Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua

Інститут Тутковського

Інститут Тутковського
Телефон:
(050) 414-11-80 Показать
Эл. почта: Сайт:
www.tutkovsky.com
Адрес:
Киев, Дубровицька, 28
Контактное лицо:
Ганна Лівенцева
О компании:

Кратко о компании

Інститут Тутковського надає послуги управління проектами та регіональними програмами з вивчення та ефективного і раціонального використання природних ресурсів. 

Інститут проводить короткотермінові та довготривалі курси підвищення кваліфікації, лекції, семінари, тренінги, майстер-класи. 

Успішно реалізується програма «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях» за участі профільних міжнародних громадських організацій: Американської асоціації нафтових геологів (AAPG), Європейської асоціації інженерів-геологів і геофізиків (EAGE), Товариства геофізиків-розвідників (SEG), Європейської федерації геологів (EFG). 

З 2017 року Інститут Тутковского реалізовує широкий спектр повчальних програм по управлінню проектами, продуктам MS Project, а також програм підготовки учнів для успішної здачі іспиту в International Project Management Association (IPMA - Міжнародній асоціації управління проектами).

Услуги

Діяльність інституту охоплює широкий спектр природних ресурсів,  до його роботи на тимчасовій основі залучаються найкращі фахівці або субпідрядні організації з усіх необхідних напрямків.

Вміння формувати потужні проектні команди, широке коло міжнародних контактів, набутий досвід участі в реалізації та управлінні проектами зумовлюють можливості компанії виконувати у хабі роль генерального підрядника проектів у визначеній їй зоні відповідальності.

Послуги

ПВНЗ «Інститут Тутковського» виконує обов’язки підрядника з надання інноваційних послуг Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY:

Урядам

 • Управління регіональними програмами комплексного вивчення й ефективного та раціонального використання всіх видів природних ресурсів;
 • Управління проектами та регіональними програмами комплексного вивчення і ефективного та раціонального використання земельних та водних ресурсів, альтернативних джерел енергії. • підготовка до видання та випуск наукової, методичної та іншої фахової літератури, публікація матеріалів замовника в наукових періодичних виданнях інституту.

Також ПВНЗ «Інститут Тутковського» бере на себе функції генерального підрядника з надання урядам і виробничим компаніям таких послуг:

 • регіональні геологічні дослідження;
 • відновлення та моніторинг стану природного середовища після завершення проектів з розвідки й видобутку корисних копалин;
 • комплексні послуги з вивчення та раціонального використання земельних і водних ресурсів, альтернативних джерел енергії.

Крім того, ПВНЗ «Інститут Тутковського» надає послуги:

 • навчання:
 • програма підвищення кваліфікації спеціалістів нафтогазової галузі для роботи у західних компаніях;
 • розробка й проведення навчальних курсів та тренінгів за напрямами і темами, що необхідні замовнику, у тому числі навчання персоналу замовника роботі з технікою та за технологіями компаній TUTKOVSKY і партнерів;
 • організація й проведення семінарів за участю провідних геологів-вчених і спеціалістів-практиків з усього світу; 
 • організація й проведення науково-практичних конференцій та інших інформаційних заходів;
 • підготовка до видання та випуск наукової, методичної та іншої фахової літератури, публікація матеріалів замовника в наукових періодичних виданнях інституту.

ПВНЗ «Інститут Тутковського» розроблено методичні рекомендації та регламенти з виконання регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки корисних копалин із врахуванням особливостей для найважливіших геолого-промислових типів родовищ. Розроблено вимоги й відповідне програмне забезпечення для формування банків даних геологічної інформації та створення цифрових геологічних карт і моделювання.

Фахівцями компанії розроблено технічну документацію та запатентовано два унікальні способи попередньої та супутньої дегазації вуглегазових родовищ, які базуються на принципі гравітаційного розвантаження товщі.

Спільно зі спеціалістами ПАТ «Укрнафта» розроблено та запатентовано рідини з регулюючими в’язкісними властивостями для гідророзриву пластів.

