Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua

Запрошуемо Вас на семінар + online вебінар: "Нові зміни у будівництві в 2021 році". який відбудиться 3 червня в Києві

17.05.2021
Запрошуемо Вас на семінар + online вебінар: "Нові зміни у будівництві в 2021 році". який відбудиться 3 червня в Києві

Реформування державної політики у сфері технічного регулювання, містобудування, контролю та нагляду. ДАБІ. ДІАМ. Ліцензування. Нові ДБН. Можливості використання Е-системи. Земля. Проектування. Експертиза. Визначення вартості будівництва.

  Про що цей семінар по будівництву :
  Нові зміни у будівництві в 2021р. Зміни в державному управлінні будівельною галуззю в 2021р.

  •  Будівництво - шляхи реформи: створення ДІАМ та делегування дозвільних та контрольних функцій приватним суб'єктам.
  •  Відновлення архбудконтролю. - Нові ДБН в 2021р.
  •  Старт параметричного методу нормування в 2021р. - Повернення ліцензування.
  •  Дозвільні документи на будівництво в 2021 році, на основі чек-листів. Порядок подачі документів для отримання Дозволів і Сертифікатів. Модель для СС2 та СС3. Процедура отримання дозвільних документів на будівництво. Алгоритм, підстави відмови. Зайвий документ = підстава для відмови.
  •  Термомодернізація – що це?
  •  Енергосертифікація. Енергосертифікат: мінімальні вимоги до енергоефективності для нового будівництва, реконструкції, капремонту.
  •  Земельні ділянки у будівництві. Нові правила отримання прав на земельну ділянку внаслідок відчуження будинків і споруд.
  •  Екологічні аспекти будівництва. ОВД. СЕО.  
  •  Сертифікація відповідальних осіб у будівництві.
  •  Зміни до порядку атестації виконавців робіт (послуг).
  •  Проектна документація: нові вимоги до складу та змісту.
  •  Експертиза проектів будівництва в 2021 р.
  •  Процедура забудови з порушенням ДБН. Конфліктність ДБН - що робити?
  •  Професія інженер – консультант.
  •  Технічна інвентаризація. Технічний паспорт. Нормативне регулювання відхилень площі контрольного обміру БТІ від проектних площ. Чи можна перевищити і на скільки.
  •  Вихідна документація. Містобудівні умови та обмеження. Містобудівна документація - революційні зміни. Відповіді судів на незручні питання.
  •  Введення в експлуатацію: СС1, СС2, СС3.
  •  Кошторисне нормування та визначення вартості будівництва. Нові зміни. Правове регулювання ціноутворення у будівництві в 2021р.
  •  Будівництво, реконструкція, експлуатація. Юридичні аспекти. Вплив реформ 2020-2021 року на юридичну практику у сфері будівництва і архітектури

  Програма:

  Блок 1. Реформування державної політики у сфері технічного регулювання, містобудування, контролю та нагляду. ДАБІ. ДІАМ.

