток .

Резерв під очікувані кредитні збитки трансформаційні коригування.

Дополнительная информация

Міжнародні стандарти фінансової звітності: "Трансформація фінансової звітності З П (С) БО В МСФЗ" 2-о денний семінар м. Харков - у січні 2022 року!

Лектор: Паєнтко Тетяна - сертифікований аудитор, АССА DipIFR, судовий експерт, д.е.н.

На наших заняттях ви дізнаєтеся про причини і терміни переходу української звітності в міжнародний стандарт; характеристики системи міжнародних стандартів і принципів; понятті трансформації звітності та її принципах; основні етапи трансформації звітності; методах і етапах трансформації. Трансформація звітності розглядається на конкретних прикладах. Викладач навчить Вас самостійно вибирати необхідні прийоми трансформації в залежності від ситуації і облікової політики на Вашому підприємстві. Також детально розглядається техніка трансформації, даються рекомендації по вибору періоду переходу і підготовці попередньої облікової політики та багато іншого.

В кінці навчання Вам належить вирішити практичну задачу по трансформації МСФЗ. Слухачам обов'язково мати з собою ноутбук.

Запрошуємо на підвищення професійного освіти в навчальний центр "Школа успішного бізнесу".

На курс можна зареєструватися за телефонами компанії  або  по E-mail: oziomenko@ukr.net

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Зиоменко Ольга Николаевна
Телефон:
(099) 214-67-72, (096) 210-86-20 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Бизнес-образование, MBA, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Менеджмент, управление компанией
Партнеры сайта
1 тренинг, 23 тренера, 793 новости, 142 статьи
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».