У співпраці з фахівцями Інституту проблем машинобудування НАН України вперше запропоновано унікальний спосіб збільшення довжини перфораційних каналів продуктивного пласта для інтенсифікації нафтогазоприпливів до експлуатаційних свердловин.

Спільно з фахівцями ТОВ «Тутковський інтегровані рішення» розроблено власні технології та програмне забезпечення для обробки даних 2D-, 3D-сейсморозвідки, зокрема, програмних засобів для розв’язання завдань щодо аналізу швидкостей і побудови об’ємних сейсмічних зображень анізотропних середовищ із використанням графічних процесорів (технології CUDA).

Клиенты

Споживачі

Навчальні послуги з підвищення кваліфікації персоналу надані понад 100 установам, організаціям і підприємствам України і країн СНД.

Клієнтами, на яких орієнтовані послуги з управління регіональними програмами комплексного вивчення та використання всіх видів корисних копалин, регіональних геологічних досліджень, відновлення та моніторингу стану природного середовища після завершення проектів з розвідки й видобутку корисних копалин є, насамперед, уряди країн, що розвиваються. Також урядам цих країн ПВНЗ «Інститут Тутковського» надає послуги з управління проектами та регіональними програмами комплексного вивчення і ефективного та раціонального використання земельних та водних ресурсів, альтернативних джерел енергії.

Комплексні послуги з вивчення та раціонального використання земельних і водних ресурсів, альтернативних джерел енергії надаються широкому колу виробничих компаній

Дополнительная информация

Компанія заснована у березні 1996 року як спільне з Національною академією наук України науково-дослідне підприємство – Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Інститут прикладної геофізики». Основною діяльністю інституту були фундаментальні дослідження тектоніки, структури, геодинаміки й еволюції літосфери та вирішення прикладних завдань, а саме:

 • розробка автоматизованих систем обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації;
 • побудова тривимірних комплексних геофізичних і петрофізичних моделей геологічних структур із метою прогнозу щодо можливостей видобування корисних копалин;
 • геофізичні дослідження довкілля з метою прогнозування сейсмічної небезпеки та інших небезпечних природних явищ;
 • розробка фізико-геологічних основ і нових технологій комплексного геофізичного прогнозування покладів вуглеводнів;
 • розробка новітніх технологій і техніки для інтенсифікації видобутку енергоносіїв.

Фахівці інституту брали участь у розробці Концепції реформування геологічної галузі України відповідно до умов ринкової економіки (2000 р.).

Завдяки розробці та впровадженню комп’ютеризованих засобів вимірювання й відповідного програмного забезпечення виконано обстеження корозійного стану та систем електрохімічного захисту понад 2500 км підземних нафто- і газопроводів, магістральних, міських інженерних мереж.

У співпраці з Інститутом геофізики НАН України було здійснено роботи з інтенсифікації видобутку вуглеводнів із застосуванням енергії вибуху.

Спільним здобутком фахівців інституту та сервісних компаній TUTKOVSKY стало впровадження світових технологій багатокомпонентної сейсморозвідки, удосконалення існуючих технологій, алгоритмів та програм побудови швидкісних моделей, об’ємних сейсмічних зображень анізотропних середовищ за сейсмограмами спільних джерел тощо. Враховуючи потреби нафтогазовидобувних і сервісних компаній України та інших країн СНД у навчанні персоналу роботі з цими технологіями, у 2004 році шляхом реорганізації ЗАТ «Інститут прикладної геофізики» було створено Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) післядипломної освіти «Інститут професійного розвитку «Надра». У 2005 році інститут отримав ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг напрямів «Геологія» та «Гірництво», згодом – зі спеціальності «Екологічна безпека». Навчальний процес відбувався на чотирьох кафедрах інституту: геології, геофізики, корисних копалин і раціонального природокористування, екологічної та промислової безпеки. У 2008 році з нагоди 150-річчя з дня народження видатного українського геолога Павла Аполлоновича Тутковського ПВНЗ післядипломної освіти «Інститут професійного розвитку «Надра» перейменовано на ПВНЗ «Інститут Тутковського».