  • Зміна підходів до технічного регулювання.  Зміни в державному управлінні будівельною галуззю.
  • Шляхи реформи: створення ДІАМ, делегування дозвільних та контрольних функцій приватним суб'єктам. Альтернативні варіанти реформи. Посилення штрафів та кримінальної відповідальності.
  • Приватний контроль. Акредитація приватних суб'єктів для здійснення функцій архбудконтролю. Експерт - це контролер? Технічний нагляд - це контроль?
  • Створення нової законодавчої бази щодо роботи ДІАМ.
  • Нова концепція здійснення реєстраційних функцій: автоматична реєстрація через електронний реєстр ЄДЕССБ, ОМС (для СС1), нотаріуси.
  • Архітектурно-будівельний контроль та нагляд в 2021р. Нова модель розподілу повноважень.
  •  ДІАМ: повноваження та функції. Об'єкти СС3 та ті, що становлять державну таємницю.
  •  Приватні суб'єкти: об'єкти СС2, СС3 (крім повноважень ДІАМ).
  •  ОМС(органи місцевого самоврядування): контроль самочинного будівництва.
  •  Створення системи досудового оскарження дій або бездіяльності органів ОМС.
  •  Мінрегіон: карально - наглядова функція. Застосовує механізм адміністративного оскарження та ОМС щодо реєстраційної та декларативної функції на виконання підготовчих та будівельних робіт. Акредитація. Ліцензування. Оскарження.  
  • Нові процедури введення в експлуатацію об’єктів нерухомості із представниками держави. Варіанти в залежності від категорії складності.
  • Нова система ліцензування. Чи буде відновлено ліцензування у будівництві. Скасування процедури ліцензування: колізії законодавчого поля.
  • Нові будівельні норми та їх запровадження. Старт параметричного методу нормування у будівництві. Перегляд ДБНів в 2021році. з точки зору параметричного методу. Які ДБН підлягають перегляду. Розширення кола базових організацій, що виконують функції нормування. Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.
  • Погодження відхилень від ДБН в 2021р - "правильний" протишлях Погодженням відхилень. Правовий статус погодження Мінрегіону відхилень від ДБН. Відхилення від ДБН що носять і не носять інженерний характер: що з цим робити.
  • Кінець ДСТУ. Що натомість? Правове регулювання визначення вартості у будівництві в 2021р.
  • Спрощення дорожнього будівництва.

  Блок 2. Відновлення ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ. Відновлення перевірок. ЧЕК-ЛИСТ здійснення перевірок суб’єкта містобудування: дієвий контроль чи сервіс "все включено"?

  •  Повернення органам місцевого самоврядування повноважень на здійснення контролю. Що це означає для об'єктів СС1, СС2, СС3.
  •  Перевірки Забудовника лише на виконання норм і організації будівництва!!
  •  Перевірки будівництва на відповідність вимогам містобудівної документації, МУО, наявності документів на землю – виключно як порушення проектувальника ! Дозвільні документи – перевірка не передбачена ?!
  •  Нова підсистема управління ризиками для визначення типу процедури проведення планових перевірок.
  •  Які питання мають перевіряти при планових перевірках СС1, СС2, СС3.
  •  Позапланові перевірки: радикальні зміни. Аналіз підстав, порядку призначення та наслідків на прикладі «12 поверхів замість 4-х».

  Блок 3. Правове регулювання містобудівної діяльності в 2021р.

  • Як в законодавстві співвідносяться об'єкт містобудування, об’єкт архітектури, об’єкт будівництва.
  • Правовий статус ДБН. ДБН Б.2.2.-12.2019 «Планування та забудова територій». Чинність  ДБН 360-92. Як обґрунтувати. Конфліктніть ДБН: що робити.
  • Хто такий Замовник і як делегувати його функції. Що змінилось із прийняттям Закона «Про концесію».
  • Енергоефективність в 2021р. Енергосертифікат. Різниця у видах робіт (капремонт, реконструкція) та їх вплив на паспорт енергоефективності. Мінімальні вимоги до енергоефективності для нового будівництва, реконструкції, капремонту.
  • Персоніфікована професійна сертифікація спеціалістів містобудування (сертифікат виконробів, інженерів-консультантів, архітектора...).
  •  Сертифікація відповідальних виконавців.
  •  Сертифікація виконробів відповідно до норм ЗУ «Про архітектурну діяльність». Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
  •  Розширення професійної сертифікації відповідальних осіб в галузі містобудування (виконробів, інженерів-консультантів, осіб по наданню адмінпослуг, державних інспекторів контролю та нагляду.)
  • Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна) Замовника, уповноважених органів містобудування та архітектури, постачальники послуг, проектні організації, головний конструктор, сертифіковані та атестовані особи, органи державного містобудівного контролю.
  • Окремі аспекти кримінальної відповідальності у містобудуванні. Чи врятує запровадження кримінальної відповідальності інспекторів від корупції.
  • Введення поняття «огляд об'єкту».
  •  Для з’ясування питань щодо відповідності, достовірності відомостей у поданих документах.
  •  Для з’ясування наявності виконавчої документації у обсязі, передбаченому ДБНами та матеріалів технічної інвентаризації.
  •  Фото- та відеофіксація.
  • Процедура забудови з порушенням діючих ДБН.

  Блок 4. Дозвільні документи. ЧЕК-ЛИСТИ як основа діяльності Е-кабінету. Як зібрати документи. Отримання Дозволу на будівництво з використанням Е-системи. Алгоритм, підстави відмови.

  •  Чек-листи як основа діяльності Е-кабінету.
  •  Подача документів через Е-кабінет.
  •  Процедура отримання Дозволу на виконання будівельних робіт: як працюють «чек – листи». Детальний алгоритм. Видача Дозволів: підстави відмови. Рекомендації.
  •  Чек-листи для ЦНАП.
  •  Чек-листи для ДАБІ. Чек - лист ДАБІ підсумкової перевірки виконавчої документації. Як встановити - повний чи не повний обсяг виконавчої документації. Де береться вичерпний перелік журналів які ведуться на об'єктах будівництва. Чек - лист ДАБІ перевірки забеспечення об'єкта необхідними елементами.
  •  Створення виключних переліків для здійснення дозвільних процедур в режимі декларування. Отримання Дозволу на будівництво декларативним методом.
  •  Видача Дозволів. Перелік документів, що необхідні для видачі Дозволів.
  •  Пдстави для відмови у видачі Дозволу. Як оскаржити рішення про видачу Дозволу.
  •  Строки реєстрації Дозволів. Як розрахувати процесуальні строки розгляду дозвільних документів.
  •  Введення об’єкта в експлуатацію. Отримання Сертифікату готовності. Зміни в нормах права щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: «чек-листи» та «огляд об’єкту». Проблеми, ризики, рішення. Детальний алгоритм. Підстави відмови.
  •  Чек - лист відповідності об'єкта. Енергетичний сертифікат.

  Блок 5. Можливості використання електронної системи у будівництві (ЄДЕССБ). Ведення Реєстру будівельної діяльності. Порядок подачі документів для отримання Дозволів, Сертифікатів. Чому не спрацьовує електронне подання документів.

  •  Портал "ДІЯ". Проблема делегування повноважень. Чи підтримує ДІЯ режим довірених осіб. Як подавати документи на отримання прав будувати чи експлуатувати.
  •  Можливості подання документів та отримання дозвільної документації з використанням електронної системи. Електронний кабінет.
  •  Робота нового Реєстру будівельної діяльності: проблемні питання.
  •  Створення та введення всіх документів в електронній формі у систему (містобудівні умови, будівельний паспорт.)
  •  Право підписання проектної документації в електронному вигляді: право маєте, а чи можете? Оформлення проектної документації. Протиріччя між паперовим та непаперовим варіантами. Скільки екземплярів та кому ви повинні давати: нарешті врегульовано! Що таке "електронна подача документу". Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця?
  •  Отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі.
  •  Єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

  Блок 6. Земельні питання і вихідна документація у будівництві. Революційні зміни.