Інститут проводить короткотермінові та довготривалі курси підвищення кваліфікації, лекції, семінари, тренінги, майстер-класи. Після закінчення навчання учасники занять отримують сертифікати Інституту.

З 2009 року Інститутом разом із Громадською організацією «Спілка геологів України» успішно реалізовано програму «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях». Програма здійснюється коштом TUTKOVSKY за партнерської підтримки компаній Shell, Hallibarton, Regal Petroleum, Discovery Drilling Eguipment і профільних міжнародних громадських організацій: Американської асоціації нафтових геологів (AAPG), Європейської асоціації інженерів-геологів і геофізиків (EAGE), Товариства геофізиків-розвідників (SEG), Європейської федерації геологів (EFG). Відбулося 30 лекційних курсів і семінарів, у яких узяли участь 1190 осіб із 96 установ та організацій.

Інститутом проведено 36 двотижневих курсів із підвищення кваліфікації у сфері ефективного й збалансованого використання природних ресурсів. Дипломи державного зразка отримали 454 слухачі. Завдяки освітнім програмам Інституту фахові знання поглибили 1600 слухачів з понад 100 компаній, установ і організацій країн СНД. У наукових конференціях, організованих ПВНЗ «Інститут Тутковського», взяли участь 424 особи.

У 2011 році започатковано просвітницький проект для учнівської молоді «Надра земні, надра духовні». У рамках проекту предмет «Основи геології» викладають у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням дисциплін природничого циклу. Систематично проводять семінари для учителів географії, представників районних управлінь освіти м. Києва, Департаменту освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради.

У 2013 році в м. Києві організовано й проведено конференції: «Наукові і методологічні основи медичної геології»; «Наукові і методологічні перспективи розвитку геологічної освіти». У період 2009–2013 рр. у м. Донецьку тричі проводилися конференції «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій».

ПВНЗ «Інститут Тутковського» провів Технологічні дні для українських виробничих і видобувних компаній: у 2013 році «День новітніх технологій розвідки й видобування», в 2016 році спільно з компанією Halliburton «Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах».

З 2017 року ПВНЗ «Інститут Тутковського» реалізовує широкий спектр навчальних програм з управління проектами, продуктами MS Project, а також програм з підготовки учнів для успішної здачі іспиту в International Project Management Association (IPMA – Міжнародній асоціації управління проектами).

Разом з освітньою діяльністю фахівці інституту брали участь в організації та виконанні крупних проектів TUTKOVSKY, зокрема таких:

 • аналіз та підготовка до міжнародного аудиту 126 нафтогазових родовищ України на замовлення НАК «Нафтогаз України»;
 • геолого-економічна оцінка та інвестиційний аналіз ліцензійних блоків у країнах Північної Африки та Близького Сходу за угодами з НАК «Нафтогаз України»;
 • організація, проведення й технологічний супровід Першого українського ліцензійного раунду акваторій Чорного та Азовського морів на замовлення Державної служби геології та надр України.

Спеціалісти інституту брали участь в управлінні такими проектами:

 • розвідка і видобуток важковидобувних запасів природного газу Русько-Комарівського родовища (Україна);
 • розвідка та супутній видобуток абразивної сировини (граната) на Іванівському родовищі гранітів (Україна);
 • розвідка й освоєння родовищ каоліну та соди в Північній Африці;
 • проведення заходів з комплексного екологічного очищення Азово-Чорноморських акваторій від забруднення (Балаклавська та Південна бухти м. Севастополя) з їх наступною екологічною паспортизацією.

Тренеры

Данченко Олена Борисівна Данченко Олена Борисівна
Тесля Юрій Миколайович Тесля Юрій Миколайович
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Партнеры сайта
6 тренеров, 290 новостей, 94 статьи
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».