  •  Ключове питання для юриста: чи можна будувати на земельній ділянці. Проблеми придатності земельної ділянки для забудови: титул, цільове призначення/вид використання, функціональне призначення. Що таке "Вид Цільового Призначення"?
  •  Які титули прав на ділянку є придатними для забудови. Власність - Оренда - Користування - Суперфіцій - Сервітут. Емфітевзис?
  •  Скасування інституту права постійного користування земельними ділянками.
  •  Нові правила отримання прав на земельну ділянку внаслідок відчуження будинків і споруд (Зміни до ст. 122 Земельного кодексу та ст. 377 Цивільного кодексу).
  •  Нові правила зміни цільового призначення для забудови за Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» 17 червня 2020 року № 711-IX. Нова судова практика ВС щодо зміни виду використання або цільового призначення для забудови. Чи можна провести реконструкцію без отримання прав на землю? Без Генплану / ДПТ  тепер можна відвести землю для... Все одно не можна для...
  •  Отримання вихідних даних. Проблема видачі містобудівних умов і обмежень(МУО). Звідки взявся цей документ. Що говорить Закон? Підстави для відмови у видачі містобудівних умов чи їх скасування. В яких випадках можна будувати без МУО. Чи можна отримати МУО без кадастрового номеру земельної ділянки. Містобудівні умови і обмеження: відповіді судів на незручні питання. Чи потрібен ДПТ? Множинність МУО. Чи можна видати декілька МУО на одну ділянку? Чи обов’язково зазначати в МУО числові характеристики об’єкта? Чи може суд змусити надати МУО?
  •  Технічні умови: проблемні питання.
  •  Завдання на проектування: особливості та порядок отримання.

  Блок 7. Проектування в 2021 році. Проектна документація.

  •   Нові вимоги до складу та змісту проектної документації. «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів – проектувальників.
  •  Проектна документація. Зміни до Наказу Мінрегіону № 45 щодо Порядку розроблення та затвердження проектної документації.
  •  Можливість затвердження проектів будівництва виконкомами сільських, селищних та міських рад щодо об’єктів до 120 млн. грн.
  •  Розрахунок класу наслідків об'єкту будівництва. Особливості визначення класу наслідків інженерних систем при розробці проектів.
  •  Вимоги до розробленої проектної документації на момент передачі Замовнику.
  •  Що вважається змінами до проекту або коли треба перезатверджувати проект.
  •  Необхідність коригування проектної документації у процесі будівництва. Коли спрацьовує зворотня сила Закону. Проблемні питання. Коли Ви повинні проходити коригування. Що треба зробити аби не йти на коригування.
  •  Проекти підготовчих робіт. Чи є проект підготовчих робіт складовою проектної документації. Хто його розробляє (автор)?
  •  Проектна документація повторного використання.
  •  Особливості проектування об’єктів будівництва, на яких роботи виконуються без дозвільних документів, та їх контролю.
  •  Термін дії Сертифікатів. Курси підвищення кваліфікації. Які Сертифікати для ГІП. Які для підпису кошторисної частини проектної документації.
  •  Анулювання, вилучення Сертифікатів.

  Блок 8. Експертиза проектів будівництва в 2021 р.

  •  ДСТУ 8907:2020 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво. (на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012).
  •  Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».
  •  Обов’язковість внесення до реєстру будівельної діяльності відомостей про експертні організації та експертні звіти із додатками про результати експертиз проектів.
  •  Укладання договорів через електронний кабінет між Замовником та експертною організацією.
  •  «Позитивний» та «негативний» електронний звіт.
  •  Обов'язковість експертизи. СС2, СС3 за всіма напрямками. Коли необхідна експертиза для СС1.

  Блок 9. Служба замовника. Електронний кабінет. Авторський та інженерно - технічний нагляд.

  •  Електронний кабінет Замовника. Рекомендації щодо його застосування.
  •  Авторський нагляд. Проблеми передачі авторських прав - хто є автором проекту? Хто є генеральним проектувальником?  Що робити, якщо в процесі будівництва змінились суб'єкти. ГІП, ГАП - хто має право підписувати кошторисну частину. Внесення змін та доповнень - це авторський нагляд? Виправлення помилок? Хто може залучатись до авторського нагляду. Чи потрібно бути сертифікованим виконавцем для авторського нагляду. Коли не потрібен авторський нагляд. Як призначається особа авторського нагляду.
  •  Інженерно-технічний нагляд. Полегшення для СС1. Кваліфікаційна характеристика інженера технагляду (Зміна №11). Повноваження та відповідальність.
  •  Технічне обстеження та паспортизація об'єктів прийнятих в експлуатацію.
  •  Зміни в порядку здійснення технічного надзору під час будівництва об'єкту архітектури.
  •  Будівельний паспорт. Скасування ескізних намірів забудови (плани, вілстані, фасади, інженерія). Спрощення чи ускладнення? Вся відповідальність на Замовнику!

  Блок 10. КОНТРОЛЬ та НАГЛЯД. Відновлення перевірок в 2021 р. Порядок отримання дозвільних документів по кожній групі об'єктів.

  •  Відновлення контролю. Постанова КМУ № 553. Чи відновлює Постанова 553 в повній мірі Держархбудконтроль. Повернення функцій контролю органам місцевого самоврядування.
  •  Порядок атестації виконавців робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (Проект).
  •  Планового контролю немає. Позаплановий контроль - до кого і коли можуть прийти. Як правильно "прийняти" контролерів. Чим скористатись, щоб виграти час. Право інспекції робити повторну експертизу.
  •  Практика взаємовідносин суб'єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
  •  Декларативні і дозвільні документи в дворівневій системі архітектурно-будівельного контролю. Нюанси подачі документів.
  •  Етапи проходження дозвільної процедури. Як змінилося поняття вихідних даних, що в них входить.
  •  Час набуття відповідного права: щодо виконання підготовчих робіт, права на виконання будівельних робіт для об'єктів СС1, СС2, СС3, права щодо закінчення будівельних робіт
  •  Підготовчі роботи: що до них відноситься. Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт. Підготовчі чи фактично будівельні роботи в 2021р.
  •  Будівельні роботи. Повідомлення та Дозволи. Підхід до документів виходячи із класу наслідків. Перелік робіт, які виконуються без отримання права на виконання будівельних робіт.
  •  Введення в експлуатацію. Специфіка прийняття в експлуатацію для об'єктів СС2 і СС3 класу наслідків. Що треба обов'язково передбачити у завданні на проектування щоб уникнути майбутніх проблем при прийнятті в експлуатацію. Вплив технічної інвентаризації на процес прийняття об'єктів в експлуатацію.
  •  Пайовий внесок на розвиток інфраструктури в 2021р. Плата в фонд пайової участі: платити чи ні? Особливості при реконструкції та переплануванні. Питання передачі мереж забудованих за межею земельних ділянок. Нова судова практика.

  Блок 11. Технічний паспорт - Важлива складова введення в експлуатацію. Технічна інвентаризація. Нормативне регулювання відхилень площі контрольного обміру БТІ від проектних площ. Відхилення площі контрольного обміру від проектних площ. Чи можна перевищити і на скільки.

  Блок 12. Інженер – консультант. Схема участі Інженера – консультанта на всіх стадіях реалізації інвестиційно – будівельного процесу. Повноваження, функції, відповідальність. Оплата послуг.
  •  Зміна в ст. № 11 Закону "Про архітектурну діяльність" щодо інженера - консультанта та інженера технічного нагляду.
  •  Інженери-консультанти як суб’єкти господарювання.
  •  Інженери-консультанти як відповідальні особи.
  •  Нова редакція 2020. Примірний перелік базових послуг, які інженер – консультант (суб’єкт господарювання) може надавати замовнику за договором на різних етапах управлінням проектом відповідно до стадій його реалізації.
  Блок 13. Кошторисне нормування у будівництві. Актуальні питання ціноутворення у будівництві у 2021р.
  •  Кінець ДСТУ: що натомість. Правове регулювання визначення вартості у будівництва в 2021р.
  •  Участь у публічних закупівлях. Обґрунтування аномально низької ціни при проведенні публічних закупівель.
  •  Утримання служби Замовника, інженер - консультант, технагляд.
  •  Визначення розміру кошторисної середньомісячної заробітної плати при визначенні вартості будівництва. Межі для розрахунків. Приклади. Невідповідність фактично виплаченої зарплати сумам зарплати в Актах КБ-2в.
  •  Порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва.
  •  Середня кошторисна заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників.
  • ЗУ № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).
  •  Науково-технічний супровід у будівництві: мета супроводу, хто може виконувати, вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві».
  •  Вартість авторського нагляду та її розрахунок: плановий і фактичний.
  •  Вартість проектних робіт у будівництві. Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт у будівництві та експертизи проектної документації на будівництво».
  Блок 14. Будівництво, реконструкція, перепланування: юридичні аспекти. Будівельне право в рішеннях Верховного Суду.
  •  Право на об’єкт будівництва: чому важливо достеменно визначити хто є замовником.
  •  Об'єкт будівництва. Види будівництва (будівельних робіт) та їх відмінності: нове будівництво, реконструкція, капремонт (будівельні роботи), капремонт (устаткування), поточний ремонт.
  •  Легальні форми перебудови об’єкта нерухомості: реконструкція, капітальний ремонт, знесення(демонтаж), перепланування, технічне переоснащення?
  •  Реконструкція: улюблена забавка девелопера. Чи потрібна земля? Чи потрібні МУО? Чи потрібен Генплан?
  •  Відмінність реконструкції від ремонту. Нова судова практика.
  •  Перепланований об'єкт: чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію.
  •  В чому відмінність в переплануванні житлових та нежитлових приміщень.
  •  Новий порядок присвоєння будівельних і поштових адрес. Хто присвоює адреси. Як правильно скласти назву об'єкту. Де виникає перший раз назва об'єкту будівництва. Як присвоїти адресу будівництву до початку підготовчих робіт на земельній ділянці, що не є об'єктом присвоєння адреси. Проблемні питання, наслідки, місцезнаходження при реконструкції.
  •  Договір концесії. Нова законодавча регламентація у зв’язку із оновленням законодавства про концесію.
  •  Реконструкція і культура: чи сумісні поняття? Судова практика щодо об’єктів культурної спадщини та забудови історичних ареалів населених місць.
  •  Чи є перепланований об’єкт самочинним будівництвом.
  P/S Більше інформації про цей тренінг, на нашому сайті http://zem.nbc.ua/Всі тренінги і семінари  https://nbc.ua/  Або по телефону  (063) 237-90-05

  Компания: Национальный, бизнес-центр (все новости компании)
  Добавить комментарий
  Ваше имя, компания:
  Комментарий:
  не более 1000 символов (введено: 0)
  Эл. почта:
   или Отменить
  См. также
  Начиная с 29 июня стартует тренинг Cisco DevOps / DevNet Associate: Exploring DevNet Online Resources, 23.06.2021, Cisco, сетевая академия
  Уже с 26 июня запускаем новый тренинг Cisco DevOps / DevNet Associate: DevNet Overview, 23.06.2021, Cisco, сетевая академия
  4 июля приглашаем на игру "Сатори. Радикальное прощение", 23.06.2021, Живое Cлово, учебно-психологический центр
  26 июня выездной тренинг "Навигатор здоровья. Жизнь без таблеток", 23.06.2021, Живое Cлово, учебно-психологический центр
  Приглашаю 25-27 июня 2021 года владельцев бизнеса и руководителей на свой авторский онлайн-тренинг: практикум системной оптимизации бизнеса на основе LEAN, Kaizen, 22.06.2021, Школа административного управления Зиминой, консалтинговый центр
  Перейти к списку всех новостей
  TRN.ua
  Главная страница
  Обратная связь
  Помощь
  Тренинговым компаниям
  Тренинги и семинары
  Тренинговые компании
  Тренеры
  Новости
  Статьи
  Услуги сайта
  Статистика сайта
  О проекте
  Контакты
  Условия использования
  © TRN.ua — тренинги в Украине.
  Сделано в компании «Реактор».